SkyscraperCity Forum banner

BELGIË / BELGIQUE | Gevangenissen / Les prisons

3306 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  Benonie
In meer dan de helft van alle Belgische gevangenissen spelen zich middeleeuwse taferelen af: van gedetineerden die op de grond moeten slapen tot gevangenen die hun behoefte moeten doen op een emmer. Daarom wordt nu extra druk gezet op de bouw van nieuwe gevangenissen en worden 630 extra cipiers aangeworven.
Overbevolkte cellen, te weinig personeel, onveilige situaties en onhygiënische toestanden: dat is de huidige gevangenisproblematiek samengevat in een notendop. 'Middeleeuws', luidt de omschrijving van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V).

Ruim twintig van de drieëndertig gevangenissen in ons land dateren uit de 19de eeuw. Dat is er dikwijls ook aan te zien: drie gevangenen die in een cel van nog geen tien vierkante meter samenhokken, geïmproviseerde bedden op de vloer, ontelbare tochtgaten of een emmer in plaats van een toilet. De Belgische gevangenis anno 2008 is geen hotel, zeggen zij die het kunnen weten.

Momenteel zitten bijna tienduizend mensen in ons land achter de tralies, terwijl er maar plaats is voor zo'n 8.400. Met een overcapaciteit van gemiddeld 235 gedetineerden is de situatie het ergst in de gevangenis van Lantin, gevolgd door de gevangenissen van Vorst en Antwerpen (allebei een gemiddelde overcapaciteit van 218 gevangenen), en Brugge (116). (zie infografiek) Gisteren, bij de voorstelling van het jaarverslag van het gevangeniswezen, bleek nog maar eens hoe verouderd ons hele gevangeniswezen is. Zelfs op administratief vlak draait het vierkant: het vorige verslag van het Belgische gevangeniswezen dateerde intussen al van 1999, bijna tien jaar geleden dus. Gisteren werd eindelijk het nieuwe verslag voorgesteld. 'Het begin van een nieuw tijdperk voor het Belgische gevangenisbeleid', klonk het veelbelovend.

Het masterplan van Vandeurzen ambieert 2.500 extra gevangenisplaatsen tegen 2012. In de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Doornik zijn de eerste renovatiewerken begonnen. In Turnhout zijn de eerste twaalf extra cellen voor geïnterneerden zelfs al klaar. En in Merksplas is gestart met de bouw van een nieuw blok. Sint-Gillis en Hoogstraten krijgen volgend jaar een nieuwbouw.

Het grote probleem zit voorlopig in de bouw van de aangekondigde nieuwe gevangenissen. Waar die zullen komen, is voorlopig niet duidelijk. Maar minstens even erg: de uitvoering ervan blijft maar aanslepen. En het lijkt er niet meteen op te beteren.

Vandeurzen wil daarom de plannen nu zelf mee gaan coördineren. Om de winkel voorlopig te redden, zitten de gevangenisdirecties binnenkort samen met de vakbonden om de gevangenen beter te spreiden en zo al wat druk van de ketel te nemen.

Er komt ook extra personeel: 626 cipiers en nog eens 200 justitieassistenten tegen eind dit jaar. Die laatste zullen vooral moeten zorgen dat meer veroordeelden een werkstraf kunnen uitvoeren of onder elektronisch toezicht geplaatst kunnen worden. 'Want alleen al dit jaar zullen naar verwachting meer dan 10.000 werkstraffen worden uitgevoerd', zegt Vandeurzen.

Dan is er nog de schamele beveiliging, die dringend moet worden opgekrikt. Alleen al vorig jaar ontsnapten 42 gedetineerden, van wie een overgrote meerderheid in de Waalse gevangenissen. Volgende week worden daarom onder meer in Brugge speciale netten geplaatst die moeten verhinderen dat er nog ontsnappingen komen met een helikopter. Na Brugge volgen Hasselt, Lantin, Ittre en Andenne, waar binnenkort de zogenaamde 'risicogevangenen' zullen worden ondergebracht.

bron
1 - 1 of 1 Posts
^^ Lantin, Ittre en Andenne; zo lees ik het toch :) die netten vallen onder de opgekrikte beveiliging.. lantin en ittre al zeker, daar waren toch de recente ontsnappingen met helikopter dacht ik
Nu, er staat wel 'onder meer in Brugge', maar als men eerst zegt dat het overgrote deel van de ontsnappingen uit Waalse gevangenissen gebeuren, dan zou het misschien wel mooi zijn als men er bij zou schrijven welke Waalse gevangenis(sen) dan netten krijgt (of krijgen), in plaats van Brugge te vermelden.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top