SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Banned
Joined
·
10,136 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Gejat van http://www.flickr.com/photos/niederrheiner/

Benedenstad:In de buurt van de Heselberg (Groot project, zie elders)De eerste 'torens' van het project Waalkade:Stevenskerk gezien vanaf het spoor:Boergondisch?Gebied voorbij het spoor is 'Koers West' - links moet woontoren (120?m) komen:Stadsvernieuwing waarbij het oude stratenpatroon is gehandhaafd:Plaats achter de Nonnenstraat:V.l.n.r. Museum Het Valkhof, Burchtstraat, Stadhuis en op de achtergrond flats aan het Keizer Trajanusplein:Ik meen de Ziekerstraat; winkeliers verneuken dan ook wederopbouw architectuur:Het Stationsplein wordt gezellig; Doornroosje naar lokatie PTT en zo:Skyline Lent, rechtsboven Arnhem:

 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top