SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Banned
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bán liền kề cạnh TTHN QG
1. Liền kề cạnh Bảo tàng Hà Nội
Diện tích 130m2, xây 3,5 tầng, đang xây thô đến tầng 2. Quần thể nhà nằm mặt đường Đỗ Đức Dục, vườn hoa, cạnh bảo tàng Hà Nội, Trung tâm HNQG.
2. Liền kề Mễ Trì Thượng
Cạnh trụ sở mới của Bộ ngoại giao, quần thể đẹp, có trường học và sân chơi cho trẻ em. Nhà đã xây thô xong, diện tích 130m2, dãy BT1, đường 11m, xây 3,5 tầng. Ký hợp đồng mua bán và giao nhà luôn.
Bán 1 trong 2 căn trên. Giá hợp lý
Chi tiết xin gọi số: 0912 00 50 99
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top