SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

·
MP
Joined
·
11,509 Posts
't Is wel een eerlijke reeks, vind ik. 't Is niet de kekke quasi-middeleeuwse architectuur rond de Grote Markt, de buurtjes erachter, wat barokke kerken en tot slot de kathedraal. Dat zijn de echte toeristenplaatjes. Juist dit levendige deel van de stad is niet alleen gelikt mooi, maar heeft behoorlijk lelijke stukken, die ook op de foto staan, en die met de atmosfeer van deze stad al gauw niet meer lelijk lijken, maar juist horen bij de uitstraling van Antwerpen. Of bij die van België in het algemeen. Dus al is het dan een heel bekend stukje stad, het had veel gladder gekund; prima reeks toch? :)
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top