SkyscraperCity Forum banner

Balance Güneşli | GÜNEŞLİ | 120m | Com

7816 Views 15 Replies 8 Participants Last post by  marty88
Balance Güneşli | Güneşli

Status: Prep . Floors: - . Height: 120m . Architect: Avci Architects . Developer: Şölen

Links concerning the project: Official Avci Architects Erkiz Muhendislik

Information:
Bağcılar Ofis Rezidans Kulesi, Basın Ekspres Yolu üzerinde yer alan ve ofis, konut ve çarşı fonksiyonlarını barındıran 92,602 m2 brüt inşaat alanına sahip bir projedir. Mevcut dokunun en belirleyici özelliği Basın Ekspres Yolu boyunca akan Ayamama Deresidir. Ayamama Deresi ve yapı adaları arasında kalan yeşil alanın tasarıma katılması ve taşkın alanındaki su öğeleriyle de zenginleşecek nitelikli bir peyzaj alanı olarak kentle bütünleşmesi hedeflenmiştir.https://foursquare.com/serkaganokuyucu/photos


https://foursquare.com/akbozbas/photos


https://foursquare.com/akbozbas/photos
See less See more
4
  • Like
Reactions: 3
1 - 16 of 16 Posts
Fat
Bence kuleyi yapmasalarda olurmus ama guzel.
  • Like
Reactions: 3
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top