SkyscraperCity Forum banner
41 - 60 of 746 Posts

· of life
Joined
·
4,392 Posts
89 m olacakmış bu, başlığa eklenebilir sanırım
Sunucunun büyük olanı kadar hemen hemen

Kaynak: http://www.atekyapi.com.tr/atekkule.htm
Proje Adı ATEK KULE
Adresi : Bayraklı İlçesi
Detayları : 25.000 m² inşaat alanı üzerine kurulu, 25 katlı, 89 mt. yüksekliğe ulaşacak Atek Kule, tamamı ofis olarak kullanılacak, 3 kat otoparka ve fitness alanına sahip inşaat projesidir.

Başlama Tarihi : 2012
Öngörülen Bitiş Tarihi : 2014
 

· Moderator
Joined
·
32,668 Posts
diğer sayfa?
 
41 - 60 of 746 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top