Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 793 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
บขส.ตื้อต่อสัญญาเช่าที่ดิน +ด้าน ร.ฟ.ท.ขู่ตัดสัมพันธ์หลังเจรจายืดเยื้อ/พร้อมลั่นไม่ให้เช่าที่เพิ่มอีก

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2255 23 ก.ย. - 26 ก.ย. 2550


บขส. ตื๊อขอลดค่าเช่าที่สถานีหมอชิตไม่สำเร็จ ต้องดึงคมนาคม-คลัง เป็นคนกลางร่วมตัดสิน คาดประชุมกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติจบได้ภายในสิ้นปีนี้ พร้อมอ้อนขอคลังสนับสนุนพีเอสโอ ด้านการรถไฟฯ ขู่เลิกสัญญา หลังผลเจรจายืดเยื้อ เตรียมส่งหนังสือให้อัยการชี้ขาดภายในสัปดาห์หน้า พร้อมลั่นไม่ให้เช่าพื้นที่ 30 ไร่เพิ่ม


นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าในการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรื่องการขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือสถานีหมอชิต ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ตีความไม่ตรงกัน อีกทั้งยังเห็นว่าค่าเช่าที่การรถไฟฯ เรียกเก็บนั้นสูงเกินไป จากเดิมที่จ่ายอยู่กว่า 20 ล้านบาทต่อปี ต้องจ่ายเพิ่มเป็นปีละกว่า 30 ล้านบาท ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินการมากพอสมควร แม้ว่าทาง บขส. จะมีรายได้จากการเช่าพื้นที่เพื่อทำร้านค้าเชิงพาณิชย์ แต่ก็ไม่มากนัก และ บขส. เองก็มีภาระที่ต้องให้บริการในเชิงสังคมต่อประชาชน จึงอยากจะขอให้ทางการรถไฟฯ พิจารณาทบทวนลดค่าเช่าให้ถูกกว่านี้


อย่างไรก็ดี จากการหารือกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ร่วมกับรักษาการผู้ว่าการ การรถไฟฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะขอให้ทางกระทรวงคมนาคม เป็นคนกลางเข้ามาตัดสินในกรณีดังกล่าว โดยจะจัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ซึ่งจะมีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม ตัวแทนจากการรถไฟฯ ตัวแทนจาก บขส. มาร่วมกันพิจารณาหาข้อยุติ ในขณะเดียวกันจะขอให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาด้วยว่า จะสามารถให้การสนับสนุน บขส. ในส่วนของค่าเช่าที่การรถไฟฯ เรียกเก็บเพิ่มในรูปแบบของการให้การสนับสนุนเป็นค่าพันธะในการให้บริการสาธารณะ หรือ public Service Obligation : PSO ได้หรือไม่


กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวต่อว่า คาดว่าจะสามารถนัดประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่ายร่วมกันได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ และเชื่อว่าจะสามารถสรุปความชัดเจนได้ภายในเดือนธันวาคม 2550 นี้


ขณะที่นายบัญชา คงนคร รองผู้ว่าการการรถไฟ ในฐานะรักษาการผู้ว่าการ เปิดเผยว่า ในเรื่องนี้ยังมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อสรุปจากการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายแล้ว ก็จะต้องนำผลสรุปนั้นมาเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ดียืนยันว่าอัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บนั่นได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว


ด้านแหล่งข่าวระดับสูงรายหนึ่ง จาก รฟท. กล่าวถึงรายละเอียดว่าในการเจรจากับทาง บขส. นั้น จะต้องแยกการเจรจาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะต้องเจรจาในเรื่องของการเรียกเก็บเงินค้างจ่ายค่าเช่าในส่วนที่ปรับเพิ่ม ระหว่าง 1 มีนาคม 2547-28 กุมภาพันธ์ 2550 วงเงินรวมทั้งสิ้น 24 ล้านบาท และส่วนที่ 2 ที่ต้องเจรจาคือการต่อสัญญาครั้งใหม่ ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มนับจากวันที่ 1 มีนาคม 2550 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งการรถไฟฯ ได้เสนอที่จะเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราเริ่มต้นตารางเมตรละ 333 บาท และจะปรับเพิ่ม 5% ทุกปี


โดยในช่วงปีแรก บขส. จะต้องจ่ายค่าเช่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 39 ล้านบาท ในปีที่ 2 อัตราค่าเช่าจะเพิ่มเป็น 350 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งตลอดทั้งปีจะต้องจ่ายค่าเช่ารวมเป็นเงิน 41 ล้านบาท ส่วนในปีที่ 3 จะปรับค่าเช่าเพิ่มเป็น 367 บาทต่อตารางเมตร เมื่อรวมทั้งปีบขส. จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นเงินทั้งสิ้น 43 ล้านบาท


แหล่งข่าวรายเดิมกล่าวต่อว่า เรื่องนี้ ได้มีการหารือกันมาหลายครั้ง และก่อนหน้านี้เคยเสนอให้ทางกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ตัดสินว่าให้ทาง บขส. รับข้อเสนอตามที่การรถไฟฯ เสนอ แต่ทาง บขส. ก็ยังไม่ยอมรับ ทำให้เรื่องยืดเยื้อ เป็นเหตุให้การรถไฟฯ เองไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ในขณะนี้การรถไฟฯ เตรียมที่จะส่งหนังสือไปหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พิจารณาตัดสินว่าสามารถบอกเลิกสัญญาการเช่าที่บริเวณดังกล่าวกับทาง บขส. ได้เลยหรือไม่ ซึ่งจะส่งหนังไปหารือภายในสัปดาห์หน้า


ส่วนเรื่องที่ บขส. จะขอเช่าพื้นที่ด้านเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต กว่า 30 ไร่ เพิ่มเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมนั้น ในขณะนี้มีความเห็นว่าจะไม่เจรจาด้วย เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของค่าเช่าอีก แต่จะให้ทาง บขส. เข้ามาใช้พื้นที่ในช่วงที่เป็นเทศกาล เพ่อกระจายความแออัดของรถโดยสารได้ แต่จะไม่พิจารณาให้เช่าพื้นที่ แหล่งข่าวรายเดิมกล่าว


หมอชิตแน่น!บขส.จ่อย้าย ปิ๊ง"รังสิต"เชื่อมรถไฟฟ้า

Thaipost เศรษฐกิจ 13 มิถุนายน 2552


"หมอชิต" เริ่มแออัด บขส.เล็งย้ายไปรังสิต ยกข้อดีเพียบ ติดถนนสายหลัก รองรับรถไฟฟ้าสีแดง จ้างศึกษายกเครื่องสถานีขนส่งทุกแห่ง

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.อยู่ระหว่างจัดทำแผนย้ายสถานีขนส่งหมอชิต จากบริเวณถนนกำแพงเพชร ไปยังบริเวณรังสิต เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่สถานีขนส่งเดิมมีความคับแคบและการจราจรติดขัด ทางเข้าออกมีทางเดียว คาดว่าภายในปีนี้จะแล้วเสร็จและสรุปความชัดเจนได้ว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างรูปแบบใด

"ที่หมอชิตเดิมนั้นคับแคบมาก และจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะย้ายออกไปอยู่ในชานเมืองที่มีระบบการขนส่งพร้อมรองรับ ซึ่งที่รังสิตมองว่าเหมาะสม เพราะอยู่ติดกับถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปได้ทั้งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และในอนาคตอีก 3-4 ปี จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่กระทรวงคมนาคมจะก่อสร้างเร็วๆ นี้" นายชัยรัตน์กล่าว

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.กล่าวว่า ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศึกษารายละเอียดโครงการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาที่ดินสถานีขนส่งหมอชิต เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดต้นแบบสำหรับการพัฒนาสถานีขนส่งทุกแห่งของ บขส. รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานีขนส่งต่างๆ ให้มีศักยภาพ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ที่นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เป็นประธานพิจารณาแล้ว และได้มอบให้ บขส.กลับไปจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมและคุ้มทุน.
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
บขส.ขอบอร์ด เทงบ3พันล้าน ผุดขนส่งรังสิต

Thaipost 14/07/2009


นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ขบส.เตรียมเสนอแผนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ แทนที่สถานีหมอชิต เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มีนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เป็นประธาน ในวันที่ 16 ก.ค.นี้เพื่อพิจารณา ภายหลังจากที่ปรึกษาได้สรุปรายละเอียดของแผนดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท

"ภาระที่เราต้องลงทุนคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท เป็นวงเงินที่รวมค่าที่ดินและค่าการก่อสร้างอาคารสถานีขนส่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 150 ไร่ และถ้ามีความเป็นไปได้ ก็อยากจะซื้อที่ดินมาเป็นของ บขส.เอง ส่วนการลงทุนคิดไว้หลายแนวทาง รวมทั้งการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนด้วย" นายวุฒิชาติ กล่าว

สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งใหม่นั้น ที่ปรึกษาได้มีการสำรวจพื้นที่ไว้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรังสิต ถือว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ได้มีการพิจารณาก่อนหน้านี้ เนื่องจากจะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อในการเดินทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รมช.คมนาคม กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ บขส.เร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความแออัด และการเดินทางไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายมาบริเวณรังสิต เพราะมีความเหมาะสม.
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
บอร์ด บขส.จ้างที่ปรึกษา ดูเรื่องย้ายหมอชิต

Thairath 16/07/2009


คณะกรรมการ บขส.อนุมัติงบฯ 25 ล้านบาท จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต โดยดูทั้งการหาพื้นที่ใหม่ การบริหารจัดการ และการเชื่อมต่อระบบขนส่ง

นายปิยะพันธุ์ จัมปาสุต ประธานคณะกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กล่าววันนี้ (16 ก.ค.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้อนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท ในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการย้ายสถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต โดยเห็นว่าที่เดิมนั้น มีความแออัด ไม่สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อหารายได้เพิ่ม ให้กับ บขส.ได้ เพราะเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดังนั้น บขส.จึงจำเป็นต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อความมั่นคงในอนาคต จึงให้บริษัทที่ปรึกษาหาพื้นที่ใหม่ ที่เหมาะสม ทั้งการบริหารจัดการ และการเชื่อมต่อการขนส่งระบบอื่นๆ รวมถึงถนนสายหลัก ที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร

นายปิยะพันธุ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ร่างเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่า มีความคืบหน้ามากแล้ว และคาดว่า จะหาบริษัทที่ปรึกษาได้ภายใน 2 เดือน จากนั้นจะทำการศึกษาประมาณ 6 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ และจะนำผลการศึกษา มาประกอบการตัดสินใจว่า สมควรจะย้ายหมอชิตหรือไม่
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
บขส.เล็งซื้อที่150ไร่ย่านดอนเมือง สร้างสถานีขนส่งใหม่แทนหมอชิต2

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2444 16 ก.ค. - 18 ก.ค. 2552


บขส. เล็งหาที่ดิน 100-150 ไร่ ย่านดอนเมือง สร้างสถานีขนส่งใหม่มูลค่ากว่า 3,000 ล้าน ชงเรื่องให้บอร์ดเห็นชอบ 16 ก.ค.นี้ หนีการคับคั่งของผู้โดยสารหมอชิต 2 ขณะที่ผลกำไรปีนี้คาดเกิน 100 ล้าน หลังปรับระบบบริหารต้นทุน-การเดินรถมีประสิทธิภาพ ปีหน้าเพิ่มรถเอ็นจีวี 200 คัน


นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้จะนำผลการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ เพื่อทดแทนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ที่เริ่มมีความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสาร ให้คณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท เป็นผู้พิจารณา หรืออาจจะเป็นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมของสถานีเดิม ซึ่งเบื้องต้นจะให้บอร์ด พิจารณาเรื่องของการจัดหาพื้นที่สำหรับการดำเนินการ


"ทางบริษัทเห็นว่าควรจะมีที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 100-150 ไร่ หลังจากนั้นจึงมาพิจารณาในแนวทางการลงทุนว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งประเมินว่ามูลค่าโครงการก่อสร้างสถานีแห่งใหม่และจัดซื้อที่ดินไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท โดยหลังได้รับการพิจารณาแล้วคงจะเริ่มต้นประกาศหาซื้อที่ดิน ในบริเวณเขตดอนเมืองขึ้นไป แต่หากไม่มีที่ดินแปลงใหญ่ก็อาจจะแบ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นส่วนของภาคเหนือและภาคอีสาน" นายวุฒิชาติ กล่าวและว่า


หากมีการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ จะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ถึงวันละ 2.5 แสนคน จากเดิมที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 รองรับได้วันละกว่า 1 แสนคนเท่านั้น ด้านแนวทางการลงทุนนั้นมีหลายแนวทางเลือก อาทิ 1. บริษัทลงทุนดำเนินการเองทั้งหมด 2. บริษัทร่วมกับเอกชนลงทุนในบางส่วน โดยที่ดินเป็นของบริษัทเอง และ 3. เปิดสัมปทานให้เอกชนลงทุนทั้งหมด


นายวุฒิชาติ กล่าวอีกว่า ความพร้อมด้านการลงทุนในขณะนี้บริษัทมีกระแสเงินสดอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะไม่นำเงินดังกล่าวมาใช้ แต่อาจจะกู้เงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน หรือให้เอกชนเป็นผู้เข้ามาสัมปทานลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวทางที่จะเลือกและนำเสนอบอร์ด พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป


สำหรับผลประกอบการในปีนี้คาดว่าจะมีรายได้รวมใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้รวมประมาณ 4,000 ล้านบาท แต่ผลกำไรน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีกำไรประมาณ 70-80 ล้านบาท คาดจะมีกำไรมากกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงการบริหารการเดินรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ค่าโดยสารเพิ่มเข้ามาด้วย เช่น รายได้จากการขนส่งสัมภาระ เป็นต้น


ขณะเดียวกันแผนงานตามโครงการจัดหารถใหม่ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเอ็นจีวีจำนวน 800 คัน ที่จะนำเข้ามาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป โดยจะจัดหารถจำนวน 200 คัน เข้ามาก่อนเป็นปีแรก
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 ·
บขส.ทุ่ม3พันล้าน ย้ายหมอชิต หมดสัญญารฟท.

Thairath 5/08/2009


บขส.เตรียมทุ่มเงิน 3 พันล้าน ย้ายสถานีขนส่งสายเหนือ-อีสานใหม่ หลังที่เดิมคับแคบและจะหมดสัญญากับ รฟท.ในปีหน้า เล็งที่ใหม่ตั้งแต่ดอนเมือง แต่ไม่เกินนวนคร เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางลำบาก..

วานนี้ (3 ส.ค.) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.มีแนวคิดที่จะย้ายสถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) ออกไปอยู่ชานเมือง เนื่องจากสถานที่ในปัจจุบันคับแคบและแออัด และมีข้อจำกัดในการขยายและการใช้พื้นที่ อีกทั้งกำลังจะหมดสัญญากับเจ้าของพื้นที่ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในปีหน้า

นายวุฒิชาติ กล่าวว่า บขส.ตั้งเป้าว่าพื้นที่ที่จะย้ายไปตั้งนั้นควรอยู่ตั้งแต่ดอนเมือง และไม่ควรจะเกินเขตอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการเดินทาง ซึ่ง บขส.จะต้องประสานงานทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ รฟท.เพื่อจัดหารถบริการด้วย

"ขณะนี้บขส.ได้ให้ที่ปรึกษาไปดูรายละเอียดแผนการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน เพื่อที่จะออกประกาศทีโออาร์ให้เอกชนนำที่ดินมาเสนอขาย ซึ่งบขส.ต้องการที่จะซื้อขาดเลย คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 180 วันในการดำเนินการศึกษาเพื่อประกาศทีโออาร์ต่อไป" นายวุฒิชาติกล่าว

ผู้จัดการ บขส. กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้เคยให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตธนบุรี ไปศึกษาปริมาณผู้ใช้บริการ พบว่ามีผู้ใช้บริการสถานีขนส่งสายเหลือและตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 50 ล้านคน ดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับสถานีแห่งใหม่จะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ จากพื้นที่เดิมประมาณ 70 ไร่ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมค่าจัดซื้อที่ดินประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนนั้นส่วนหนึ่งจะใช้ของ บขส.ที่มีเงินสดประมาณ 2,000 ล้านบาท และอีกส่วนจะใช้วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน

นายวุฒิชาติ กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) นั้นก็มีแผนที่จะย้ายจากเอกมัยเหมือนกัน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอใช้พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ บริเวณใกล้ศูนย์วัฒนธรรมในการจัดทำสาถานีขนส่งสายตะวันออก อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้พื้นที่ดังกล่าวก็อาจจะเป็นพื้นที่ย่านบางนา-ตราด ก็ได้ ซึ่งการจะเลือกพื้นที่ใดนั้นจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนด้วย
 

·
Registered
Joined
·
28,495 Posts
ไม่ยักกะเอาที่โรงงานเสี่ยกี เยื้องโรงกษาปณ์ ที่ตั้ง 600 ไร่ สงสัยเพราะ กลัวน้ำท่วม จระเข้โผล่ เพราะอยู่ติดหมู่บ้านไวท์เฮาส์ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อน้ำท่วมปี 2538 แน่แท้เลยเทียวหละ
 

·
Registered
Joined
·
3,500 Posts
ขอแบ่งที่จากธรรมศาสตรื ไม่ได้หรือครับ
เห็นว่ามีเป้นพันไร่


แต่ผว่าอยุ่บางซื่อก็ดีอยุ่แล้ววแค่จัดการให้ดีขึ้น แล้วเอารถทัวทุกคันขึ้นทางด่วนลงบางปะอินให้หมด ห้ามวิ่งวิภา

แล้วสร้าง โมโนเรลจากรถไฟฟ้าหมอชิต ตัดจตุจักรมาที่ข่นส่วเลย
 

·
Registered
Joined
·
28,495 Posts
ขอแบ่งที่จากธรรมศาสตรื ไม่ได้หรือครับ
เห็นว่ามีเป้นพันไร่


แต่ผว่าอยุ่บางซื่อก็ดีอยุ่แล้ววแค่จัดการให้ดีขึ้น แล้วเอารถทัวทุกคันขึ้นทางด่วนลงบางปะอินให้หมด ห้ามวิ่งวิภา

แล้วสร้าง โมโนเรลจากรถไฟฟ้าหมอชิต ตัดจตุจักรมาที่ข่นส่วเลย
ไม่ได้! เพราะ ตอนนี้ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เขาจะหากินกับที่ของเขา ถ้าขอกันกินแบบนี้ก็จะเป็นการตัดทางหากินไปเสียเปล่า :eek:hno: อี่กอย่าง รถเมล์ที่จะเข้าธรรมศาสตร์เข้าได้เฉพาะจากปากทาง AIT จะเข้าที่ปากทางเชียงรากด้วยเหมือนแต่ก่อนหนะ ไม่ได้แล้ว เพราะ จะขวางทางรถ Shuttle Tram ของธรรมศาสตร์เสียเปล่าๆ
 

·
Memory Time Approved
Joined
·
1,085 Posts
หวังว่าย้ายแล้วรถไฟฟ้าตามไปด้วยหล่ะ
 

·
Registered
Joined
·
1,357 Posts
สายตะวันออกเหมาะดีแล้วกับบางนาตราดแล้วรอเชื่อมกับ
บีทีเอสส่วนต่อขยายในอนาคต
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #14 ·
แก้รถติดก่อนย้ายหมอชิตเรื่องใหญ่

Dailynews วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม 2552 เวลา 8:10 น


รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งว่าจากที่บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) มีแนวทางที่จะย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่หมอชิตไปพื้นที่ใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษาไปดูรายละเอียดแผนการลงทุนนั้น

สนข.ยืนยันว่าการศึกษาโครงการแก้ปัญหาการจราจรรอบหมอชิต 4 โครงการจะไม่สูญเปล่า เนื่องจากแผนการย้ายหมอชิตยังไม่มีความชัดเจน และการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องใช้ที่แปลงใหญ่ 100 ไร่จึงจะพอรองรับ และไม่ควรอยู่ในซอยลึก ซึ่งในแนวถนนพหลโยธินหรือวิภาวดีรังสิตมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ตลอดแนว หรือหากอยู่ในแนวถนนวิภาวดีฯ ก็มีปัญหารถ บขส.ต้องจอดรอเมื่อวิ่งข้ามทางรถไฟ ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า 1-2 ปี เพราะนอกจากการหาพื้นที่แล้ว ยังต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง

ดังนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่หมอชิตในปัจจุบันจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสำหรับแนวทางแก้ปัญหา ตามการศึกษาของ สนข.ประกอบด้วย

1. ก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าสถานีขนส่งเชื่อมตรงเข้าสู่อาคารสถานี 2. ปรับปรุงถนนกำแพงเพชร

2 หน้าหมอชิต เพิ่มแยกสัญญาณไฟอีก 1 จุดบริเวณทางออก รถบขส. ให้รถเลี้ยวขวาตรงขึ้นทางด่วนได้สะดวกขึ้น

3. โครงการก่อสร้างทางลอดจุดกลับรถหน้าสวนสิริกิติ์ ถนนกำแพงเพชร 2 และ

4. โครงการก่อสร้างทางยกระดับเพื่อให้รถเข้า-ออกสถานีสามารถขึ้นทางด่วนได้โดยไม่ต้องผ่านถนนพหลโยธินและวิภาวดีฯ.
 

·
Registered
Joined
·
1,497 Posts
เอกมัยเห็นด้วยว่าควรอยู่แถวๆบางนา แล้วปรับปรุงให้ดีๆหน่อย เพราะนักท่องเที่ยวเยอะ ถ้าได้แบบบสะดวกๆติดรถไฟฟ้าเหมือนที่เดิมคงจะดีมาก
 

·
Registered
Joined
·
28,495 Posts
^^^
นั่นสินะ แต่ ลำบากเพราะ แถวบางนาก็มีกรมอุตุนิยมวิทยา, นอกนั้นก็บ้านคนกับห้องแถว
ที่จะโล่งหน่อยก็บางนา - บางปะกง แต่ ไม่ใช่ช่วงระหว่างแยกบางนา กับแยกวัดศรีเอี่ยมแน่ๆ
เผลอๆ จะไปตรงแถวปากทางเมืองมหาวิทยาลัย (ราม 2)
 

·
Vision Thailand
Joined
·
5,728 Posts
ขอแบ่งที่จากธรรมศาสตร์ ไม่ได้หรือครับ
เห็นว่ามีเป้นพันไร่


แต่ผว่าอยุ่บางซื่อก็ดีอยุ่แล้ววแค่จัดการให้ดีขึ้น แล้วเอารถทัวทุกคันขึ้นทางด่วนลงบางปะอินให้หมด ห้ามวิ่งวิภา

แล้วสร้าง โมโนเรลจากรถไฟฟ้าหมอชิต ตัดจตุจักรมาที่ข่นส่วเลย
ที่ธรรมศาสตร์ รังสิต2พันไร่ครับ
แต่ถามว่าจะเอาตรงไหนทำบขส.ได้ครับ
ขนาดหอพักนักศึกษาที่สร้างใหม่ที่ชื่อTU DOME เนื่องจากหอพัก
เดิมไม่พอรองรับนศ.ปริญญาตรีทั้ง4ปี

ทำให้ต้องข้ามฟากถนนเชียงรากไปสร้างอีกฝั่งถนนซึ่งเป็นที่มหาวิทยาลัยเหมือนกัน
ฝั่งติดถนนพหลโยธินอาจจะดูยังว่างๆโล่งๆ แต่ถ้ามีอะไรมาสร้างอีกมั่วแน่ครับ
ที่จริงพื้นที่ศูนย์รังสิตที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เกือบ2พันไร่ ก็ใช้ประโยชน์เกือบเต็มพื้นที่
มี่ที่โล่งๆจริงๆ คือข้างๆAIT หลังๆสวทช. หรือข้างหอพักเอเชี่ยนเกมส์โซนบีนั่นเอง
ว่างเป็นร้อยไร่ได้ แต่ลึกจากถนนพหลเกือบ2กิโล พื้นที่ไม่ค่อยน่าใช้

แต่ก็มีที่เลยธรรมศาสตร์ติดถนนพหลก่อนถึงนวนคร บริเวณเกือกม้า
ตอนนี้ยังเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆแต่ด้านหลังนี่แฟลตโรงงานนี่แน่นเลย
ไม่รู้เป็นของเศรษฐีท่านใด และคงแพงน่าดู

ไม่ได้! เพราะ ตอนนี้ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เขาจะหากินกับที่ของเขา ถ้าขอกันกินแบบนี้ก็จะเป็นการตัดทางหากินไปเสียเปล่า :eek:hno: อี่กอย่าง รถเมล์ที่จะเข้าธรรมศาสตร์เข้าได้เฉพาะจากปากทาง AIT จะเข้าที่ปากทางเชียงรากด้วยเหมือนแต่ก่อนหนะ ไม่ได้แล้ว เพราะ จะขวางทางรถ Shuttle Tram ของธรรมศาสตร์เสียเปล่าๆ
รถรางนั่นฟรีครับ นึกว่าคุณวิศรุตเคยนั่งแล้วเสียอีก ใกล้ๆน่าจะได้ใช้
ส่วนเรื่องรถเมล์เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย รถเมล์ก็ส่วนรถเมล์
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
รถรางนั่นฟรีครับ นึกว่าคุณวิศรุตเคยนั่งแล้วเสียอีก ใกล้ๆน่าจะได้ใช้
ส่วนเรื่องรถเมล์เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลย รถเมล์ก็ส่วนรถเมล์
มันเป็นรถรางแบบไหนหรอครับ แบบล้อยางเหมือนที่ กทม. เอามาวิ่งนำเที่ยวรึเปล่าครับ หรือเป็นรถรางจริงๆ ที่วิ่งบนรางอะครับพี่
 

·
Vision Thailand
Joined
·
5,728 Posts
^^
รถรางที่เป็นรูปตัวรถแบบรถรางสมัยก่อนแหละครับ
แต่ล้อยาง ใช้เชื้อเพลิงNGV น่าจะเหมือนๆกับกทม.
 
1 - 20 of 793 Posts
Top