SkyscraperCity Forum banner

Berlin : tentoonstelling Germania

1492 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  gustaveau
In het najaar spoor ik nog even naar Berlin om deze tentoonstelling te gaan bekijken:

Exhibition ] Myth Germania [ Shadows and traces of the Imperial Capital

Period : Mar. 15th, 2008 – Dec. 31st, 2008 (Dec 24th-26th, 2008 closed)
Opening hours : 11am – 7pm (daily)
Admission : 6 Euro, reduced 4 Euro
Where : Pavillon Gertrud-Kolmar-Straße 14 (Corner Hannah-Arendt-Straße) ,10117 Berlin-Mitte

Berliner Unterwelten

Niet ver van het nieuwe S-bahn station Julius-Leber-Brücke vindt je deze betonnen kolos die ooit werd gebouwd om de belastingsdruk op de grond te meten.
Nu wordt deze volledig gerestaureerd:Foto's volgens nog :)
See less See more
1 - 2 of 2 Posts
Dat klinkt interessant, als ik de mogelijkheid heb wil ik daar graag naartoe. Ondanks de wat lugubere geschiedenis vind ik het een interessant onderwerp.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top