SkyscraperCity Forum banner

Belize: Belize City & Altun Ha

1836 Views 4 Replies 2 Participants Last post by  Topaas
21
Tijdens een cruise door de Caraïbische Zee die vertrok vanuit Havana bezocht ik Belize City en de Maya ruïnes in Altun Ha. De foto's van Belize City zijn gemaakt tijdens een korte tour met de bus door dit stadje.

Alle foto's gemaakt met de Sony A7M2 en de Samsung S7 edge

18-07-2017:

1. Het cruiseschip gaat voor anker en middels een tenderservice gaat het naar de haven

2017-07-18 Tender naar Belze City - 1
by Topaas, on Flickr

2. Belize City

2017-07-18 Belize City - 1
by Topaas, on Flickr

3.

2017-07-18 Belize City - 2
by Topaas, on Flickr

4. Belize City is niet heel groot, 60.000 inwoners

2017-07-18 Belize City - 3
by Topaas, on Flickr

5.

2017-07-18 Belize City - 4
by Topaas, on Flickr

6.

2017-07-18 Belize City - 5
by Topaas, on Flickr

7.

2017-07-18 Belize City - 6
by Topaas, on Flickr

8.

2017-07-18 Belize City - 7
by Topaas, on Flickr

9.

2017-07-18 Belize City - 8
by Topaas, on Flickr

10. Ziekenhuis

2017-07-18 Belize City - 9
by Topaas, on Flickr

11.

2017-07-18 Belize City - 10
by Topaas, on Flickr

12.

2017-07-18 Belize City - 11
by Topaas, on Flickr

13.

2017-07-18 Belize City - 12
by Topaas, on Flickr

14.

2017-07-18 Belize City - 13
by Topaas, on Flickr

15.

2017-07-18 Belize City - 14
by Topaas, on Flickr

16.

2017-07-18 Belize City - 15
by Topaas, on Flickr

17.

2017-07-18 Belize City - 16
by Topaas, on Flickr

18.

2017-07-18 Belize City - 17
by Topaas, on Flickr

19.

2017-07-18 Belize City - 18
by Topaas, on Flickr

20.

2017-07-18 Belize City - 19
by Topaas, on Flickr

21.

2017-07-18 Belize City - 20
by Topaas, on Flickr

-wordt vervolgd-
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 5 of 5 Posts
  • Like
Reactions: 3
16
56.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 22
by Topaas, on Flickr

57.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 23
by Topaas, on Flickr

58.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 24
by Topaas, on Flickr

59.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 25
by Topaas, on Flickr

60.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 26
by Topaas, on Flickr

61.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 27
by Topaas, on Flickr

62.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 28
by Topaas, on Flickr

63.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 29
by Topaas, on Flickr

64.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 30
by Topaas, on Flickr

65.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 31
by Topaas, on Flickr

66.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 32
by Topaas, on Flickr

67.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 33
by Topaas, on Flickr

68.

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 36
by Topaas, on Flickr

69. Weer in de bus naar Belize City

2017-07-18 Belize - Altun Ha - 37
by Topaas, on Flickr

70. Terug in de cruisehaven

2017-07-18 Belize City - 36
by Topaas, on Flickr

71. In de tender naar het cruiseschip

2017-07-18 Belize City - 37
by Topaas, on Flickr

Het bezoek aan Belize zit er alweer op. Volgende bestemming is het eiland Roatán in Honduras.

-Einde-
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top