SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 20 of 148 Posts

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Als het van Open VLD afhangt, komen er in heel het land meertalige verkeersborden. De vele buitenlandse bestuurders op onze wegen, begrijpen de boodschappen op onze borden vaak niet, is de redenering. Maar boodschappen in het Engels bijvoorbeeld zijn strijdig met onze taalwetgeving. En Vlaams Belang is verontwaardigd.
Open VLD’ers Guido De Padt, Sabien Lahaye-Battheu en Bruno Steegen dienen een wetsvoorstel in dat meertalige verkeersborden wettelijk moet mogelijk maken.

Uit cijfers blijkt dat het aantal buitenlandse trucks op onze wegen op zeven jaar tijd gestegen is met een derde. In 2000 reden nog 31,4 procent buitenlandse vrachtwagens op onze wegen. In 2007 was dat aandeel gestegen tot 41,3 procent.

De Vlaamse liberalen zeggen dat die buitenlandse truckers de boodschappen op onze verkeersborden niet altijd begrijpen. Daarom zou het handig zijn om meertalige verkeersborden te voorzien, zoals in de Franse Alpen. Daar worden de weggebruikers bijvoorbeeld ook in het Nederlands aangemaand om hun motorrem te gebruiken.

In ons land zijn dergelijke meertalige verkeersborden met bv. Engelstalige boodschappen verboden. 'In ons land zijn er in het verleden reeds boodschappen aangebracht in het Engels, hetgeen op zich strijdig was met de taalwetgeving. Vandaar de noodzaak om een wetgevend kader in te voeren', zegt Guido De Padt.

'Terug in de tijd'

Het Vlaams Belang reageert 'verontwaardigd' op het voorstel van Open Vld rond meertalige verkeersborden. 'Hiermee zou de eentaligheid van Vlaanderen definitief op de helling gezet worden', luidt het donderdag in een persbericht van Vlaams Belang.

'Wanneer de overheid zelf systematisch haar boodschappen naar het publiek meertalig maakt, zal kort nadien ook de hele private sector dezelfde weg volgen en wordt het openbare leven in Vlaanderen binnen de kortste keren grotendeels ontnederlandst. Hiermee zouden we 70 jaar terugkeren in de tijd', luidt het.
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
3,437 Posts
'k Vind de idee ook maar stom. We gaan wegwijzers naar Antwerpen toch ook niet in alle talen van Europa vermelden? Als ge in een ander land komt, past ge u aan, ook al is 't maar om te transiteren.
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
Goed idee. Men moet natuurlijk niet alle borden meertalig maken, maar alleen de belangrijke borden. Ik zou ook in de stations de uitleg bij de uurregelingen meertalig maken. Ik herinner mij een vakantie in (Communistisch) Joegoslavië 25 jaar geleden. En toen we in het station van Ljubliana wouden overstappen was het behoorlijk moeilijk om iets uit te uurregeling op te maken. In alle grote stations zou het loketpersoneel ook vlot Engels moeten kunnen spreken. Of toch tenminste een basiskennis. Ik was er ooit van getuige hoe een buitenlander in het station van Antwerpen Centraal probeerde Engels te spreken aan het loket en door de bediende op uiterst botte manier werd geantwoord: hier spreken we Nederlands, meneer! Weer zo'n goeie reclame voor Vlaanderen. Kijk eens hoe bekrompen we zijn.
Dit wil niet zeggen natuurlijk alles in Vlaanderen meertalig moet zijn. Maar de Vlamingen moeten zich wat meer open stellen voor andere talen. Het wordt zo stilletjes aan een bekrompen boel daar...
 

·
Registered
Joined
·
6,469 Posts
Sommige toeristische borden mogen wel meertalig. Ook borden naar Waalse steden mogen volgens de Europese normen. In het beste geval weet een Waal wel dat Bergen Mons is maar een Brit, Spanjaard of Fransman weet dat waarschijnlijk niet.

Maar ik denk dat het vooral gaat om verkeersborden met lange opschriften op, ik heb nu niet direct een voorbeeld maar in het buitenland zie je dat wel vaak. Voor 99% van de verkeersborden hoeft er dus eigenlijk niets veranderd te worden.
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
Inderdaad. Ik denk vooral aan borden die werken en dergelijk aankondigen. Zoals: pas op! Werken! of Vertragen! Slecht wegdek! dat mag best ook in het Engels. Komt de verkeersveiligheid ten goede. Vooral met die vele buitenlandse vrachtwagen in België.
 

·
Registered
Joined
·
6,469 Posts
Dat sommige partijen op hun achterste poten staan voor eenvoudige en beperkte maatregelen voor de verkeersveiligheid toont weer het hysterisch en paranoia karakter van het flamingantisme.
 

·
Registered
Joined
·
12,991 Posts
Ik zou wel eens een onderzoek willen zien wat buitenlanders precies niet begrijpen van onze verkeersborden. De meeste verkeersborden zijn immers universele logos. Dat men langere teksten een Engelse vertaling meegeeft kan ik goed volgen. Maar het mag geenszins voorkomen dat bijvoorbeeld 'Uitzonderlijk plaatselijk verkeer' in heel Vlaanderen voortaan vergezelt wordt van een Engelse vertaling.
 

·
Registered
Joined
·
12,991 Posts
Dat sommige partijen op hun achterste poten staan voor eenvoudige en beperkte maatregelen voor de verkeersveiligheid toont weer het hysterisch en paranoia karakter van het flamingantisme.
Nederlands is nu niet bepaald een grote taal op mondiaal vlak. Als geen maatregelen genomen worden dreigt ze te verdrinken in de globalisering. Als beschermingsmaatregelen voor een quasi uitgestorven taal als het Iers genomen worden vind iedereen het sympathiek. Als voor het Nederlands hetzelfde gedaan wordt is het plots extremistisch, fascistisch en wat weet ik nog allemaal. Meertalige verkeersborden mogen er van mij alleen komen als de boodschap echt niet in het Nederlands of in symbolen duidelijk te maken is aan buitenlanders.
 

·
Banned
Joined
·
3,775 Posts
Nederlands is nu niet bepaald een grote taal op mondiaal vlak. Als geen maatregelen genomen worden dreigt ze te verdrinken in de globalisering.
Natuurlijk mogen er maatregelen genomen worden om de taal te beschermen maar als in het gemeentehuis van Zaventem men weigert een Engelse investeerder in het Engels te woord te staan, of wanneer men in Antwerpen Centraal Engelstalige toeristen afsnauwt omdat ze in het Engels een ticketje willen bestellen, dan gaat men te ver en wordt men een extremistisch, overdraagzaam volkje.

Als beschermingsmaatregelen voor een quasi uitgestorven taal als het Iers genomen worden vind iedereen het sympathiek.
Persoonlijk vind ik dat niet sympathiek. Ik vind de Ieren zwaar hypocriet als het over hun zogenaamde "nationale" taal gaat. Maar dat is inderdaad een andere discussie, Klauw!

Als voor het Nederlands hetzelfde gedaan wordt is het plots extremistisch, fascistisch en wat weet ik nog allemaal.
Voor het Nederlands wordt helemaal niet hetzelfde gedaan. Er is geen ENKELE parallel te trekken met het Iers.

Meertalige verkeersborden mogen er van mij alleen komen als de boodschap echt niet in het Nederlands of in symbolen duidelijk te maken is aan buitenlanders.
Akkoord, men moet ook niet gaan overdrijven en alle borden meertalig maken. Men moet duidelijk omschrijven in welke situaties en op welke wegen.
Het kan niet de bedoeling zijn dat men van de huidige onverdraagzame situatie (alles uitsluitend in het Nederlands en in geen geval iets in een andere taal) naar het andere uiterste gaat.
In het voorstel gaat het dan ook om bepaalde situaties, in het geval van werken e.d.

"Watch Out! Traffic Jams around Antwerp, Follow signs direction Liefkenshoektunnel" Of iets in die zin moet kunnen!
 

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Antwerpen is Antwerpen en hoort niet als Anvers te worden bewegwijzerd
Net zoals het Liege is en niet Luik of Luttich
Idem met Lille ipv Rijsel
Het is Paris en niet Parijs

Dankzij het tweetalig karakter van de hoofdstad is het dan weer Brussel/Bruxelles of Bruxelles/Brussel, 50/50 verdeeld.
Net zoals je in noord Italie ook 2 talige benamingen vindt: Bressanone/Brixen ...

Wat de onderschriften bij sommige borden betreft:
Borden met een puur lokaal karakter kunnen best in de plaatselijke taal.
Onderschriften op wegen met veel internationaal verkeer en die de direkte veiligheid betreffen kunnen best in een andere talen. Je moet al echt een taal muggezifter zijn om het onderschrift GEVAAR/DANGER bij aankondiging van een gevaarlijke/verrassende bocht te willen weren omdat het frans niet zou mogen in de vlaanders ...

Ook in de Balkan worden borden vanaf een bepaalde belangrijkheid ook in voor ONS leesbare letters naast het grieks & cyrillisch geschreven.

Anderzijds, moeten verkeersborden tekens zodanig zijn dat ze instant te begrijpen zijn en geen tekst nodig hebben.
 

·
Registered
Joined
·
6,311 Posts
ZEER goed idee.

Maar eerst zouden ze eens moeten afkomen met een consequent toegepast systeem ipv wildgroei aan borden...

Zowel het Nederlandse, Franse als Duitse systeem vind ik aangenaam en beter dan het huidige Belgische... maar da's een andere discussie.
 

·
Registered
Joined
·
12,991 Posts
ZEER goed idee.

Maar eerst zouden ze eens moeten afkomen met een consequent toegepast systeem ipv wildgroei aan borden...

Zowel het Nederlandse, Franse als Duitse systeem vind ik aangenaam en beter dan het huidige Belgische... maar da's een andere discussie.
Met ontwerp heeft dit voorstel niets te maken, evenmin met het al dan niet plaatsen van exoniemen op de borden.

Ik heb er nog eens over nagedacht en het enige dat best vertaald dient te worden zijn borden met een "platte tekst", zoals werkaanduidingsborden en elektronische signalisatie boven het wegdek in zoverre die niet voorzien zijn van symbolen.
 

·
Registered
Joined
·
12,991 Posts
ik kan best begrijpen dat men aanduidingen aan zee- en luchthavens ook in het engels wil aanduiden... Lijkt me nu niet zo'n groot probleem
Dat gebeurd al. De uitbaters van de lucht- en zeehavens hoeven zich niet aan de taalwetgeving te houden. Werkaanduidingsborden worden in de praktijk ook al in vier of vijf talen aangeduid (zie de werken aan de Antwerpse ring waar zelfs in het Portugees de boodschap meegegeven werd).
 

·
Registered
Joined
·
942 Posts
De vele buitenlandse bestuurders op onze wegen, begrijpen de boodschappen op onze borden vaak niet, is de redenering.
Er is een verschil tussen niet willen en niet kunnen. Als ge een tekeningske met een cirkel en 90 erin niet verstaat...(overdreven snelheid en onoplettendheid is nu eenmaal de belangrijkste oorzaak bij ongevallen met trucks). De meeste verkeersborden zijn zeer duidelijk te begrijpen. Maar ja, verantwoordelijkheid ligt tegenwoordig niet meer bij het individu zeker?
 

·
Registered
Joined
·
6,469 Posts
Eigenlijk kan ik me ook heel weinig voorbeelden voor de geest halen.

Daarom is de reactie van het Belang weer zwaar overdreven. Het aantal verkeersborden met een opschrift is heel, heel beperkt, en meestal is het kort en verstaanbaar voor een anderstalige, andere, meestal langere opschriften zijn gewoon onverstaanbaar voor een Spaanse, Franse of Poolse truckchauffeur.
 
1 - 20 of 148 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top