SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Gouda's Glorie
Joined
·
11,800 Posts
In ieder geval niet Erasmus want dat was een Gouwenaar ;) Al geeft Wikipedia daar niet echt uitsluitsel over:

Desiderius Erasmus (Rotterdam of Gouda, 27 oktober 1469 (?) - Bazel, 12 juli 1536) was een Nederlands Augustijner monnik, humanist, schrijver en filosoof.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top