SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 208 Posts

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Dakle ovdje ću postavljati svoje fotke BL nastale od 2007. kad sam dobio svoj prvi foto-aparat do danas. Većina članova je već vidjela moje fotke, ali ima nekoliko i novih koji nisu.

Ovo su moji foto-aparati koji sam koristio u tom periodu. Sva tri su crkla. :)
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Jedna od prvih fotografija je iz 2007. na putu prema Šehitlucima. Vrbas sa Zelenog mosta.


Još malo Vrbasa. 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #3 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #4 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Malo Kastela 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Kolaž za Vikipediju

 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Primjećujem da kad direktno šaljem uvećane fotke sa commons da su nekako žute. Ali nije bitno, ne da mi se sad slati na neki host sajt. :)

Panorame 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #8 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #9 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #10 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Spomenici 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #12 ·


 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #13 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #14 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #15 ·


 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #16 ·


 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #17 · 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #18 ·


 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #19 ·
 

·
Registered
Joined
·
735 Posts
Discussion Starter · #20 ·


 
1 - 20 of 208 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top