Skyscraper City Forum banner
1 - 19 of 19 Posts

·
Maks
Joined
·
8,882 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Datumi: 04.09.2010, 14.05.2011. i 10.09.2017.

Ovo je reportaža autoputa Banjaluka - Gradišta gdje su predstavljene uporedne slike sa (približno) istih tačaka iz doba izgradnje odnosno upotrebe. Precizniji naslov reportaže bi bio "prije i sad", ali ovakav mi bolje zvuči. :) Ukoliko drugačije nije navedeno, slike od nekad su uslikane septembra 2010-e godine. Par slika je mutnih, ali ne zamjerite. ;)

Pored uporednih slika, tu je par slika sa tačaka koje nisam obišao dok je autoput bio u izgradnji. Dakle, nema "nekad" dijela.

Lokalni put za Riječane ispod Mahovljanske petlje nekad.



Sad.



Rampa Banjaluka - Doboj sa pogledom prema Banjaluci nekad.



Sad.



Lokalni put sa pogledom prema Laktašima nekad (maj 2011-e). U kadru rampe od Banjaluke.



Sad.

 

·
Maks
Joined
·
8,882 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Opet par slika bez nekadašnjih verzija. Prema Banjaluci.



Prema Gradišci. U pozadini se vidi nasip nadvožnjaka sa kojeg su uslikane sledeće tri slike.



Dvije slike sa nasipa prema Banjaluci. Wikimapia. U kadru je i put sa kojeg su uslikane prethodne dvije slike.





Prema Gradišci. U pozadini iza putokaza se nazire petlja Nova Topola.

 

·
Banned
Joined
·
2,918 Posts
Prema Gradišci nekad.



Sad.

Kuca na brijegu je dobila fasadu, useljeno potkrovlje i uvedena kablovska, jer nema vise satelitskog tanjira na kuci. Covjek je vjerovatno poceo da radi negdje u Sloveniji. Watsone, dodaj mi whiskey i lulu.
 

·
Maks
Joined
·
8,882 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Reportažu završavamo na dijelu autoputa, koji još nije u upotrebi. Nadvožnjak u Čatrnji sa pogledom prema Banjaluci nekad.



Sad, ali 5 m iznad.



Jedino mjesto, koje se nije promjenilo u zadnjih 7 godina, ako izuzmemo majku prirodu. Početak mosta na Savi nekad.



Sad.



:cheers:
 
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top