SkyscraperCity Forum banner

Ocena:

1 - 14 of 14 Posts

·
Great Ape Project
Joined
·
4,876 Posts
Czy to Pomnik Pomordowanych Żydów Europy ? Świetna głębia ostrości, trochę szyszka psuje kadr ale nie ma ocen połówkowych więc 10/10
Ta szyszka jest niemym symbolem samotności i nadziei na to, że może jakieś nasionko wpadnie w szczelinę i młode drzewko rozsadzi kamienie :)

Ode mnie 10.
 

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Bardzo fajne zdjęcie. Ogromny plus za tego chłopca (to chłopiec?) i tą szyszkę. Co mam na myśli? Jak wiadomo jest to pomnik Holokaustu w Berlinie, więc automatycznie dodatkowe postacie jak dziecko czy szyszka zmuszają do doszukiwania się jakiegoś nawiązania do holokaustu czy też zmuszają do przemyśleń i rozważań ocierających się niemalże o filozofię...wiem, że pierdzielę tutaj z dziedziny raczej humanistycznej a nie o fotografii, ale cóż ;)
צען ;)
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top