SkyscraperCity Forum banner

[Belavići-Mrežnički Brig,rijeka Mrežnica] - photo thread

18581 Views 18 Replies 11 Participants Last post by  P.C.Dolabella
evo bio ja tamo pa vam eto slike :)

anyway ta dva mjesta se kao što i im i sama imena kažu nalaze na rijeci Mrežnici koja ih odvaja a drveni most nalik onom iz "Ko to tamo peva" spaja,nalaze se nedaleko od Duge Rese a malo dalje od Karlovca,točnije ovdje:prvi dio slika:to be continued...
See less See more
8
1 - 19 of 19 Posts
Hmmmm . . . :nuts: :nuts: :nuts:

payo, najblaže rečeno - opasno si mi sumnjiv

:nuts: :lol: :lol:
Hmmmm . . . :nuts: :nuts: :nuts:

payo, najblaže rečeno - opasno si mi sumnjiv
detaljnija fotka nije "open source",koga zanimaju detalji neka mi plati
:lol: :lol:

nastavljam:
2B continued...
See less See more
6
Payo...odlicno, ove dnevne su prekrasne ,al definitivno su mi najache ove tvoje astro-zvijezdane po kojima si nadaleko poznat :eek:kay: :eek:kay: ;)
thx :cheers: :eek:kay:

@tony vjeruj mi da sam procvjetao kada sam vidio koliko zvijezda možeš vidjeti golim okom ;)

treći dio: (nakon toga ima još jedan dio i čiča miča ;)

See less See more
7
Bravo Yopa,pravi si meštar fotogtafije :master:
thx renco! :cheers: ;) :cheers:

Bilo bi dobro da češće odeš u prirodu.:applause:

gledati ću da što ćešće sa ekipom zapalim negdje u divljinu,pogotovo sada u predstojećim toplim mjesecima ;)
stvarno lijepe fotke :cheers:
hvala svima :eek:kay:

@mojaBL: ima naselja,s jedne strane mosta su Belavići,tako jedno tipično selo,a s druge strane (gdje je ona vodenica i restoran) je M.Brig,ima dosta kuća uglavnom vikendica,polja,stvarno lijepo uređeni kamp sa svime što ti zatreba itd. mi smo kampirali malo dalje baš u divljini gdje se rijeka dijeli u rukavce i vijuga pa se ponovno spaja,nije nam bila fora ići u kamp već malo da budemo robinzoni :)
pravo lijepa rijeka i stabla oko nje
Navalili silom da umjesto popravka drvenog izgrade betonski most :eek:hno:
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top