SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
2,545 Posts
Yarı-memleketim olan Balıkesir'e sonunda bir raylı sistem geliyor galiba.
Karma sistem muhtemelen çünkü Mavi hat mevcut demiryolu zaten -TTM(Toplu Taşıma Merkezi) Tren Garının karşısında durağa Gar yerine Ttm demişler ki Banliyö olduğu ortaya çıkmasın- düzenlenip durak eklenecek. Yeşil hat üzerinde şu anda hiçbir şey yok Balıkesir'in ana bulvarlarından biri fakat çoğunlukla iki şeritli. Orta şeritte gidecek bir tramvay projesi ise sıkıntı yaratabilir ileri de.
Ama masrafa girmemek adına pek çok öneli yer atlanmış Mesela Sanayi ve Otogar arasında KYK yurdu var yolcu potansiyeli yüksek ama Demiryolu Bursa yolunun sağında Yurt solunda kalıyor o yüzden durak ayırmaya gerek görmemişler. Ya da Balıkesir Üniversitesi Ana Kampüsü, o da atlanmış gerçi biraz uzak ama yine de çok yolcu potansiyeli olan bir yer.


http://balikesir.bel.tr/haberler/balikesire-hafif-rayli-sistem-geliyor
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top