SkyscraperCity Forum banner

Bangkok l Chatuchak Park & Phupa Su Maha Nathee

4177 Views 7 Replies 6 Participants Last post by  Codename B
กทม.ดันอุทยานสวนจตุจักร เทียบเท่าเซ็นทรัล ปาร์ค สหรัฐฯ

กทม.เดินหน้าโครงการอุทยานสวนจตุจักร หวังยกระดับเป็นสวนมหานครแห่งแรกของกรุงเทพฯ เทียบเท่ากับ เซ็นทรัลปาร์ค ที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน หลังจากมีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร ครั้งที่ 6 ที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ที่ปรึกษาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการ โครงการอุทยานสวนจตุจักร เผยว่า กทม.ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อจะรวมสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ใน พ.ศ.2554 และเพื่อยกระดับให้เป็นสวนระดับมหานครแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับเซ็นทรัลปาร์ค ที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ทางด้าน นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า ภายหลังที่ได้มีการเปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งแบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ส่วน คือการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหาร กทม. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 คน ประชาชน 48 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน และการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,069 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ เป็นโอกาสปรับปรุงพัฒนาสวนให้ดีขึ้น ในขณะบางส่วนมองว่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ละสวนมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันไม่จำเป็นต้องรวมเข้าด้วยกัน และหวั่นผลกระทบต่อต้นไม้และสิ่งแวดล้อมภายในสวน

นายดำรงค์ ยังกล่าวอีกว่า จากความคิดเห็นดังกล่าว ผู้ออกแบบจึงเสนอแนวคิดให้คงเอกลักษณ์สวนทั้ง 3 ไว้ และพัฒนาระบบโครงข่ายให้เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะเพิ่มทางเข้าถึงสวนให้เพียงพอ โดยเปิดพื้นที่จากถนนหลัก และคำนึงถึงความร่มรื่น โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกกระจายโดยรอบ อาทิ สุขา สนามเด็กเล่น ร้านขายอาหารว่าง ศาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพักผ่อนแบบสงบ และออกกำลังกาย และที่สำคัญต้องเน้นความเป็นสาธารณะ คือทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ

ซึ่งจากนี้ทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อศึกษาในเชิงลึก โดยแบ่งออกเป็นทีมงานติดตามผลกระทบ เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องต้นไม้ และอีกทีมงานจะศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโครงการดังกล่าวอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามภายหลังที่ได้ศึกษาแนวทางทุกกระบวนการแล้ว กทม.ได้ตั้งกรอบเวลาในการดำเนินการโครงการสวนจตุจักร 20 เดือน งบประมาณ 520 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติดตามโครงการได้ที่ www.facebook.com/โครงการอุทยานสวนจตุจักร

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/73061/2
ส่วนตัวคิดว่าถ้าดันสวนลุมพินีแทน ดูจะใช่และตอบโจทย์ได้มากกว่ามั้ย??
See less See more
2
Top