SkyscraperCity Forum banner

Beau Rivage Nha Trang

3588 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  nguyenvannam
2
Tropicana là tên cũ của condotel 40 Trần Phú Nha Trang vừa có tên chính thức là Beau Rivage Nha Trang. Dự kiến dự án này sẽ mở bán vào ngày 25/11/2017. Chủ đầu tư là công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang.Đơn vị quản lý của condotel 40 Trần Phú Nha Trang đã được thông qua là Wyndham Hotel. Wyndham là 1 trong 4 đơn vị quản lý khách sạn đứng đầu thế giới, với hơn 7000 khách sạn và 690.000 phòng trên 78 quốc gia.
Một số thông tin tổng quan về dự án condotel 40 Trần Phú Nha Trang:
-Diện tích mảnh đất là 11000 m2
-Gồm 1 tầng hầm để xe 10000m2, 5 tầng trung tâm thương mại dịch vụ, các tầng trên là condotel và căn hộ
-Mặt tiền đường Trần Phú dài 150m, quá đẹp
-Khởi công 2017, dự kiến bán giao cuối năm 2019 đầu năm 2020
-Gồm có 2 tòa với 1137 căn hộ, tất cả căn hộ đều view biển.
Đợt 1 này mở bán giá dự kiến chủ đầu tư đưa ra là 70 triệu/m2, bàn giao đầy đủ nội thất 5 sao. Nếu so sánh giá với dự án condotel Trần Phú của Vingroup gần đó thì dự án này giá tốt hơn và vị trí đẹp hơn 1 tí.
Condotel 40 Trần Phú Nha Trang đã nghe nói thông tin từ rất lâu, trên diễn đàn này cũng có nhiều topic về Tropicana (tên cũ của dự án), đến hôm nay chủ đầu tư mới chính thức công bố tên mới. Hi vọng là dự án này sẽ sớm hoàn thành vì vị trí quá đẹp và đắc địa của nó.Bác nào đầu tư ở đây có vẻ ngon, vị trí này mà mua thì chỉ có lời chứ không lỗ được. Nhưng bị cái là chủ đầu tư này hơi lạ em chưa nghe tên bao giờ, bác nào biết cho biết với nha.
Nguồn: https://locareal.com/property/du-an-beau-rivage-nha-trang-condotel-40-tran-phu/
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top