SkyscraperCity Forum banner

BERCHEM

96396 Views 525 Replies 77 Participants Last post by  mato
Weet er iemand iets meer over de Onyx Building Antwerp? Zijn de werken reeds gestart?
1 - 7 of 526 Posts

Opvallend positief artikel lijkt me. Iemand die de inhoud wat kan geven?
  • Like
Reactions: 2
Ik deel niet jouw mening over die appartementen (ik vind de Grotesteenweg één van de meest geslaagde verdichtingen in Antwerpen).

Een paar oude foto's van bij het Felixarchief.

1990:

View attachment 4178245

Niet gedateerd, voor de verbreding:

View attachment 4178293
View attachment 4178292
View attachment 4178291
Interessant, ik wist niet dat die straat een keer gevoelig verbreed is. Maar inderdaad, 1 straatzijde zijn bijna alleen maar grote appartementsgebouwen, wat daar een logisch gevolg van is.

Wanneer is die verbreding ongeveer gebeurd? Is dat tegelijkertijd geweest met de aanleg van de nog steeds bestaande trambaan & 1x2 rijstroken, die er op die foto uit 1990 nog erg nieuw uitzien? Het lijkt mij van wel gezien alle kale ruimte aan de ene zijde, maar ik wist niet dat er zo relatief laat nog altijd zo'n grootschalige kaalslag gedaan werd. Als ik me niet vergis is men vanaf eind de jaren 70/begin jaren 80 bij de toen nieuw aan te vatten werken van premetrotunnels ook overgeschakeld naar boortunnels om de bovengrond meer te sparen, had ik begrepen. Dan vind ik het vreemd dat men hier die volledig andere aanpak gekozen heeft, want uiteindelijk had die verbreding hier precies ook voor een groot stuk te maken met de tram. Dat terwijl de beginsituatie niet veel verschilt met pakweg de Kerkstraat waar men niet voor een bovengrondse verbreding gekozen heeft (en waar dat wellicht even zinnig had geweest als op de Mechelsesteenweg, gezien er nu eigenlijk geen invalsweg is vanaf Schijnpoort). En daarnaast vind ik het ook vreemd dat men dan niet ineens voor tweerichtingsverkeer gekozen heeft, als je toch kan kiezen hoe breed je de weg maakt. Ik had altijd aangenomen dat hier vroeger gewoon 2x2 zonder aparte trambaan geweest had moeten zijn ofzo, en dat het schrappen van de rijrichting dan ooit gebeurd zou zijn om de tram een plaats te geven, maar dat blijkt dus niet het geval.
See less See more
Ik denk dat die verbreding afgerond is in de jaren 80. Op het einde stond er enkel nog het oude gemeentehuis van Berchem recht. Als enige huis in een hele rij van braakliggende gronden.

De straat was 2 rijstroken in de richting van Antwerpen Centrum. De auto's reden dus in 1 richting, maar de tram in de 2 richtingen. Ik vond dat als kind altijd spannend en vroeg mijn vader dan om sneller te rijden en alle auto's voorbij te steken. Dan ging ik ondertussen uitkijken voor trams in de tegengestelde richting. Zo een situatie zou men vandaag niet meer aanvaarden.

De afbraak van al die huizen was al veel langer in gang gezet. Dus van voor er sprake was van een metro-optie.
Nog een kleine aanvulling uit de Inventaris Onroerend ErfgoedTussen het KB van de verbreding (1909) en de realisatie (1990) is er 81 jaar verstreken..

Blijkbaar was vroeger de Generaal Lemanstraat - Floraliënlaan de belangrijkste baan. Daarom zal het altijd al een 1 richtingsstraat geweest zijn?
Dat is een veel interessantere geschiedenis dan ik me ooit had kunnen inbeelden... Twee rijstroken enkelrichting met trams in tegenrichting, hoe verzin je het 😅 En het lange tijdsverloop verklaart inderdaad waarom hier niet voor een metro geopteerd is. Bedankt voor al die informatie!
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Ik hoop dat ze bij een eventuele heraanleg de Grotesteenweg ooit toch tot aan Harmonie tweerichting (2x1) voor auto's zullen maken, met de trambaan in het midden. Bestemmingsverkeer moet daar vaak omwegen maken door de kleinere woonstraten in de wijk. En door de plaatsing van de trambaan aan één zijde is het nu ook op sommige plekken moeilijk om de haltes langer te maken, omdat je dan ingangen naar parkings belemmert. Dat probleem verdwijnt met een trambaan in het midden.

De Stanleystraat zou dan eventueel eenrichting kunnen worden (als je daar de bus weghaalt). Dan kan je daar een vrije trambaan combineren met een verbrede fiets-o-strade. Lijkt me zinvoller dan zowel het huidige idee (de tram in één richting mengen met het autoverkeer) als het idee om de tram daar ondergronds te brengen.
Probleem hiermee is dat je de verkeerssituatie ter hoogte van Harmonie dan wel een pak ingewikkelder maakt, en gezien je daar net tramhaltes hebt die ook al een uitbreiding in de breedte nodig hebben dreig je ter hoogte van de haltes wel serieus in het park te moeten snijden, waar nu tram en voetgangers zonder autoverkeer zijn. Ook de roodlichttijden zullen wellicht toenemen doordat er meer kruisend verkeer is in verschillende richtingen. Dat lijkt me allemaal geen verbetering. Maar ik denk dat dat misschien ook anders kan door het Albertpark zoals nu als soort van rotonde te behouden, en pas vanaf de weg die nu door het Albertpark loopt te starten met dubbelrichting. Daardoor rijdt doorgaand staduitwaarts verkeer automatisch nog steeds vooral naar de Generaal Lemanstraat, maar kan de Grote Steenweg wel ook lokaal de wijken in beide richtingen ontsluiten, zonder de verkeerssituatie aan Harmonie voor iedereen te verslechteren. De Generaal Lemanstraat behoud je dan staduitwaarts op 2 rijstroken (terwijl stadinwaarts 1 strook volstaat vanwege de invalswegfunctie van de Grote Steenweg).

Ik denk wel dat dit niet gekoppeld kan worden aan een eenrichtings Stanleystraat. Je gaat de problemen die je ergens anders oplost dan gewoon hier weer creëren. De weggenomen rijrichting zal zich een weg zoeken door de lokale straten in de buurt, dat heeft weinig te maken met de Grote Steenweg want die ligt daar al te ver van af.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Er was in 2018 alleszins een vergevorderd idee voor heraanleg van het Albertpark, waarbij een duidelijke dubbelrichting hoofdstructuur zou gecreëerd worden tussen Van Rijswijcklaan en Mechelsesteenweg (aan westkant park), met duidelijk ondergeschikt maken van de Grotesteenweg (ten zuiden van park 2x1 met centrale tram, niet meer rechtstreeks aansluitend op Belgiëlei, ...).

Geen idee wat daar sindsdien mee gebeurd is...
Interessante piste, men wil misschien vooral die weg door het park weghalen, dan kom je daar inderdaad snel op uit. Dan heb je aan Harmonie wellicht wel wat impact, maar dan wordt het elders wel gecompenseerd.

Ook interessant dat niet alleen hier nagedacht wordt over een dubbelrichting Grote Steenweg, wie weet komt het er dan echt van ;) Heb je iets van bron dat je kan terugvinden?
See less See more
En als je dat pas doet vanaf het kruispunt met de Lange Leemstraat (dus vanaf de naamsverandering naar Cuperusstraat)? En vervolgens opnieuw tweerichting tussen Belgiëlei en Lange Kievitstraat en vanaf daar tot aan de de Keyserlei terug eenrichting?
Dat vind ik zo mogelijk nog een slechter idee, want dan gaat autoverkeer door de Lange Leemstraat beginnen rijden als ontsluitingsweg, terwijl die daar veel minder geschikt voor is vanwege het smallere profiel en de menging met fietsers én tram op dezelfde rijweg, alsook dat die straat aan beide zijden bebouwd is in vergelijking met het alternatief. Wat wel een goede oplossing zou zijn voor het probleem weet ik niet, maar gemakkelijk is het volgens mij niet. Ik denk alleen dat de Grote Steenweg hier slechts een marginale rol in zal spelen.

Persoonlijk zie ik trouwens toch het meest in een premetro-verlenging, maar dan een van slechts 400 meter in cut-en-cover om het lokale knelpunt te omzeilen. Ik heb dat zelfs ooit eens in Sketchup uitgetekend😅 Ik zie die straat immers eigenlijk als de ideale straat voor zowel auto, tram als fietsverkeer van de omgeving te ontsluiten zoals nu het geval is, maar dan liefst met een breder fietspad en dat gaat alleen zonder tram op dat éne smalle stukje Mercatorstraat (de tunnelhelling zit in de weg). Verderop denk ik dat je met wat creativiteit ter hoogte van Berchem Station niet per sé een metrotunnel meer nodig hebt, en dat de ruimte voor een vrije trambaan daar wel gemaakt kan worden. Maar excuus alvast voor deze zijsprong richting tram/premetro. Maar tja tis een wetmatigheid he ;)
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Hoogstwaarschijnlijk waren er dus gewoon een paar kleine zaken die effectief objectief niet in orde bleken met de bouwaanvraag, die men nu wil rechtzetten. Als de projectontwikkelaar dat niet zou doen, zouden ze in de onvermijdelijk lijkende procedureslag anders kunnen verliezen op die kleinigheden die er dan uiteraard door de tegenstanders als eerste uitgehaald worden, ook al heeft het niets met hun eigenlijke bezwaar te maken.

Ik hoop dat het project door kan gaan zoals gepland en dat de buurtbewoners bot vangen met hun typische 'wolkenkrabber van 8 verdiepingen hoog'-angst. Wat mij betreft ziet dat er een goed project uit voor die locatie, een zekere mix en interessante architectuur incluis. En als ik de buurtbewoners even hun hernieuwde hoop mag ontnemen: dat de bouwaanvraag nu aangepast wordt, verlaagt hun kansen op succes juist ;)
See less See more
  • Like
Reactions: 4
1 - 7 of 526 Posts
Top