SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
2,366 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Salvem ses Olleries demana el BIC per preservar el petit llogaret
La batlessa manté que les noves normes són molt proteccionistes


M.NADAL.Santa Eugènia.
Els integrants de l'associació Salvem ses Olleries de Santa Eugènia convocaren una reunió dimecres per demanar la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) per al petit nucli urbà. Segons la portaveu de l'associació, Francisca Miralles, «les Normes Subsidiàries que aprovà l'Ajuntament no tenen el mateix grau de protecció que la declaració de BIC, perquè qualsevol polític pot canviar la normativa». En aquest sentit, la batlessa del municipi, Maria Eugènia Pou, recorda que «abans d'aprovar les noves normes realitzàrem reunions amb els veïns dels tres llogarets i a ses Olleries la majoria d'assistents a la reunió votaren no a la declaració de BIC». A més, Pou digué que «s'està polititzant aquest tema i des de l'oposició se'n vol treure un benefici». Així mateix volgué deixar clar que «les normes no es poden canviar perquè un polític ho vulgui».

Des de Salvem ses Olleries s'organitzà la reunió per explicar la figura de BIC i el seu grau de protecció. A l'acte estava prevista l'assistència de Pere Ollers, president d'ARCA, que finalment no hi acudí per problemes de salut. Des de l'organització es lamentà aquesta absència «perquè volíem que els veïns sabessin els pros i els contres del BIC perquè consideram que des de l'Ajuntament no s'ha donat tota la informació necessària», segons Francisca Miralles. A la reunió de veïns també hi assistí el regidor de l'Ajuntament Rafel Crespí, qui explicà que «no estam en contra de la incoació de l'expedient de BIC, però abans volem que el Consell estudiï les noves normes i si creu necessari el BIC que el tramiti». A més, Crespí assegurà que durant les reunions amb els veïns «donàrem tota la informació que teníem». En aquests moments s'estan fent al petit llogaret de ses Olleries, a Santa Eugènia, un total de vuit adossats. «Amb les noves normes les obres continuen, mentre que si s'hagués incoat l'expedient de BIC estarien aturades», digué Josep Montserrat de l'associació.
Adreça: www.diaridebalears.com/segona.shtml?3171+3+183156
 

·
Registered
Joined
·
2,366 Posts
Discussion Starter · #2 ·
La AAVV de la Real presenta una nueva demanda contra Son Espases


M. F. C. PALMA.


La Asociación de vecinos del Secar de la Real ha presentado una nueva demanda contra el acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca en el que se aprobó definitivamente la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Palma para la implantación del complejo hospitalario en la finca de Son Espases Vell.

Los demandantes apuntan supuestas vulneraciones de la Ley 6/1998 balear de Suelo Rústico, ya que la "elección de suelo rústico para implantar el nuevo Son Dureta no puede acreditarse de forma alguna". En este sentido, y según explicó ayer la abogada de la asociación, María José Lagos, "la Ley sólo permite infraestructuras; Los equipamientos -como el nuevo complejo hospitalario- únicamente serían posibles a través de una reclasificación del terreno, no con una simple licencia del Ayuntamiento". Asimismo, los vecinos denuncian la vulneración del derecho a información de los ciudadanos.

Hasta el momento, los 16 recursos contenciosos presentados por la AAVV del Secar de la Real han sido desestimados por falta de legitimación.

http://www.diariodemallorca.es/secc...mEjemplar=1541&pIdSeccion=2&pIdNoticia=265189
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top