SkyscraperCity Forum banner
1 - 15 of 15 Posts

·
Registered
Joined
·
2,356 Posts

·
Registered
Joined
·
2,356 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Ik maak mijn foto's sinds kort in .raw en voor de rest foefel ik altijd wat in iPhoto. Dat effectje heb ik verkregen door een evenwicht tussen mijn niveau's en mijn contrast. Ik heb eigenlijk niet genoeg kennis van de theorie die achter fotografie zit :)

Gewoon oere-chance dat ik op die dag op die plek fietste :colgate:
 

·
Moderator
Joined
·
13,419 Posts
Mja, theoretische kennis is niet zo belangrijk, oefening in de praktijk wel. iPhoto is het slechte fotobewerkingsprogramma da'k van mijn leven ooit gebruikt heb, dus als ge wilt kunnen groeien in uw vaardigheden raad ik u aan om zo snel mogelijk een kwaliteitsvoller programma op te zoeken :)

Een heel goed en democratisch geprijsd programma dat er speciaal op ontworpen is om .raw-bestanden te bewerken en efficiënt te archiveren is Adobe Lightroom.
 
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top