SkyscraperCity Forum banner

BERCHEM

95202 Views 516 Replies 76 Participants Last post by  Pitchoune
Weet er iemand iets meer over de Onyx Building Antwerp? Zijn de werken reeds gestart?
1 - 17 of 517 Posts
Klauwaardsstraat 24, wat Krokkel de Efteling noemt, wat the hell is dat voor een beest? Welke functie krijgt dat gebouw? Heeft wat weg van een rare sektekerk. Ik vind het gebouw eigenlijk wel iets hebben. Eens wat anders in het straatbeeld. Verwijzing naar de Jugendstill die talrijk aanwezig is in Berchem? Beetje te Steinerig in materiaalkeuze wel helaas, naar mijn persoonlijke smaak.
Stad start planproces voor Berchem Stadion op

Naar aanleiding van een initiatief van Berchem Sport start de stad Antwerpen een planproces op om na te gaan wat de mogelijkheden zijn op de locatie van de voetbalclub aan Het Rooi. Er wordt ook een overlegstructuur opgezet met het district en het clubbestuur.

De huidige sportinfrastructuur van voetbalclub Koninklijk Berchem Sport 2004 vzw is in slechte staat. De club wil daarom nieuwe sportinfrastructuur realiseren, gecombineerd met andere voorzieningen: een stadion, nieuwe voorzieningen voor de jeugdwerking van de voetbalclub, een dienstencentrum, assistentiewoningen, een commercieel programma met als mogelijke invulling een supermarkt en een fitnesscentrum en de herlocatie van de bestaande lokalen van twee jeugdbewegingen. Met deze combinatie van nieuwe sportinfrastructuur en bijkomende commerciële en gemeenschapsvoorzieningen wil de club zorgen voor een gesloten financieel geheel, zodat er geen stedelijke financiële middelen moeten ingebracht worden.

De stad Antwerpen start nu eerst een planproces op om te kijken wat kan en niet kan op die locatie. De stad zal in dat kader verschillende onderzoeken starten: een ontwerpend onderzoek, een omgevingsanalyse, een mobiliteitsstudie, enzovoort. Tegelijk wordt in samenwerking met het district Berchem en het stedelijk wijkoverleg een participatie- en communicatietraject opgesteld.
Het sluipverkeer in de Boomgaardstraat valt best mee denk ik.

Je zou daar ook volledig voor een andere oplossing kunnen kiezen. Je kan er een lus van enkelrichting van maken. Gegarandeerd vlottere doorstroming door minder ingewikkelde kruispunten (die dus langer op groen kunnen staan in die bepaalde richting) en makkelijker in te richten zodat er genoeg ruimte blijft voor OV en fiets. Maar wel een stukje omrijden voor sommige automobilisten... Lemanstraat enkelrichting staduitwaarts, Grote Steenweg enkelrichting stadinwaarts en op de Singel 2 richtingen behouden maar grotere capaciteit op stuk Lemanstraat > Grote Steenweg.

Door de Grote Steenweg 2 richtingen te maken krijg je weer zo'n Turnhoutsebaaneffect waar er op papier voor alle modi ruimte is, maar in de praktijk chaos.
  • Like
Reactions: krokkel
Daar is die straat toch te smal voor, wat voor verschil maakt dat nu? Maak er dan een fietsstraat van.
Er bestaat nog altijd zoiets als een voorrang van rechts die ook door fietsers dient gerespecteerd te worden. Hier komen de auto's dan ook inderdaad van rechts voor die fietsers en deze moeten dus voorrang verlenen of niet ...?
In principe wel, enkel als de fietser op een fietspad fietst moet dat niet of als het anders aangegeven is. Wat hier het geval helaas niet is.
Wel grappig hoe men dit verkoopt als 1 park van 32ha of eigenlijk zelfs 42ha want men beschouwd de autosnelweg dus als park blijkbaar. IN die filosofie vormt park spoornoord een kluster met rivierenhof want er staan allemaal boompjestussen park spoornoord en rivierenhof.
Dit is de voorbode van wat de ringland-compromisbeloftes gaan zullen opbrengen. Hier een daar een groene corridor van een paar meter breed. :eek:hno:
  • Like
Reactions: frabe.81
enkele bedenkingen:
- Doorzicht aan Van Hombeeckplein naar het binnengebied? je kijkt op een blinde gevel ipv 'een groene oase'. Echt heel vreemde inplanting van de volumes in het binnengebied.

- zeer individualistisch opgevat concept: veel privaat groen aan eengezinswoningen. Had een andere typologie voor dit binnengebied niet beter geweest? Appartementen aan collectieve hoven bijvoorbeeld?

- "semi-publiek binnengebied": wat is dat? aan de breedte van de openingen te zien, denk ik dat ze het graag zo privaat mogelijk zien?

- andere functies in het binnengebied? of enkel woningen?
"Semi-publiek": we zijn verplicht het binnengebied 'toegankelijk' te houden, maar willen dat eigenlijk niet?
Dezelfde filosofie leidt tot de kleine individuele tuintjes ipv gemeenschappelijke groene ruimte, waardoor de groene ruimte als geheel snel het risico loopt armer te worden dan zou kunnen: veel meer muren en schaduw, en waarschijnlijk minder beplanting van enig formaat maar wel 15 kleine lapjes gras die te klein zijn om er op tegen een bal te kunnen trappen. En elk een eigen barbecue. Het past in dat opzicht wel op die plek, heel grote delen van Oud-Berchem zijn zo: Google Maps
Na enkele jaren kunnen zulke gebieden uitgroeien tot volwaardige microparkjes die men eventueel met elkaar kan verbinden en tot een mix van 'gemaakt' en natuurlijker ogend groen leiden die de stad gezelliger en leefbaarder maken.....
Nog groter effect als dat soort kleine groene binnenpleintjes aansluiten op groene daken, groene autovrije stegen (met permeabele grond), groenslingers over straten heen. Dan rijg je vele kleine microparkjes aan elkaar (in Berchem zijn er zo al wel wat). En in die microparkjes zelf moet een voldoende grote diversiteit aan planten zijn (niet enkel brandnetel of iets anders dat zonder enige aandacht woekert). Dat geheel kan een groot verschil maken voor de overlevingskansen van allerlei insecten, die op hun beurt dan weer kunnen zorgen voor een betere voedingsbodem voor kleine vogels zoals mussen en mezen, die je nu amper ziet in vele delen van de stad. En die kleine vogeltjes vind ik op hun beurt dan toch ook weer de stad gezelliger maken ;) De enige vogels die hier nu met groot gemak overleven, zijn afvalsprokkelaars als meeuwen en duiven. Naarmate zo'n microcosmos uitbreidt, neemt het risico op een grote plaag van een of ander beest dat geen tegenstanders meer heeft ook af (muggen, eikenprocessierupsen, ...)

Het is gewoon altijd een beetje afwachten of het werkelijk zo groen kan worden als beloofd. Bv. op de dorre steenwoestijn tussen de Kievitblokken groeit nog altijd helemaal niets. Waarom? Men wilde enkel groen hoog in de nepbomen. De slaagkansen waren veel groter geweest als men dat combineerde met een (gedeeltelijk) doorlaatbare bodem, een paar echte bomen, struiken en klimplanten die op het maaiveld starten ipv op 10m hoog.

Wat groen tekenen op renders is eenvoudig, in de praktijk voldoende rekening houden met grondruimte, bewatering, lichtinval, welke beplanting waar zichzelf in leven kan houden... dat is een stuk moeilijker.
Het zou een beetje gek zijn om op die locatie plots een 'kort zijtakje' tramlijn oostwaarts te tekenen en zo een aanzienlijk deel van het parkje te schrappen. Als dat er ooit van zou komen, zullen ze dat wel wat verderop in de Fruithoflaan doen, daar wonen dan 100x meer mensen vlakbij de nieuwe zijtak.
  • Like
Reactions: KrisL
Het beste dat ze met die lus kunnen doen is ze opdoeken. Vervang het door een zijtak op de Fruithoflaan met op het einde van die zijtak ... een keerlus. Dan werk je de gevaarlijke aftakking weg waar het er regelmatig tegenzit, zonder dat je nog een extra kruispunt met lichten moet uitrusten. En dan rek je de bestaande lus niet uit door het niets naar het nergens en verklein je daarbij niet een van de weinige parkjes.

De situatie in ex-sovjet landen is sowieso moeilijk vergelijkbaar met West-Europa. Daar speelde 50 jaar lang een aardig verschillende dynamiek dan hier.
  • Like
Reactions: Polri and mato
Naar het schijnt zijn zo'n verdorringsfases zelfs een heel normale gang van zaken voor gras, en is wat er op voetbalvelden gebeurt (nooit dor) heel geforceerd onnatuurlijk maar geeft dat geen gezonder gras. Ik vind zo'n grasbedding vooral aangenamer om naar te kijken. Dat geeft direct toch een beetje een zachtere kleur in een straat dan een stenen of betonnen bedding.

Dat afgesloten rijvak ontharden en een bomenrij aanplanten :), al zal zo'n kort gazon altijd verdorren bij de minste droogteperiodes.
Ze twijfelen misschien, ik denk dat die strook nog wel vaak als noodweg wordt gebruikt door brandweer, ambulances en politie wanneer het verkeer er stropt?
  • Like
Reactions: Polri
Dat ze vraagtekens zetten bij de verkeersdruk en invulling met veel kantoren: helemaal mee eens.

Dat de tuintjes van oud-berchem plots helemaal zonder zon komen te zitten door gebouw van ocharme 30m: quatsch. Die schaduw reikt zo ver niet. En de meeste van die oud-berchemse tuintjes zijn nu al eerder donker, omdat ze zo klein zijn en heel kortbij omringt door muren en gebouwen van een bouwlaag of 2-3, daar gaat dit gebouw weinig aan veranderen. Dat het nieuwe gebouw het zicht op het historische centrale gebouw niet verkloot is zeker een aandachtspunt, maar ook geen reden om het hele project af te blazen.

Het juiste, meest ecologische standpunt van groen zou hier weer moeten zijn: minimaliseer parkeerruimte en auto-focus, maximaliseer focus op station en fiets-o-strade op een steenworp, op deelmobiliteit. Zonder de bovengrondse bouwlagen af te romen, of gaan we liever weer elders in de vlaanders nog wat meer greenfields verkavelen om wel aan de nodige vierkante meters te komen om iedereen te kunnen huisvesten? Misschien een paar fermettes in de wolvenberg zetten.
Ze konden qua gevelhoogte niet kiezen tussen zich niets aantrekken van de buren of toch maar netjes in de rij blijven.

Dat interieur is echt dik oké! Ziet er erg rustgevend en zacht uit, dat kan wel wat waard zijn in een school :)
  • Like
Reactions: Misterknown
Die 3 deelprojecten lijken ook niet zo wereldschokkend dat ze met reden niet al te veel tegenspraak verwachten... In die buurt is 5 à 8 verdiepingen appartement zo gek niet. Misschien tegen de hotelkamers of wat gesjacher met parkeerplaatsen of inritten.
Qua vorm vind ik dat wel boeiend. Enkel de aansluiting op de oude panden (daar waar op de render 2 mensen op het dak staan) kan beter. Zal vooral afhangen van de kwaliteit van de gebruikte materialen
Ik hoop dat ze bij een eventuele heraanleg de Grotesteenweg ooit toch tot aan Harmonie tweerichting (2x1) voor auto's zullen maken, met de trambaan in het midden. Bestemmingsverkeer moet daar vaak omwegen maken door de kleinere woonstraten in de wijk. En door de plaatsing van de trambaan aan één zijde is het nu ook op sommige plekken moeilijk om de haltes langer te maken, omdat je dan ingangen naar parkings belemmert. Dat probleem verdwijnt met een trambaan in het midden.
De omwegen zouden kleiner worden, maar de doorstroming niet beter denk ik. Langere wachttijden niet enkel bij Harmonie, maar ook bij Boomgaardstraat, Belpairestraat, Driekoningenstraat en Uitbreidingstraat. Niet enkel voor de auto's maar ook voor trams en fietsers.

Eigenlijk is een van de meest logische uitbreidingen van de premetro (véél hoger op de agenda dan Plantin-Berchem station) toch een conflictvrije kruising en fatsoenlijk uitgebouwde overstaphalte bij Harmonie... Als autoverkeer veel vlotter dan nu linksaf kan van Grote Steenweg richting Koningin Elisabethlei en Generaal Lemanstraat zie ik niet in waarom die lus van primaire wegen niet zou kunnen volstaan om die buurt tussen Grotesteenweg en Generaal Lemanstraat te ontsluiten met op de Grotesteenweg enkel richting zoals het nu is.

Een van de redenen dat ik de grotesteenweg nu relatief aangenaam vind is juist dat het redelijk kalm is tov hoe belangrijk de baan is voor het verkeer. Minder conflicten maar vlottere doorstroming bereik je vaak beter met enkelrichtinglussen dan met dubbelrichting straten.
  • Like
Reactions: 2018 and Squizie3
Maar voor een deel bereik je die relatieve rust doordat je autoverkeer wegleidt naar de kleinere woonstraten in Berchem. Terwijl een hoofdbaan met ruimte voor afgescheiden voetpaden en brede voetpaden naar mijn mening beter geschikt is om dat autoverkeer op te vangen.
Ik heb niet het gevoel dat dat nu zo erg is in de kleinere woonstraten daar (minder dan in Borgerhout of Antwerpen-Noord bv.). Maar misschien kom ik er te zelden op de juiste momenten (spits) om dat vast te stellen.
1 - 17 of 517 Posts
Top