SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 25 Posts

·
GALATASARAY
Joined
·
7,692 Posts
Bebek Elit Statüsü var, ama öyle görünmüyor... oraya güzel bir Yat Limani yaparim, Kalidirimlari düzeltirim, güzel kaliteli Binalar yaparim... Gitdimde düsümüsdüm: "Burasi ne güzel bir hale getirilinir...
 
1 - 20 of 25 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top