SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

1 - 13 of 13 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Discussion Starter · #1 ·Małe info: tytuł może być niezrozumiały, ale jak dodam, że jest to boża świątynia , to może już teraz łatwiej... :D
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Zapomniałem. Móglby moderator dodać ankietę ?
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Discussion Starter · #4 ·
A któż zna wolę Pana... :D
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Discussion Starter · #11 ·
  • Like
Reactions: bloniaq_s8

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,302 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Warto warto ! Betą i nie tylko betą warto zobaczyć we Włocławku. Daj znać jak będziesz, bo może akurat już wrócę z Poznania ;)
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top