SkyscraperCity Forum banner

Bebouwing Hoogstraat / Grotekerplein / Oppert moet verdwijnen

7356 Views 53 Replies 19 Participants Last post by  Spunkybastard
Al deze bebouwing moet permanent verdwijnen om de Laurenskerk, het enige monument van Rotterdam meer lucht te geven. Het zal Rotterdam een beter aanzien opleveren. Het plein wordt bestraat met een klinker die bij de kerk past.

Het eindpunt van de Hoogstraat herbergt nu een aantal eurowinkels die toch geen substantiele bijdrage tot de Rotterdamse economie opleveren. De restyling die de door Merkelbach ontworpen winkels en woningen hebben ondergaan zal over twee jaar een nog grotere armzaligheid uitstralen. De zijkant van de kerk wordt vanaf dan zichtbaar.

Het standbeeld van Erasmus dat nu op een onmogelijke plek staat wordt in het midden van het plein opgesteld. Eventueel kan in de toekomst aan het plein het Erasmushuis worden gevestigd te ontwerpen door Koolhaas.
1 - 20 of 54 Posts
Eens dat dit een van de meest schandalige plekken in het centrum van Rotterdam is maar gewoon plat gooien lijkt me geen goeie optie gezien er al giganisch veel open ruimte is op de Binnenrotte.

Beter lijkt mij een volledige reclad (dus ook aan de achterkant) en een vervanging van die prut winkels door horeca. Een paar terrasjes extra rond de kerk en je hebt hier al gauw het meest gezellige stukje centrum.
Vreemd hoe platgooien altijd de geprefereerde oplossing blijkt te zijn in Rotterdam. Daar straalt toch een naïef tekentafelplanningsgeloof van uit.
Luis praat poep, blijkt ook uit zijn Avatar. :)

Hij heeft niet eens door dat er al een nieuwe klinker in het plein rond de kerk ligt.
Trouwens is er al een (bredere) discussie in deze thread.
Blijkbaar leeft het onderwerp wel. ;)
Een nieuwe thread is idd niet nodig.
wat een onzin, de bebouwing van de Oppert is niks mis mee, alleen gebeurd er nog te weinig met de plinten. De kerk heeft helemaal geen ruimte nodig. Het probleem is juist dat het teveel ruimte heeft. De kerk is van oudsher juist helemaal ingebouwd. Teveel ruimte zoals bij de binnenrotte geeft juist het beeld dat de laurenskerk wezensvreemd in het stedelijk weefsel staat. Een eventuele afbakening aan de kant van de binnenrotte en aanpak van de woningen aan de hoogstraatzijde lijkt mij meer dan genoeg. Een horecalint van markthal/Rotta Nova via de hoogstraat richting grotekerkeplein, oppert en aansluitend op de Meent lijkt mij een goed plan. Op die manier krijg je een natuurlijke loop tussen de Meent en de evenwijdig lopende Hoogstraat. De Westewagenstraat laat al redelijk zien hoe dit werkt.
2
Zo bebouwd was de omgeving rond de Laurenskerk vroeger. Onzin dus om dat plein nog verder leeg te halen. Wordt het inderdaad nog meer een vlakte.Heb me trouwens altijd afgevraagd waarom bij de restauratie van de kerk de kleine huisjes die er pal tegenaan gebouwd waren niet terugkeerden (In plaats daarvan verrees die zwarte kist aan een van de zijkanten). Misschien een idee om dat alsnog te doen? Verlevendigt het plein verder en zou de pishoeken mooi ontlasten. Is begin jaren negentig bij de Grotekerk in Amsterdam ook gedaan.

See less See more
Die kerk staat gewoon op de verkeerde plek. Die kerk hoort midden op de binnenrotte (huidige) te staan waaromheen de rest van de nieuwe bebouwing komt te staan. Dat zou de kerk eer aan doen. En waar die nu staat is te weinig plek voor een eervol plein, maar het beste is er wel nu aan gedaan om het weer een beetje aanzien te geven. Dus ben het niet met luis eens.
^^

volgens mij was de kerk er het eerst, dus om nu te gaan zeggen dat die op de verkeerde plek staat. :D
Je had eerst de kerk, een uitzonderlijk en esthetisch bouwsel.

Toen kreeg de kerk een aantal aangroeisels. Bouwvallen die in de loop van de tijd vanzelf instorten of werden verwijderd en vervangen door andere bouwvallen.

De kerk bleef staan.

De kerk overleefde een aanslag op de stad. Vele monumenten en bouwvallen werden vernietigd. Temidden van hectaren puin bleef de kerk gespaard.

Na de oorlog werden nieuwe bouwsels om de kerk geplaatst die in korte tijd vervielen tot bouwvallen.

Dus rondom de kerk heb je in de loop van de tijd gehad:

a vooroorlogse krotten die het zicht ontnamen op de kerk

b puin (de kerk werd aan alle kanten zichtbaar)

c naoorlogse bouwvallen (de kerk werd weer onzichtbaar)
See less See more
^^

Voor de goede orde. De kerk is niet gespaard bij het bombardement, er was bijna niets meer van over.
Heel het centrum is zo plat als een dubbeltje en de kerk staat nog fier overeind:

http://www.bovenlichten.net/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/rotterdam-laurenskerk.jpg

niet kinderachtiger doen dan je al bent.
^^ Maar de kerk is wel zwaar beschadigd bij het bombardement en de daarop volgende branden, de foto laat dit duidelijk zien.
7
De kerk was niet veel meer dan een lege huls na het bombardement.Er stond net zo weinig/veel overeind van markante gebouwen als de Boschjeskerk:

en de Schouwburg:en cafe-restaurant Het Gouden Hoofd aan 't Hang:of cafe Pschorr aan het Hofplein:en het oude C&A gebouw aan de Hoogstraat (op de plek van de huidige V&D):Allemaal gebouwen die dankzij de vernieuwingsdrang van de heren stadsarchitecten helaas razendsnel door de sloperskogel geveld werden. "Weg met die ouwe meuk."

De kerk zou eigenlijk net als de rest ook 'gewoon' gesloopt worden, maar gekgenoeg hebben de Duitsers dat tegengehouden.
See less See more
Ja het culturele bewustzijn was hoog in die dagen. We zullen er nog eeuwen over klagen. Na het verschrikkelijke bombardement kreeg Rotterdam nog een tweede ramp: de wederopbouw in een verkeerd en armoedig tijdperk.
Ja dat denk ik wel eens: stel dat het bombardement in pak 'em beet 1920 was geweest en de stad dus in de jaren dertig herbouwd was. Was het dan met iets meer gevoel voor esthetiek gedaan?

Wat betreft het culturele bewustzijn: dat is onder sommigen nog steeds niet hoog. Zie de thread over het ABN AMRO gebouw. Of denk aan de naderende sloop van het Oude Luxor en Hotel Central. Kunnen we daar geen protestactie voor starten?
Er stond net zo weinig/veel overeind van markante gebouwen als de Boschjeskerk::cry:

Ongelooflijk!!

Dit had zoiets moois kunnen worden

In berlijn hebben ze ook zo'n kerk half geruineerd laten staan:

See less See more
1 - 20 of 54 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top