SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Fagus Sylvatica
Joined
·
6,240 Posts
Discussion Starter · #1 ·
15

Weer bij de kufurtszsw....affin, die ene straat.


16

De bushokjes zijn behoorlijk High-tech! Computer, telefoon, info, zonne panelen en zelfs het jaar waarin je je bevind!

17

tjah18

Ook Berlijn heeft een Moulin Rouge zo te zien

19

Oud en nieuw

20

nieuw

21

Doorkijk naar Berliner Dom en de T-Mobile bal


22

Man en paard genieten van de zon

23

Nóg een metalen drol!


24

Nog een keer

25

Potsdammer platz. Een zeer geslaagd stukje stad!

26

U allen wel bekend: de Circus Tent!

27

Als student Stedenlijk Interieur architect heb je natuurlijk ook oog voor de bankjes en de beplanting...
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top