SkyscraperCity Forum banner

Co się stało?

Autoportret (co się stało poniżej mojego pasa)

1345 Views 10 Replies 10 Participants Last post by  kafarek
1 - 11 of 11 Posts
Nie wiem czemu, to zdjęcie mnie bawi:D
7/10 :lol:
jak pierwszy raz na to spojrzałem to myślałem że łowisz ryby ;) 7 too
Co to za zboczony tytuł? :)
Nie wiem czemu, to zdjęcie mnie bawi:D
7/10 :lol:
Co to za zboczony tytuł? :)
Nie wiem o co Wam chodzi :D
Masz krzywe nogi - ble 8 ;)
hehe :) Fajne zdjęcie, tylko takie jedno pytanie: "co się tam stało poniżej pasa" :D
9/10
trochę naciągane i temat i tytuł ale cien dosłownie jest;)
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top