SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 31 Posts

·
Registered
Joined
·
3,003 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Po fotorelacji z Genewy przyszedł czas na stolicę Katalonii, czyli Barcelonę. Jak sam tytuł mówi ta fotorelacja jest ograniczona do jednego dnia, a jak łatwo się domyśleć, tak ciekawego i wielkiego miasta jak Barcelona nie da się zwiedzić w jeden dzień. Aczkolwiek starałem zwiedzić jak najwięcej, choć duży upał mocno mnie wykańczał :D

====================

Na początek Sagrada Familia, lecz bez wnętrza, gdyż nie uśmiechało mi się czekać parę godzin w kolejce.


1)


2)


3)


4)


5)
 
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top