SkyscraperCity Forum banner

Başlıklar Hakkında

1782 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Edil Arda
İl adlarını (Tüm il için başlık açmışsak) lütfen büyük harf yazalım.
İlin belli bir noktasından bahsediyorsak ilk harfleri büyük yapalım.

Örnek,
  • İSTANBUL
  • Kadıköy, İstanbul
gibi.
Status
Not open for further replies.
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
Status
Not open for further replies.
Top