SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Strange User
Joined
·
13,906 Posts
avcılar merkez burası. ;Avcılar çok kötü yapılaşmanın olduğu yanlı bir ilçedir. Yıllarca teyzem oturdu orada. Etraf köy gibiydi. Sonra üniversite geldi. Ama çok sakat bir yer... Depreme dayanıksız.

Bu fotoğraflar tamamen yanıltıcı. Zaten binaların ne kadar kötü oldukları görülüyor, ama yer yapmışlar, havu yapmışlar falan...
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top