SkyscraperCity banner

1401 - 1420 of 2376 Posts

·
Registered
Joined
·
972 Posts
Cladire in construtie pe Bd. Unirii


O parte din cladirea de mai jos a fost cumparata de RCS&RDS. Este vorba de P+3E, iar la etaje 4 si 5 se vor face apartamente penthouse. La sediul RCS&RDS lucrarile vor incepe in primavara.
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Miercuri, 15 ianuarie au inceput lucrarile de reabilitare a Pietii Cetatii si a Turnul Stefan din Baia Mare.

Astfel se vor moderniza si reabilita edificiile istorice si publice ale Pietei Cetatii cu suprafata totala de 5233 mp, prin punerea in valoare a Bisericii Sfantul Stefan, Turnului Stefan si prin realizarea unei constructii adiacente lui, la demisol, ce va avea functia de punct de informare.
Prin acest proiect se urmareste valorificarea semnificatiei istorice a zonei, calitatea mediului natural prin punerea in valoare a arborilor seculari ocrotiti si, nu in ultimul rand, integrarea Pietei Cetatii in patrimoniul cultural si istoric al zonei Orasul Vechi (Piata Libertatii, Piata Pacii, Muzeul de arta, Teatrul Municipal, Bastionul Macelarilor si Muzeul de Istorie si Arheologie).
Este de retinut faptul ca turistii straini vor avea la dispozitie casti de ascultare in limba lor, piata fiind practic un muzeu in aer liber. De asemenea, toate accesele in piata vor fi mentinute, adaugandu-se accesibilitatea prin rampe de pe ambele artere de circulatie.

Valoarea totala a proiectului este de aproximativ 11,7 milioane de lei, finalizarea lui fiind estimata pentru 30 octombrie 2014.
Piata Cetatii

Turnul SF Stefan


http://www.ziarmm.ro/au-inceput-lucrarile-la-turnul-stefan-si-piata-cetatii-vezi-cum-vor-arata/
Ieri, parcul de pe serelor ,azi, zona cetatii.Hai ca inceputul e promitator :D
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Despre acelasi eveniment, insa cu mai multe detalii decat cele prezentate de ziarmm


A fost semnat contractul de execuţie pentru proiectul european Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan 15 Ianuarie, 2014

În prezenţa reprezentanţilor mass media, a administraţiei publice locale, a proiectanţilor şi constructorilor, primarul Cătălin Cherecheş a dat start lucrărilor din cadrul proiectului finanţat din fonduri europene, care prevăd reabilitarea şi promovarea identităţii culturale şi istorice a Pieţei Cetăţii şi a Turnului Ştefan. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013: Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană”, având codul SMIS 18165. Contract de finanţare este nr. 2.171/29.08.2011.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare

„Piaţa Cetăţii este o zonă care trebuie adusă în spre folosul cetăţenilor, al comunităţii. Este un spaţiu care generează prestigiu municipiului Baia Mare, prin valenţele istorice, care pot reprezenta o importantă atracţie turistică. Putem aici şi vom prezenta elemente importante din istoria oraşului nostru. Avem Turnul Ştefan, bisericile din împrejur şi vestigiile unor biserici care au existat de-a lungul timpului. Au fost făcute cercetările arheologice şi este absolut remarcabil ce s-a descoperit. Le mulţumesc arhitecţilor pentru proiectul gândit şi pentru că au înţeles că noi dorim să scoatem la lumină şi să prezentăm lumii întregi vestigiile istorice din acest perimetru”.

Proiectul are ca obiectiv general punerea în valoare cultural istorică şi promovarea unui spaţiu public urban cu destinaţie preponderent istorică, culturală şi religioasă, prin modernizarea şi reabilitarea edificiilor istorice şi publice ale Pieţei Cetăţii – Turnul Ştefan şi realizarea unui Punct de Informare turistică. Valoarea totala a proiectului este de 11.695.607,30 lei, inclusiv TVA, asistenţă financiară nerambursabilă: 98 % din costurile eligibile: 6.879.854,06 lei, iar contribuţia proprie a municipiului Baia Mare în proiect: 2.594.255,30 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni, respectiv 30 august 2011 – 30 octombrie 2014


În această piaţă se va pune accent pe marcarea şi punerea în valoare a Bisericii Sf. Ştefan (demantelată în anul 1847) şi a Turnului Sf. Ştefan, armonizarea cu celelalte clădiri ecleziastice din zonă, conturarea unei imagini a pieţei, care să-i redea caracterul istoric şi să elimine evoluţia necontrolată a acesteia, precum şi realizarea unei construcţii adiacente turnului, cu regim de înălţime demisol, cu funcţiunea de punct de informare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare

„La finalul proiectului, Piaţa Cetăţii ar putea să ajungă cel mai vizitat loc de către turişti, din oraşul nostru. Dorinţa mea este să finalizăm proiectul până la finalul acestui an. De astăzi pornim lucrările şi până la finalul toamnei sper să putem termina. Nu vă ascund că am un mare semn de întrebare în privinţa executării proiectului, din acest motiv, alături de arhitectul şef şi dirigintele de şantier, voi monitoriza personal, îndeaproape fiecare pas din această lucrare. Pentru că, dintre toate proiectele pe care le avem în execuţie în acest moment, strada Grănicerilor, Parcul Public Central, Centrul Multifuncţional Phoenix şi extinderea liniei de troleibuz în cartierul Vasile Alecsandri, Piaţa Cetăţii este unul dintre cele mai importante, pentru că este un proiect emblematic pentru municipiul Baia Mare. Se reabilitează şi se pune în valoare o zonă care ţine de istoria oraşului nostru”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt conservarea şi reabilitarea Turnului Ştefan şi introducerea în circuitul turistic; marcarea şi punerea în valoare arheologică a Bisericii Sf. Ştefan (demantelată în anul 1847); reabilitarea si modernizarea Pieţei Cetăţii; promovarea turistică a Pieţei Cetăţii prin amenajarea unui Punct de Informare Turistică.

Proiectul îşi propune valorificarea următoarelor resurse deţinute de zonă: semnificaţia istorică a zonei; valoarea monumentelor istorice; potenţialul arheologic necercetat; valoarea urbanistică;

Calitatea mediului natural, în special prin punerea în valoare a arborilor seculari ocrotiţi; integrarea Pieţei Cetăţii în patrimoniul cultural şi istoric al zonei Oraşul Vechi (Piaţa Libertăţii, Piaţa Păcii, Muzeul de artă, Teatrul Municipal, Bastionul Măcelarilor, Muzeul de Istorie şi Arheologie); utilizarea tehnologiei informaţiei pentru conectarea obiectivului la patrimoniul regional, naţional şi european.

Piaţa Cetăţii se află în perimetrul centrului istoric al municipiului Baia Mare, în vecinătatea sudică a Pieţei Libertăţii şi are o suprafaţă totală de 5.233 mp. Starea actuală a pieţii este în totală contradicţie cu valoarea acesteia. Ansamblul “Turnul Ştefan” (sec. XIV), monument istoric MM–II–m–A–04436, cel mai însemnat obiectiv din oraşul medieval, compus din:

- Turnul Ştefan (1347), monument istoric MM–II–m-A–04436.01

Fundaţiile bisericii gotice (1347), monument istoric MM–II–m-A–04436.02.

- Biserica romano – catolică” Sfânta Treime “a fostei mănăstiri iezuite (1717-1719),
Monument istoric MM–II–m–A–04437.01.
Imobilul din extremitatea vestică a pieţii, Casa Degenfeld (sec. XVI – XVII), monument istoric MM–II–m–B–04450.
Fundaţiile Bisericii Sf. Martin, sec. XV – descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice desfăşurate în cursul anului 2012 de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
Fundaţiile Bisericii Sf. Ecaterina, sec. XV – descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice desfăşurate în cursul anului 2012 de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Proiectul iniţia de reabilitare a Pieţei Cetăţii a fost elaborat pe baza documentelor de arhivă şi prevedea marcarea conturului Bisericii Sfântul Ştefan, pe baza releveului din 1770, menţinerea arborilor şi gazonarea laturii nordice a pieţii. Latura sudică a fost alocată circulaţiei, derulării serviciului religios la cele două biserici aflate în cult. Aici au fost amplasate două fântâni arteziene, una pe latura estică, în vecinătatea Bisericii Sf. Treime, cea de a doua în zona mediană a pieţii.

În vederea reabilitării Pieţei Cetăţii, în baza contractului încheiat între Municipiul Baia Mare şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, perimetrul afectat de proiect a fost cercetat din punct de vedere arheologic, în scopul obţinerii Certificatului de descărcare arheologică, precum şi pentru verificarea corectitudinii releveului aflat în documentarul arhivistic.

În urma cercetărilor arheologice desfăşurate pe amplasamentul afectat de proiect au fost descoperite vestigii arheologice importante, deosebit de valoroase pentru trecutul comunităţii băimărene, respectiv o parte din fundaţiile Bisericii Sf. Ecaterina (ridicată în sec. XV şi demantelată în anul 1727), o parte din fundaţiile şi elevaţia Bisericii Sf. Martin (sec. XV, la nord de Biserica Sfânta Treime, construită de iezuiţi între anii 1717-1722, despre care documentele menţionau că s-a suprapus peste biserica medievală), şi, nu în ultimul rând, ruinele Bisericii Sf. Ştefan (sec. XIV).

Legat de ruinele Bisericii Sf. Ştefan, s-a remarcat faptul că dimensiunile identificate pe teren nu corespund cu planurile vechi existente, respectiv releveul realizat după 1770 de către Johan Caspar Husel Mauer Balliehr. Aceste descoperiri arheologice au pus într-o cu totul altă lumină cunoştinţele existente despre spaţiul central al oraşului medieval Baia Mare, crucial pentru cunoaşterea istoriei urbane.

Ţinând cont de aspectele menţionate mai sus, s-a impus necesitatea punerii în valoare a vestigiilor istorice descoperite şi modificarea proiectului tehnic iniţial. Proiectul tehnic modificat a fost declarat conform şi a fost acceptat oficial de către ADR-NV, fiind necesară întocmirea unui Act Adiţional la contractul de finanţare.

Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor identificate şi a oportunităţii oferite de sursele de finanţare disponibile. Astfel, prin proiect se ating obiectivele de a revitaliza Piaţa Cetăţii şi Turnul Ştefan, prin punerea în valoare a acestui complex arhitectonic ce reprezintă simbolul oraşului. În prezent, Piaţa Cetăţii este un nod de circulaţie pietonală oferind doar accese la clădirile care o definesc şi loc pentru derularea activităţilor religioase organizate de Biserica Romano Catolică “Sfânta Treime” şi de Biserica Ortodoxă “Sf. Nicolae”. Totodată aici se derulează evenimente culturale organizate de cele două biserici precum şi festivităţi legate de ceremonia de celebrare a căsătoriilor.

Lucrările de execuţie care vor fi realizate în Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan

Fiind vorba de un ansamblu declarat monument istoric de categoria A – datorită valorii sale istorice şi arhitecturale, orice intervenţie se supune rigorilor şi constrângerilor pe care le implică protejarea patrimoniului.

PIAŢA CETĂŢII

Ca şi concept pentru reabilitare, Pieţii Cetăţii va fi tratat integral ca un monument, o veritabilă scenă în care toate bisericile medievale distruse inexplicabil să reînvie şi să participe alături de celelalte două clădiri ecleziastice în cult la viaţa comunităţii.

Pe direcţia est-vest, piaţa va fi divizată în două zone:

Cea nordică va avea ca piesă principală Turnul alături de Biserica Sfântul Ştefan, marcată de această dată pe baza informaţiilor date de săpăturile arheologice – marcare contur şi punere în valoare vestigii arheologice. Latura sudică a pieţii, alocată manifestărilor religioase, va asigura circulaţia facilă şi confortabilă a pietonilor, persoanelor cu dizabilităţi, a bicicletelor şi cărucioarelor. Elementul principal al acestei zone o constituie punerea în valoare a celor două biserici medievale descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 2012 - Biserica Sfântul Martin şi Biserica Sfânta Ecaterina. Toate accesele în piaţă vor fi menţinute, asigurându-se de pe ambele artere de circulaţie, strada Crişan şi str. 1 Mai, accesibilitatea prin rampe. Arborii protejaţi, plantaţi aici în 1857 vor fi păstraţi atât datorită valorii acestora, cât şi datorită cadrului şi atmosferei pe care o conferă spaţiului.

TURNUL ŞTEFAN

Intervenţia propusă asupra clădirii monument istoric Turn Ştefan va urmări două aspecte: în primul rând conservarea şi restaurarea clădirii şi în al doilea rând, reabilitarea ei tehnică şi funcţională. Se va reabilita spaţiul interior al Turnului Ştefan, lucrările exterioare fiind realizate în 2006-2007. Se propune, ca pe baza expertizelor şi studiilor elaborate, să se execute lucrările de conservare şi restaurare obligatorii pentru a asigura siguranţa clădirii, însănătoşirea ei în substanţă.

PUNCTUL DE INFORMARE
În partea vestică, încadrată de rampa şi treptele de acces în piaţă este amplasat punctul de informare - grup sanitar care va asigura serviciile de ghidare a vizitatorilor zonei istorice în general şi a Turnului Ştefan şi a vestigiilor prezentate în special

Atât Piaţa Cetăţii, cât şi Turnul Ştefan, respectiv Punctul de Informare Turistică vor beneficia de o serie de instalaţii. Instalaţii electrice, pentru punerea în valoare a ansamblului arhitectural din Piaţa Cetăţii se va realiza un iluminat ambiental, folosind corpuri de iluminat de ultimă generaţie, cu LED-uri.


Pentru Piaţa Cetăţii se vor realiza: alimentarea cu energie electrică; instalaţii electrice de iluminat exterior decorativ; instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.


Pentru Turnul Ştefan se vor realiza: instalaţii electrice de iluminat normal şi prize; instalaţii electrice de iluminat de siguranţă; instalaţi electrice de forţă;

Instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.
Pentru Grup sanitar - Punct de informare muzeu, se vor realiza: instalaţii electrice de iluminat normal şi prize; instalaţii electrice de iluminat de siguranţă; instalaţii electrice de forţă; instalaţii de protecţie împotriva şocurilor electrice.

Vor fi amplasate instalaţii de alarmă antiefracţie; instalaţii de detecţie şi avertizare incendiu, dar şi un sistem de supraveghere video, destinat supravegherii video a zonelor celor mai circulate din Piaţa Cetăţii. Sistemul are rolul de a furniza imagini live şi de a stoca aceste imagini pe un suport electronic (HDD).


Instalaţii termice şi ventilare: pentru a crea un climat de confort pe perioadele reci ale anului vizitatorilor clădirii “Turnul lui Ştefan “, s-a prevăzut încălzirea unor spaţii din acesta.

Instalaţii de apă canal şi sanitare: alimentare cu apă cişmea, contorizare consum apă, canalizare ape pluviale, dren de protecţie.


http://www.baiamare.ro/ro/Administr...iectul-european-Piata-Cetatii--Turnul-Stefan/
http://www.emaramures.ro/Stiri/9263...rheologi-vor-fi-expuse-publicului-larg-VIDEO-
 
  • Like
Reactions: adi.c

·
Registered
Joined
·
509 Posts
Discussion Starter #1,406
Parcul central link

Imagine de ansamblu a Parcului Public Central


În Parcul Public Central se va amenaja şi un labirint verde


Centrul expoziţional care va fi ridicat în cadrul Parcului Public Central va găzdui colecţia de cactuşi Vida Geza, care numără aproximativ 6.000 de exemplare


Aşa arată acum o parte din terenul pe care vom amenaja Parcul Public Central


 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Persoanele care locuiesc sau au activitati in zonele unde se construiesc cele 2 proiecte, ar fi minunat daca ne-ar informa periodic text si poze, care e ritmul de munca in zona.E bine ca parcul de pe serelor va fi supravegheat video.Astfel nu vor dormi toti tiganii si boschetarii pe bancile din parc.

La emm, primarul a zis ca azi le-a cerut proiectantilor, ca 1/2 din spatiu din zona cetatii, turnu Stefan, sa fie gazon si nu piatra.Primarul are un fix cu spatiile verzi.Si e bine.Cred c-a vazut prin Viena, unde a facut facultatea.In piata revolutie, vrea sa faca gazon, ca tot baimareanu sa vina la picnic pe iarba din fata fostului sediu al Remin.

Toamna trecuta am fost de cateva ori in zona hatvan.Se lucra la soseaua de centura. Cine stie care e stadiul lucrarilor?Tot in zona respectiva, se afla in constructie centrul Phoenix, pentru persoanele cu handicap.Poze, ceva ? :D
Sunt f surprins de ritmul in care se lucreaza la blocul construit de cei din satu mare.Cand am vazut ca au autorizatie pe...5 ani..am crezut ca o vor intinde-o pe acea durata.La cum se misca cu lucrarile, se pare ca vor termina cat de curand.

Userii dingo si tavi, sunt rugati sa semneze condica SSC.C-au disparut ca miliardele de euro din Romania :D
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
La emm, primarul a zis ca azi le-a cerut proiectantilor, ca 1/2 din spatiu din zona cetatii, turnu Stefan, sa fie gazon si nu piatra.Primarul are un fix cu spatiile verzi.Si e bine.Cred c-a vazut prin Viena, unde a facut facultatea.In piata revolutie, vrea sa faca gazon, ca tot baimareanu sa vina la picnic pe iarba din fata fostului sediu al Remin.
In urma cu doar cateva zile primarul Catalin Chereches a dat ordinul de incepere a lucrarilor de amenajare a proiectului de reabilitare a Pietei Cetatii. Proiectul a fost insa reanalizat, dupa ce mai multi cetateni i-au solicitat edilului sa includa in aceasta lucrare mai multe zone verzi. Drept urmare, primarul le-a cerut proiectantilor sa includa in executia acestui proiect o zona verde mai mare, respectiv 50% din suprafata Pietei Cetatii. Pe langa punerea in valoare a tuturor obiectivelor importante este necesar ca baimarenii sa-si poata petrece cateva momente de relaxare intr-un spatiu verde si aerisit, la fel ca in marile capitale europene, considera primarul Catalin Chereches.

Punerea in valoarea a vestigiilor descoperite de arheologi in urma sapaturilor din Piata Cetatii, realizarea unui Punct de Informare sau reabilitarea Turnului Sf. Stefan nu sunt singurele beneficii pe care proiectul de amenajare a Pietei Cetatii le va aduce. Primarul Catalin Chereches a cerut ca peste 50% din suprafata intregii zone sa contina spatii verzi, frumos amenajate. „Am cerut proiectantilor sa refaca toata partea de pavaj. Din punctul meu de vedere este inestetic, chiar jignitor sa dalezi, sa pui piatra, chiar si piatra naturala, peste toata aceasta suprafata sau sa creezi alei cu griblura. Am cerut astazi proiectantilor ca pana luni sa vina cu o varinta in care cel putin 50% din acest spatiu sa fie spatiu inierbat, sa fie spatiu verde, pentru ca e suficient doar 50-40% din acea suprafata a Pietei Cetatii sa fie zona pietonala. Mai mult decat atat, nu e niciun fel de problema daca copiii, tinerii, varstnicii din municipiul Baia Mare o sa vina in Piata Cetatii si o sa se aseze pe iarba. Chiar nu e nicio tragedie, se intampla si la Londra acest lucru, se intampla si la Munchen, se intampla si la New York. Asadar nu inseamna ca trebuie sa acoperim totul cu beton si cu placi de granit, calcar sau ce fel de materiale au pus in proiect“, a aratat edilul.

Mai mult, acesta le-a transmis proiectantilor ca niciun copac din Piata Cetatii nu are voie sa fie afectat, avand in vedere importanta si varsta lor. „Pe langa faptul ca le-am cerut proiectantilor, si le-am cerut intr-un mod foarte ferm, sa realizeze 50% din acea suprafata a Pietei Cetatii zona verde, am mai solicitat un lucru. Niciun copac dintre cei seculari de acolo, copaci pe care-i vedem in multe picturi ale artistilor din Scoala de Pictura Baiamareana, sa nu fie nici macar atinsi. Asadar acesti copaci vor ramane exact asa cum sunt ei acum“, a precizat primarul Chereches.

Decizia a fost luata in urma consultarii cu baimarenii, lucru pe care primarul Catalin Chereches il considera unul de bun simt si normal intr-o comunitate. „I-am lasat pe proiectanti, pe cei care s-au ocupat de 10 ani de acest proiect sa-si incerce creionul si sa faca diverse modificari, cat au putu ei sa faca, dar trebuie sa ne raportam intotdeauna la gustul si la dorinta cetateanului pentru ca in final acela este drumul corect. Pentru mine era un lucru important sa vad acea zona mobilata si cu parcele verzi. Asadar am cerut acest lucru ca si o dovada a faptului ca suntem in ascultare fata de cetatenii municipiului Baia Mare si nu suntem absurzi. Chiar daca vine un arhitect sa ne spuna ca trebuie sa facem asa, noi dupa aceea trebuie sa mergem orbi intr-o singura directie. Nu. Trebuie intotdeauna lucrurile facute in comunicare, in colaborare cu cetatenii orasului“, a aratat Catalin Chereches, primarul Municipiului Baia Mare.

http://www.emaramures.ro/Stiri/9273...uprafata-Pietei-Cetatii-sa-contina-zone-verzi-
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Acum 2 zile, AMI SA a facut o organizare de santier, in spatiul detinut de Scoala Generala AI Cuza.Se pare ca in zona Cuza Voda, se va schimba canalizarea.Am auzit pe cineva spunand ca se vor ingropa cablurile.Sper sa fie adevarat, ca arata f urat tot de-un cablu pe toti stalpii din oras.
 

·
Registered
Joined
·
684 Posts
Era si cazul sa se reabiliteze zona turnului. Acolo daca nu te uiti pe jos, risti sa calci in...
La un moment dat erau pe jos niste haine rupte si un pantof vechi cu toc. Dintr-un unghi anume, avand in spate o cladire ce parea abandonata, puteai sa juri ca esti intr-o scena din al doilea razboi mondial, cu refugiati evrei.
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Municipalitatea se pregateste de pe acum de perioada primaverii si lanseaza o campanie inedita pentru cetateni. Baimarenii sunt rugati sa indice administratiei publice locale unde doresc amplasarea de banci, fie in apropierea locuintelor sau in parcuri, ori alte zone apartinand domeniului public. O echipa va verifica ulterior amplasamentele indicate de cetateni, iar daca locul va fi considerat oportun pentru acest lucru, atunci vor fi amplasate banci.

Edilul baimarean Catalin Chereches spera ca aceste banci sa fie si ingrijite dupa ce vor fi amplasate si vor fi protejate de acei teribilisti care vandalizeaza adesea acest tip de mobilier urban. Bancile care vor fi solicitate de cetateni vor incepe sa fie montate incepand cu finalul lunii martie, inceputul lunii aprilie.

„ O optiune a noastra este sa ii lasam pe cetateni sa ne faca solicitarile cu nevoile pe care le au. Una dintre solicitarile importante de-a lungul timpului a fost cea legata de banci. Bancile Foto: Catalin Chereches (c) eMM.rope care si le doresc cetatenii pe strazile pe care locuiesc, in parcuri, dar si in apropierea blocurilor in care domiciliaza. Din aceasta perspectiva ii invit pe toti sa isi manifeste doleanta la primarie sau sa ne faca aceste solicitari prin intermediul presei. Astfel incat sa putem avea o evidenta foarte clara a acestor solicitari pentru a putea sa pregatim din timp stocul de banci necesare”, a declarat Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.

Baimarenii pot solicita banci apeland la Serviciul Relatii Publice din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare, camera 6 (la parter) sau prin telefon la numarul: 0372.624.177, iar prin e-mail la adresa [email protected].

Puteti indica zone in care sa fie amplasate banci si printr-un comentariu la aceasta stire, cu mentiunea ca va trebui sa ne transmiteti numele si prenumele real, urmand sa transmitem solicitarile dumneavoastra administratiei publice locale.

http://www.emaramures.ro/Stiri/9311...n-primavara-odata-ce-vremea-va-permite-VIDEO-

Cine are nevoie de-o banca pe care sa se aseze, sa zica :lol:
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
A fost semnat contractul de execuţie. Încep lucrările la reamenajarea Pieţei Obor 29 Ianuarie, 2014

Lucrările la amenajarea Pieţei Obor vor debuta în cel mai scurt timp, urmând să fie finalizate la începutul verii. După elaborarea proiectului şi după ce acesta a fost scos la licitaţie, a fost semnat şi contractul de execuţie. Piaţa va fi amenajată pe o suprafaţă de 12.464 de metri pătraţi, iar valoarea licitată a proiectului este de 5.245.718 lei, cu TVA inclus.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare

„Am semnat contractul de execuţie de lucrări pentru Piaţa Oborului, care se află la ieşirea din Baia Mare spre Tg. Lăpuş. Este un obiectiv pe care ni l-am dorit de anul trecut. A fost proiectat, apoi licitat, iar acum vom începe şi execuţia. Este vorba de un timp de execuţie scurt, deoarece ne dorim ca în cel mult patru luni de zile să fie realizat. Pe lângă platforme şi zone de vânzare, vom amenaja parcări pentru aproximativ 100 de autoturisme. Este o zonă pe care noi dorim să o dezvoltăm din punct de vedere funcţional şi edilitar pentru că a fost multă vreme neglijată şi arată într-un mod deplorabil. Mă refer aici şi la zona străzii Arieşului, unde am făcut deja câţiva paşi interesanţi în ultima perioadă, dar mai este loc de dezvoltare. Dorim reabilitarea străzii Oborului, care este un proiect european şi sper să demarăm cât de repede lucrările şi acolo. Toată această zonă o vom închide cu această piaţă, care va fi una de en - gros, dar va fi şi o zonă de vânzare en - detail. Este nevoie de aşa ceva şi în zona cartierului Vasile Alecsandri, dar şi în zona străzii Mihai Eminescu. Vor fi amenajate zone speciale pentru cei care vin dinafara oraşului cu produse în cantităţi mari, dar şi mese aranjate pentru cei care se adresează consumatorilor casnici”.

Beneficiar: Municipiul Baia Mare

Proiectant: S.C. ARCOLAR S.R.L., Baia Mare

Constructor: SC AMI SA Baia Mare

Suprafața totală: 12.464 mp

Valoare licitată: 5.245.718 lei (incl. TVA)

Zonă comerţ en-detail

- Suprafaţa semi-acoperită realizată din structură de beton armat, tablă cutată și fâșii din policarbonat ondulat, destinată comerţului en-detail, cu 173 mese pentru expunere şi vânzare, Sc=2.980mp

Zonă comerţ en-gros cu 2 subzone

- Suprafaţa descoperită, cu sistem constructiv din beton asfaltic, destinată comerţului en-gros, cu capacitate pentru 23 auto-utilitare, marcată, Sc=1.720mp

- Suprafaţa descoperită, cu sistem constructiv din beton asfaltic, nemarcată, destinată în final realizării unei hale frig, până la realizarea ei poate fi folosită pt comerţul en-gros, Sc=1.660mp

Zonă administrativă

- Zona administrativă cu Sc=450mp formată din 6 containere dotate cu utilităţi specifice: birouri, grupuri sanitare, incintă pt spălare produse.

Împrejmuiri şi accese

Întreaga incintă va fi împrejmuită, mai puţin parcarea amenajată înspre strada Mihai Eminescu, care va avea un caracter public ca parcare exterioară cu 45 locuri pentru autoturisme. Accesul în piață se va realiza prin 4 puncte: 2 din str M. Eminescu, unul ca și acces principal pt pietoni, iar celălalt ca și acces principal pt microbuze și camioane mici, un acces doar pietonal din str. Oborului și un acces doar pt camioane mari din str. Arieșului.

Parcări
Pe lângă parcarea amenajată înspre strada Mihai Eminescu cu 45 locuri pentru autoturisme, va mai exista o parcare interioară cu 33 locuri pentru autoturisme și 2 locuri pt camioane TIR. La aceste parcări se vor mai adăuga parcările realizate de-a lungul gardului dinspre str. Oborului, prin proiectul de reabilitare al acestei străzi.

Zona verde
Pe toată lungimea împrejmuirii dinspre strada Mihai Eminescu, strada Oborului şi strada Arieşului (plasă de sârmă şi elevaţie de beton aparent) aceasta va fi dublată de o zonă verde cu lăţimea medie de 1,2m.

Facilități transport în comun

Pe strada Mihai Eminescu va circula viitoarea linie de troleibuz 54, care va avea stații în imediata apropiere a pieței, iar pe strada Oborului, chiar lângă gardul pieței vom avea o pereche de stații pt transportul public către zona industrială.
http://www.baiamare.ro/ro/Administr...-Incep-lucrarile-la-reamenajarea-Pietei-Obor/
Avem parc in constructie, avem bancute noi, locuri de joaca noi, se baga apa si canalizare.Acu hai cu locuri de munca!!!Hai cu PARC INDUSTRIAL!!!
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Lucrarile de reabilitare, extindere si modernizare a Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” s-au incheiat, iar oficialitatile locale au facut astazi, 31 ianuarie, receptia finala a acestui obiectiv. Proiectul, realizat din fonduri europene nerambursabile, a implicat construirea unei aripi noi, pe langa corpul principal si etajarea acestuia, dar si dotarea cabinetelor si laboratoarelor.

Valoarea totala a contractului a fost de peste 3,3 milioane lei, din care s-au realizat 14 clase noi, sase grupuri sanitare, dar si rampe pentru persoanele cu dizabilitati. Edilul baimarean spune ca lucrarile s-au desfasurat greu, din cauza faptului ca proiectul a fost realizat nesatisfacator.

“A fost un proiect greu, pentru ca a fost un proiect prost facut. A fost un proiect facut de o societate din Timisoara, o societate care ne-a creat foarte multe probleme, un proiect care a fost facut undeva prin 2009, s-a modificat de foarte multe ori, erau multe disfunctionalitati din punct de vedere tehnic, iar din aceste motive proiectul a intarziat cu cateva luni bune. Din alta perspectiva, pentru mine este un lucru important ca am reusit sa finalizam proiectul acum, la inceputul anului, si cred ca va fi un obiectiv de referinta in ceea ce inseamna invatamantul din Baia Mare”, a declarat Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.


Au fost dotate cu mobilier toate salile de clasa si laboratoarele, s-a realizat un laborator de informatica, dotat cu 32 de computere, un laborator de patiserie-cofetarie utilat cu 26 de plite, 14 cuptoare, 26 de spalatoare, 10 mese de lucru din inox, 4 frigidere si 2 combine frigorifice, dar si un laborator de stiinte, dotat cu tot materialul didactic necesar.

“Este un corp in care avem si sali de clasa, avem si laboratoare, intr-un fel inchide tot circuitul educational al Colegiului Economic «Nicolae Titulescu». S-au realizat acolo si diverse lucrari de ordin tehnic, si aici ma refer in principal la monitorizare video si la tehnologia care a fost folosita acolo. Din punct de vedere estetic arata foarte bine, a fost o lucrare care a costat aproximativ 700.000 euro, lucrare care s-a finantat din fonduri europene si cu o nesemnificativa cofinantare din partea municipiului. Vreau sa le multumesc celor care au lucrat acolo si celor care au urmarit acest santier, care in sfarsit este realizat. Astazi s-a facut receptia, mai sunt cateva lucruri de slefuit, de curatat si aranjat, pe care le-am mentionat in procesul verbal de receptie, iar la inceputul scolii, respectiv dupa aceasta vacanta scurta, vom face si inaugurarea, elevii vor intra in clase si acest corp va deveni functional”, a declarat Catalin Chereches.Proiectul este unul indelung asteptat de elevii de la Colegiul Economic, mai ales ca el va avea drept efect imediat faptul ca toate orele de curs se vor desfasura dimineata.

“Ne bucuram foarte tare ca s-a finalizat cu bine acest proiect, care a fost foarte asteptat de profesori, elevi si parinti, pentru ca vom avea program doar dimineata. In cele doua laboratoare de alimentatie publica vom putea aduce elevii de la scoala profesionala”, a declarat Crina Buda, directorul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu”.

Inaugurarea spatiilor reabilitate se va face imediat dupa reinceperea cursurilor, adica imediat dupa vacanta intersemestriala.
http://www.emaramures.ro/Stiri/9332...re-reabilitat-si-utilat-la-standarde-europene
Arata frumos, insa la noi nu e atat problema de a face lucruri frumoase, ci de a avea grija de ce-am facut.Daca acest liceu in loc de adolescenti normali, vor avea niste copii vandali...degeaba ai facut.
poze https://www.facebook.com/catalin.ch...0201429316561767.1073742259.1440605969&type=1
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Cea mai veche sala de spectacole a municipiului Baia Mare, Cinematograful Minerul, este la un pas de a intra in administrarea municipalitatii. Astazi, 24 februarie, s-a semnat protocolul de predare-primire, in lipsa reprezentantilor Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor (RADEF) Romania. Acest demers a fost facut dupa ce municipalitatea a castigat procesul intentat regiei pentru preluarea cinematografului.

Conform unei hotarari judecatoresti, municipiul Baia Mare este proprietarul de drept al Cinematografului Minerul, iar reprezentantii RADEF au fost chemati sa semneze protocolul de predare-primire. Cu toate acestea, oficialii regiei au ales sa nu se prezinte nici de aceasta data in Baia Mare, iar protocolul a fost semnat in lipsa, de catre un executor judecatoresc.

„Ne luptam de doi ani de zile sa recuperam aceasta sala, in baza prevederilor legale. Ne-am blocat intotdeauna de indiferenta, de reaua vointa a celor de la RADEF. Prin hotararea instantei am castigat acest drept. Dansii trebuiau sa vina si sa semneze acest protocol, bineinteles ca au refuzat sa se supuna rigorilor legii si sa accepte aceasta decizie a instantei, drept pentru care am apelat la un executor judecatoresc. Se va semna acest protocol in lipsa, in baza procedurilor legale si vom face o actiune scurta in instanta, tot prin executorul judecatoresc, astfel incat sa putem in foarte scurt timp sa spargem lacatul, sa intram inauntru si sa devenim proprietarii si de fapt, nu doar de drept, a acestei parti a celei mai reprezentantive cladiri a municipiului Baia Mare“, a spus primarul Catalin Chereches.

Actiunea de astazi este un prim pas in ceea ce inseamna predarea propriu-zisa a acestui imobil, iar municipalitatea va lupta in continuarea pentru preluarea intregii cladiri.

„E rusinos ca o institutie, care apartine totusi Ministerului Culturii si statului roman, nu respecta deciziile instantei, nu respecta hotararile de guvern si dispretuieste o comunitate care ar avea nevoie de un spatiu valoros din punct de vedere cultural si cu mare potential, pentru a putea dezvolta toate actiunile culturale pe care le avem noi in municipiul Baia Mare. Sper ca in cel mai scurt timp sa putem sa facem si pasul fizic in aceasta parte a imobilului. Bineinteles ca in baza hotararilor de Consiliul Local, nu uitam si faptul ca am dorit si dorim in continuare sa preluam intreg imobilul“, a mai spus edilul.

Cinematograful ”Minerul” din Baia Mare este situat in fostul hotel ”Regele Stefan”, o cladire impunatoare, construita in anul 1874, la initiativa lui Fesus Menyhert - un medic pasionat de arheologie si arhitectura, care a condus orasul timp de 26 de ani, pana la moartea sa.
http://www.emaramures.ro/Stiri/9433...-spectacole-va-reveni-municipiului-Baia-Mare-
E o cladirea prea importanta pentru oras, ca sa ramana in mana unei entitati private.
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Cica maine , presa va fi invitata pe campul tineretului, sa vada proiectul care se va face in acel perimetru.Lucrarea ar urma sa fie finalizata in octombrie.Tot in octombrie ar urma sa fie finalizat si parcul de pe Serelor.Cel putin pe hartie.Primaru vrea sa le inagureze de sarbatoarea castanelor.Banuiesc:)
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Or sa vina proprietarii de caini, si or sa lase rahat de caine pe tot gazonu :lol:
 

·
Registered
Joined
·
1,026 Posts
Lasat in paragina timp de cativa ani, lacul din Parcul „Regina Maria“ va fi complet reabilitat pana la inceputul verii. Lucrarile au debutat inca de luni, 17 martie, urmand ca peste doua luni, la finalul lucrarilor, sa redevina o oaza de relaxare pentru baimareni, dar si un punct de atractie pentru turisti. Proiectul prevede lucrari ample de reamenajare a intregii zone, iar investitia va fi suportata din bugetul local.

Lucrarile au debutat cu spargerea stratului de beton aflat pe fundul lacului, dupa care va fi turnata o sapa prin care sa nu treaca apa, la o adancime constanta de un metru si 20 de centimetri. Va fi reabilitata si cuva lacului, care va fi placata cu piatra naturala. Atat pe fundul lacului cat si pe marginea acestuia se va aplica o solutie speciala care sa nu permita infiltrarea apei in pamant. De jur imprejur va fi amplasata o banda de protectie pentru copii, cu o inaltime de aproximativ 30 de centimetri. Tot in aceasta zona se va realiza si o alee pietonala, iar in exterior, cu fata catre lac, vor fi montate banci, pentru cei care doresc sa admire luciul apei.

„Am avut o decizie clara si ferma, luata in toamna anului trecut, de a reabilita lacul din Parcul Municipal «Regina Maria». Este o dorinta a noastra sa readucem acest lac la viata, sa il amenajam corespunzator, sa il placam cu piatra naturala, sa fie chiar si pesti in acest lac. Acum au inceput lucrarile, care vor fi executate in ritmul cel mai alert, astfel incat pana la inceputul verii sa finalizam tot ce inseamna amenajare, inclusiv aleile din jurul acestui lac, bancile, iluminatul si zona naturala“, a spus Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare.Un alt punct de atractie este insula din interiorul lacului. Si aceasta va fi complet refacuta, cu piatra naturala, iar puntea deteriorata va fi inlocuita. Avand in vedere ca izvorul care alimenta lacul a secat in urma cu aproximativ 15 ani, s-a gasit o alta varianta de a alimenta lacul, prin captare din Valea Usturoiului.„E o chestiune care tine de modul in care vrem, si acum, dar si in viitor, sa gestionam problema parcului. Acesta va trebui gandit si regandit. Va trebui, intr-un fel, sa fie un punct adevarat de atractie pentru orasul nostru. Era nevoie de foarte multa vreme de acest proiect, pentru ca e o rusine ca in cel mai important parc al municipiului sa avem o astfel de mizerie“, a mai spus edilul.

http://www.emaramures.ro/Stiri/9537...n-loc-de-atractie-pentru-cetateni-si-turisti-

Cu proiecte in derulare precum turnu lui Stefan, parcu de pe serelor, campu tineretului, podul viilor, zona millenium si cu aceasta remanajare, chiar "riscam" sa devenim un oras SUPERB! :D
 
1401 - 1420 of 2376 Posts
Top