SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
9,434 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
(Ik heb hem al eens in de Scheepmakerstoren thead geplaatst)
Ik las laatst een boek over de opbouw en geschiedenis van New York. Als je ziet wat voor`n gebouwen, parken en musea er allemaal niet neer werden gezet qua kwaliteit en grote, dan vraag je je wel eens af waarom dat nou niet in Rotterdam zou kunnen!?
Het is natuurlijk zo dat deze gebouwen in de goudentijd van New York/Amerika werden gebouwd. Er werden veel gebouwen musea en parken gerealiseerd door grote bedrijfsmagnaten (eigenlijk alleen maar) maar zou dat nou niet meer kunnen in de huidige tijd in bv. Rotterdam? Een bedrijf als Unilever en ING springt er dan wel uit in Rotterdam. Dit zijn echter maar twee bedrijven. Ik heb het idee dat bedrijven geen grote maatschappelijke investeringen meer doen in dit soort stedenbouw. Terwijl dit een echte uitkomst zou zijn voor Rotterdam. Rotterdam heeft net als New York dat vroeger niet had, geen echte grote monumenten en bijzondere bezienswaardigheden, New York doordat het relatief jong in zijn bestaan is en Rotterdam door het bombardement. De grote geldmagnaten droegen bij aan de opbouw en allure die de stad nu kent.

Er zouden dus meer bedrijven en kapitaalkrachtigen bereid moeten zijn om te investeren in Musea, parken en gebouwen (net als vroega), zodat Rotterdam een interessante stad wordt voor bewoner en toerist. Waar is de ambitie van de bedrijven/kapitaalkrachtige mensen om die kwaliteit te bieden voor hun stad!
 

·
Registered
Joined
·
14,162 Posts
(Ik heb hem al eens in de Scheepmakerstoren thead geplaatst)
Ik las laatst een boek over de opbouw en geschiedenis van New York. Als je ziet wat voor`n gebouwen, parken en musea er allemaal niet neer werden gezet qua kwaliteit en grote, dan vraag je je wel eens af waarom dat nou niet in Rotterdam zou kunnen!?
Het is natuurlijk zo dat deze gebouwen in de goudentijd van New York/Amerika werden gebouwd. Er werden veel gebouwen musea en parken gerealiseerd door grote bedrijfsmagnaten (eigenlijk alleen maar) maar zou dat nou niet meer kunnen in de huidige tijd in bv. Rotterdam? Een bedrijf als Unilever en ING springt er dan wel uit in Rotterdam. Dit zijn echter maar twee bedrijven. Ik heb het idee dat bedrijven geen grote maatschappelijke investeringen meer doen in dit soort stedenbouw. Terwijl dit een echte uitkomst zou zijn voor Rotterdam. Rotterdam heeft net als New York dat vroeger niet had, geen echte grote monumenten en bijzondere bezienswaardigheden, New York doordat het relatief jong in zijn bestaan is en Rotterdam door het bombardement. De grote geldmagnaten droegen bij aan de opbouw en allure die de stad nu kent.

Er zouden dus meer bedrijven en kapitaalkrachtigen bereid moeten zijn om te investeren in Musea, parken en gebouwen (net als vroega), zodat Rotterdam een interessante stad wordt voor bewoner en toerist. Waar is de ambitie van de bedrijven/kapitaalkrachtige mensen om die kwaliteit te bieden voor hun stad!
Mijn idee is dat Nederlanders niet zo snel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen omdat in Nederland de overheid juist relatief veel taken op zich neemt. (Daarom betaal je in Nederland ook relatief veel belasting.) De verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld stedenbouw is daardoor verschoven van de burger naar de overheid. Overigens geef ik je weinig hoop dat bedrijven meer gaan investeren in hun huisvesting/stedenbouw. De overheid heeft twee jaar geleden namelijk de fiscale aftrek op vastgoed drastisch ingeperkt. De verwachting is daarmee eerder dat er minder geinvesteerd wordt in huisvesting/stedenbouw omdat door het wegvallen van een deel van de belastingaftrek vastgoed duurder is geworden.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,823 Posts
Ik zat net te denken dat er met fiscale maatregelen het e.e.a. gestimuleerd zou kunnen worden. Maar die gedachte is dus nu al "om zeep geholpen" door het antwoord van Sol. ;)
 

·
Registered
Joined
·
9,434 Posts
Discussion Starter · #6 ·
^^Zou de gemeente Rotterdam dit niet kunnen toe passen? Zij zouden toch een groot belang hier bij hebben neem ik aan.
Als Rotterdam een grote en mooie stad wil worden die aantrekkelijk is voor bewoners en toerisme dan moet hier toch echt wat aan gedaan worden!

Er moeten meer en mooiere parken aangelegd worden, ook moeten er meer mooiere architectuur aanwezig zijn zodat toeristen zich aangetrokken voelen tot deze stad en het interessanter wordt om er in te wonen. En tenslotte moeten er meer attracties zoals musea aanwezig zijn om de mensen in de stad te boeien en het toerisme aan te trekken.
 

·
Registered
Joined
·
12,605 Posts
rotterdam heeft anders maar mooi het boymans van beuningen. en ook het kroller muller is door rotterdams ondernemerschap gefinancierd. helaas voor rotterdam staat dat musseum op de veluwe.
punt is natuurlijk dat er nauwelijks meer grote ondermingen in rotterdam zitten die diep zijn geworteld in de lokale samenleving. men voelt zich dus niet betrokken, dit geldt uiteraard niet alleen voor rotterdam, maar voor heel nederland.
 

·
Registered
Joined
·
4,582 Posts
Het is inderdaad opmerkelijk dat in Rotterdam er minder de neiging is van de gevestigde grote bedrijven om te investeren in openbare voorzieningen waaronder bijvoorbeeld (nieuwe) musea, dit i.t.t bijvoorbeeld Amsterdam waar o.a. ING, ABN-AMRO, AKZO en Philips miljoenen in nieuwe musea in de stad (willen) steken om hun aanwezigheid in de stad te benadrukken:

-In de nieuwbouw van het hoofdkantoor van Akzo Nobel aan de Zuidas komt een vrij toegankelijk expositieruimte van 800 vierkante meter. „Om werk uit onze eigen collectie te tonen en jonge kunstenaars de kans geven om onderzoek te doen.”

-Amsterdam krijgt een (design)museum op de Zuidas ( Beatrixpark naast toekomstig Akzo), dat zich richt op vormgeving. De gemeente en een consortium van ING Vastgoed, ABN Amro en NS Vastgoed maakten dat bekend. De gemeente en het consortium investeren beide 12 miljoen euro in het nieuwe museum. De 12 miljoen euro van de gemeente wordt betaald uit de grondexploitatie ( de bouw van dit museum is overigens onlangs op de lange baan geschoven aangezien de gemeenteraad en de wethouder van Cultuur het niet eens konden worden over de invulling ( mag geen concurrent van bestaande musea worden, echter alleen design zou te beperkt zijn !) , en
de hoogte van de bijdrage van de gemeente. Overigens heeft ING Real Estate laten weten dan de bijdrage van het consortium gereserveerd blijft.

-"Met de sponsoring van Hermitage Amsterdam vervullen we onze rol op het gebied van corporate citizenship: we promoten er kunst en cultuur mee. Dat deed Philips trouwens eerder al met projecten als het Rijksmuseum en het Concertgebouw in Amsterdam en het Van Abbemuseum en het Parktheater in Eindhoven. De Hermitage Amsterdam is een fantastisch gebouw en een echte aanwinst voor Amsterdam als culturele hoofdstad. Philips is er trots op er zijn naam aan te mogen verbinden. In dat kader beveel ik onze medewerkers, die gratis een kijkje mogen nemen, een bezoek van harte aan. Wij zullen de Hermitage Amsterdam in de toekomst nog vaak gebruiken als locatie voor bijeenkomsten en speciale gelegenheden ( aldus een woordvoerder van Philips) .”

Er moeten in het Rotterdamse toch ook bedrijven en (rijke) particulieren die in de traditie van Boymans en van Beuningen willen investeren in cultuur en bijbehorende gebouwen, of wreekt zich hier het a-culturele imago van de
stad, en wordt door de bedrijven liever geld gestoken in (sport)evenementen zoals tennis (ABN-AMRO), marathon (Fortis) , het zomercarnaval ( Unilever)
en het CHIO (o.a. div havenbedrijven) die altijd een groot succes zijn en misschien beter passen bij Rotterdamse mindset waarin sportieve prestaties meer aanspreken dan het tot zich nemen van cultuur wat vaak als een hobby van vooral de bovenlaag van de bevolking wordt gezien ?
 

·
Registered
Joined
·
9,434 Posts
Discussion Starter · #9 ·
^^Dat is nou precies wat ik bedoel!
Wel een hele goede ontwikkeling voor Amsterdam, en ik gun het ze van harte! Dit moet toch ook in Rotterdam kunnen!? En Rotterdam heeft het eigenlijk nog meer nodig als Amsterdam, er moet gewoon een spectaculair centrum gecreeerd worden waar toeristen op af komen net zoals Amsterdam!
 

·
Premium Member
Joined
·
35,823 Posts
^^ We hebben de Lijnbaan toch als absolute trekker? Dat willen sommigen toch tot monument laten verklaren? Dan heeft die dezelfde status als de grachtengordel en komen er ook net zoveel mensen. :nuts: :nuts: :runaway: :runaway:
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top