SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 117 Posts

·
Registered
Joined
·
1,074 Posts
Quần đảo Nam Du 1
Cát trắng mịn, nước trong xanh màu ngọc bích, biển lặng như tờ ... là những điểm mà không bãi biển nào trên đất liền của Vn có được
Vẻ đẹp như thế chỉ có thể tìm thấy ở những đảo xa ...
Chỉ tiếc là VN chưa phát triển hết tiềm năng du lịch biển đảo của mình

 

·
Ancient capital
Joined
·
17,070 Posts

·
Registered
Joined
·
12,551 Posts
Quần đảo Nam Du 1
Cát trắng mịn, nước trong xanh màu ngọc bích, biển lặng như tờ ... là những điểm mà không bãi biển nào trên đất liền của Vn có được
Vẻ đẹp như thế chỉ có thể tìm thấy ở những đảo xa ...
Chỉ tiếc là VN chưa phát triển hết tiềm năng du lịch biển đảo của mình

Đây là biển hòn Mấu, một hòn đảo bé nhỏ nhưng mang trên mình đầy ắp những phong cảnh đẹp say lòng người. Đến hòn đảo này không phải là chuyện khó, có thể khởi hành từ RG. Các bạn phương xa có điều kiện hãy là 1 chuyến đến hòn đảo tuyệt đẹp này. Thanks vì đã post hình.
 
1 - 20 of 117 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top