SkyscraperCity Forum banner

BERCHEM

95224 Views 516 Replies 76 Participants Last post by  Pitchoune
Weet er iemand iets meer over de Onyx Building Antwerp? Zijn de werken reeds gestart?
1 - 6 of 517 Posts
Wat gebeurt er met de keerlus van de tram in het Brilschanspark? Daar zegt men niets over.

Als men echt voor beter openbaar vervoer wil gaan, zou je die tramlus anders kunnen aanleggen, zodat ze gemakkelijk bereikbaar is vanuit de achterliggende wijk. Er kan vanaf hier dan een extra tramlijn naar het stadscentrum rijden.

Die wijk is nu niet echt goed bereikbaar. Ze is nogal ingesloten door het park zelf, en door scholen en bedrijfsgebouwen aan de Grote Steenweg en de Posthofbrug.
Als noodkeerlus wordt ze goed gebruikt. Soms te goed. Ik pleit zeker niet om die keerlus als definitieve eindpunt van de huidige tram 7 te maken.

Nu is de keerlus niet erg geïntegreerd in het park. Het is wel een groen stuk, maar niet erg betrokken bij de rest van het park.

Door er een eindhalte van te maken, zou dat wel kunnen. De lus kan hiervoor wat langer worden. Men kan er een tweede opstelspoor maken.
De tram hoeft zeker niet door het hele park te rijden.

Meteen kun je de kruising met de Mechelsesteenweg beter aanleggen en veiliger maken. Nu rijdt de tram dwars over de weg zonder enige signalisatie.
De keerlus kan nog interessant zijn voor de buurt ten oosten van het Brilschanspark.

Welke lijn daar mag eindigen, is wel een lastige vraag. Ik heb al meerdere dingen bedacht. Op zich levert het veel meer reizigers op, om door te rijden naar Mortsel en Boechout. In het nieuwe tramplan wil men net minder lijnen, maar die hoog frequent rijden. Daar past een kort zijtakje nog minder in, dan in het huidige tramnetwerk.

Mijn idee om hier een eindhalte te creëren, heb ik ook al veel eerder bedacht. Het is van 2012 toen ze buslijn 9 hebben afgeschaft, die heel de wijk doorreed. Ik zag het toen vooral als een versterking van lijnen 7 en 15, waarop losse PCC's zouden rijden.
De keerlus vormt nu een dood stuk in het park. Het is niet toegankelijk voor bezoekers van het park. In het midden liggen restanten van grind en zand. Ik geloof dat er ooit twee sporen hebben gelegen. De kruising van de tram met het autoverkeer op de Grote Steenweg is niet erg veilig. Men zou er toch meer van kunnen maken.

Een aftakking naar de Fruithoflaan is op zich een goed idee, maar heeft eigenlijk niet zoveel met die lus te maken. Dat is daar nog een eind vandaan.

Een zijtakje past wellicht niet in het tramnet dat men nu voor ogen heeft, waarbij je veel moet overstappen. In steden in de voormalige Oostblok hebben ze daar duidelijk andere ideeën over. In bijvoorbeeld het Poolse Poznan legt men nieuwe zijtakken aan van een hoofdlijn. Ze hebben daar nu al meer tramlijnen dan in Antwerpen, terwijl het Antwerpse net vermoedelijk groter is.
Een zijtak op de Fruithoflaan zou goed zijn. Het is eigenlijk ook wel gepland voor de districtenlijn. Een aftakking naar het Middelheimziekenhuis zou ook logisch zijn.

Ik kan me voorstellen, dat De Lijn toch niet snel van zijn lus af wil. Die wordt goed gebruikt. Een veiligere inrichting zou nuttig zijn. Daarbij zou men eigenlijk het hele stuk van de Grote Steenweg tot aan de grens met Mortsel moeten herinrichten. De busbaan is overbodig sinds de nethervorming van 2012. Een betere overstaphalte tussen tram en bus aan de Koninklijkelaan zou wel nuttig zijn.

Op vlak van trams is Antwerpen net wel redelijk vergelijkbaar met grotere tramnetten in onder meer Oost-Duitsland, Polen en Tsjechië. De oudere tramtypes van daar lijken erg op de Antwerpse PCC's. Het zijn meestal enkelrichtingtrams. Ze hebben er ook allemaal lussen als eindpunt.
De huidige halte Harmonie werd destijds ingericht op zowel bus- en tramlijnen. De buslijnen 295 en 297 naar Duffel, Kontich en Lier reden via het perron van tramlijn 2 en 6. In de omgekeerde richting reden deze bussen via de rijbaan.
Als men die halte heraanlegt, hoeft men nu geen rekening meer te houden met deze buslijnen.
1 - 6 of 517 Posts
Top