SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
714 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Aangezien ik eindelijk een spiegelreflexcamera heb, ging ik mezelf maar even uitdagen door een toch wel moeilijke vorm van fotografie uit te oefen: Nachtfotografie:En nog 2 (pogingen tot) pano's 

·
Moderator
Joined
·
17,154 Posts
Nee.. ik vind het hier wel mooi staan. Prachtige foto's. wat voor spiegelreflex heb je gekocht? ik heb net een nieuwe camera maar ben alweer aan het sparen voor een Canon Eos 5D :lol:
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top