SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
941 Posts
http://gayinfo.tripod.com/rotterdammers.html

Eerste link als je zoekt op google :) (Staan ook mensen bij die doorgebroken zijn in Rotterdam)

Kleine selectie:

Joke Bruijs
Gerard Cox
Jules Deelder
Robert Doornbos
André van Duin
Erasmus
Rob Geus (Smaakpolitie)
Piet Hein
Bep van Klaveren
Rem Koolhaas
Jan Kruis (Jan Jans en de Kinderen)
Loes Luca
Anita Meyer
Kaat Mossel
Patricia Paay
Koos Postema
Raemon Sluiter
Lee Towers
Dominee Hans Visser

etc etc...
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top