SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
461 Posts
Ruud Lubbers
Renate Verbaan
Thea Beckmann
Leo Beenhakker
Hugo Borst
Louis Davids
Jacobus Henricus van 't Hoff (Nobelprijswinnaar scheikunde)
Wilfried de Jong
Ivo Opstelten
Jan Paparazzi
Robin van Persie
Annie de Reuver
Marten Toonder
 

· Registered
Joined
·
461 Posts
^^ Ken jij Jan Paparazzi soms niet dat je dit schrijft?? Wel eens naar de latenightshow van Robert Jensen gekeken? Luister je wel eens radio?Van 't Hoff is, onterecht, minder bekend dus een toevoeging was juist daarom wel op zijn plaats. Van 't Hoff heeft laat negentiende eeuw bedacht dat moleculen niet plat maar ruimtelijk zijn. Zijn theorie heeft in de scheikunde voor een revolutie gezorgd en was de basis voor de stereochemie. De Nobelprijs won hij enige tijd later voor zijn uitbreiding van de thermodynamica. Bijvoorbeeld het begrip "osmotische druk", onder andere het basisprincipe van de werking van de nieren, komt van hem. Een standbeeld is te vinden aan de 's-Gravendijkwal.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top