SkyscraperCity banner

1 - 20 of 51 Posts

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Beveren : Nieuwe tribune kost gemeente € 5mioHet gemeentebestuur beslist maandag of ze vijf miljoen euro investeert in de bouw van een nieuwe tribune in het voetbalstadion van SK Beveren aan Meerminnendam.

'Als het schepencollege ermee instemt, zal de gemeente een samenwerking opzetten met een Nederlandse firma', zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

'Die private partner zal zelf drie miljoen euro betalen en krijgt meteen de toestemming om alles wat zich onder de tribune bevindt, commercieel uit te baten. Op de gelijkvloerse verdieping is ruimte voor bijvoorbeeld winkels, een fitnesscentrum en kantoren. Op de tweede verdieping komt duizend vierkante meter horeca.'

Bedoeling is de huidige eretribune meteen na het einde van het seizoen af te brengen en te vervangen door een nieuwe. De constructie zal 3.600 zitjes tellen.

Intussen is SK Beveren op zoek naar 600.000 euro om haar financiële put te dichten. Via bedrijven en opnieuw het gemeentebestuur is al 400.000 euro binnen. Het geld moet verzameld zijn tegen begin maart, want dan moet de club haar licentiedossier afleveren bij de Voetbalbond. Zonder licentie degradeert SK Beveren naar derde klasse, ook als ze promotie naar eerste afdwingt. (dhs)
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
gva.be

Actiegroepen dreigen bouw Beverse gevangenis te boycotten12:25 Als de werken voor de bouw van de gevangenis van Beveren woensdag toch starten, zijn vier actiegroepen vast van plan om die te laten stilleggen. Dat bleek maandag toen ABLLO, Ademloos, Ademloos, Natuurpunt WAL en stRaten-generaal opnieuw uitleg gaven bij hun vraag om de geplande gevangenis wat op te schuiven zodat het gebouw hun Meccano-tracé voor de sluiting van de Antwerpse Ring niet hypothekeert.


De vier actiegroepen uit Antwerpen en het Waasland startten hierover eerder al juridische procedures op. "Wij zijn niet tegen een gevangenis op deze locatie", benadrukt Many Claeys van stRaten-generaal. "We vragen enkel die 80 meter op te schuiven. Dat kan heel eenvoudig. Het gaat om een kopie van de gevangenis in Dendermonde: het gebouw is dus niet uitgetekend in functie van de locatie in Beveren. Alle gronden zijn pas het voorbije jaar verworven."

Ontbrekende milieuvergunning

Als de werken toch zoals gepland woensdag starten, willen de vier actiegroepen ze meteen laten stilleggen op basis van de milieuvergunning die ontbreekt. Claeys benadrukt dat de actiegroepen niet de zwarte piet toegespeeld willen krijgen: "Het is de Vlaamse regering die koppig vasthoudt aan deze plannen om zo het Meccano-tracé al bij voorbaat onmogelijk te maken. Men probeert bovendien voldongen feiten te creëren om in het kader van onze juridische acties te kunnen zeggen dat een uitspraak straks 'erg laat' komt".

Volgens de actiegroepen is de federale overheid als bouwheer overigens geen vragende partij om mordicus vast te houden aan de exacte bouwlocatie.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
gva.be

Bouw gevangenis start binnen drie weken

17:03 Beveren-Waas (9120) De bouw van de nieuwe gevangenis van Beveren start in de week van 19
maart. Dat deelde staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V; foto) vrijdag mee.


De nieuwe gevangenis in Beveren wordt de "Poort van Beveren" genoemd. Ze wordt ontworpen, gebouwd, gefinancierd en onderhouden door het consortium BAM PPP. De gevangenis ligt aan de E17 op een terrein met een totale oppervlakte van 12 ha. In de "Poort van Beveren" kunnen 300 gedetineerden worden opgesloten. De werken hadden al in oktober 2011 moeten starten maar de Raad van State had de bouwvergunning geschorst omdat er geen definitieve milieuvergunning was.

Nu de Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), een definitieve milieuvergunning heeft afgeleverd, kunnen de werken starten. Dan stoppen ook de schadevergoedingen die de federale overheid moest betalen per dag vertraging. Als de vertraging tot 9 april zou hebben geduurd zou die schadevergoeding 750.000 euro hebben bedragen. Dat zou het maximum zijn, maar zoveel wordt het dus niet.

Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen: "Als bouwheer van de nieuwe gevangenis ben ik bijzonder blij dat wij vandaag een doorbraak beleven in deze aanslepende kwestie. Het consortium heeft mij bevestigd dat de werken effectief kunnen starten in de week van 19 maart 2012. Er wordt een grote stap voorwaarts gezet in de uitvoering van het Masterplan gevangenissen en in de vernieuwing van onze gevangenisinfrastructuur."

De bouw van de bajes van Beveren kadert in een project van vier nieuwe gevangenissen (in Dendermonde, Beveren, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut). Zowel het ontwerp, als de bouw, de financiering en het onderhoud worden uitbesteed aan een privé-partner. Hij staat in voor de bouwkost en de financiering van het project. Hij stelt het gebouw daarna ter beschikking gedurende 25 jaar aan de federale staat die hiervoor ieder trimester een vergoeding betaalt. Daarna neemt de staat de bajes over.

JDW​
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
deredactie.be

Eerste steen van nieuwe gevangenis in Beveren

VRT vr 01/06/2012 - 10:12
In Beveren is de eerste steen gelegd voor de nieuwe gevangenis. De eer was weggelegd voor staatssecretaris verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V).


De nieuwe gevangenis in Beveren wordt gebouwd op een terrein van 12 hectare langs de E17 en heeft een capaciteit van 300 plaatsen. Het complex moet klaar zijn tegen begin 2014 en wordt gebouwd met aandacht voor energiezuinigheid en veiligheid.

"De gevangenis is compact en transparant en wordt op een harmonieuze wijze ingepland in de bestaande omgeving. De gevangenis ziet eruit als één geheel waarbij de gescheiden functies duidelijk herkenbaar zijn. Zo zal de gebruiker zich makkelijk kunnen oriënteren en wordt het gemeenschapsgevoel gestimuleerd", klinkt het in een persbericht.

"Het is van groot belang om een aangenaam werkklimaat te scheppen voor het personeel dat in de gevangenis werkt. Zo is uitgebreid aandacht besteed aan het gebruikscomfort van de installaties en de ergonomie van de gevangenis." De ruimtes voor de wandelingen worden overspannen met een beveiligingsgaas en er wordt gewerkt met brandvertragend en doorbraakwerend glas.

De gevangenis in Beveren moet een oplossing bieden voor de overbevolking van de gevangenissen in ons land. Ook in Dendermonde, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut komen er nieuwe complexen. In Haren, bij Brussel, komt er een zogenoemde supergevangenis. De gevangenissen worden gebouw in een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen optreedt als bouwheer en de privépartner instaat voor de bouwkosten en de financiering.

Tegen de bouw van de gevangenis in Beveren is er protest van de Antwerose actiegroep stRaten-Generaal. De gevangenis komt pal op het alternatieve tracé dat de actiegroep heeft voorgesteld voor de omstreden Oosterweelverbinding. Dat alternatief wortd nog onderzocht door de Vlaamse overheid.


Eigenlijk is het toch wel een heel grote site/gebouw voor 'slechts' 300 plaatsen
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
gva.be

Bouw van nieuwe ziekenhuiscampus start dit najaar

inShare027/06 Beveren-Waas (9120) AZ Nikolaas kreeg een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuw ziekenhuis met ondergrondse parking in de Oude Zandstraat. Verwacht wordt dat het begin 2015 operationeel zal zijn.


Het subsidiedossier voor de nieuwbouw van AZ Nikolaas werd eind 2010 goedgekeurd. De plannen werden geconcretiseerd en nu verleende het college een stedenbouwkundige vergunning, waardoor het project uit de startblokken kan schieten.

Vooraf worden enkele leegstaande delen van de oude bouw gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe campus. De bouwwerkzaamheden zelf starten in het najaar.

"De nieuwe campus zal wellicht eind 2014, begin 2015 klaar zijn. Na de verhuis volgt dan de definitieve sloop van het oude gebouw en de aanleg van de buitenomgeving", legt facilitair directeur van AZ Nikolaas Frank Geets uit.

De nieuwbouw krijgt zeven verdiepingen, waarvan twee ondergrondse. Deze zullen ingericht worden als betaalparking. Er zal plaats zijn voor honderdvijftig voertuigen, wat ruim voldoende moet zijn voor patiënten, bezoekers, artsen en medewerkers.

Op de benedenverdieping komen de inkomhal, de polikliniek en een aantal logistieke ruimtes. Op de eerste verdieping bevinden zich een verpleegafdeling en revalidatiecentrum. Een verpleegafdeling en een dagziekenhuis geriatrie krijgen onderdak op de tweede verdieping en de derde verdieping wordt ingericht als operatiekwartier, dagziekenhuis en polikliniek. Op de vierde verdieping komen een aantal technische ruimtes.

Het totale kostenplaatje van de werkzaamheden wordt geraamd op zo'n veertig miljoen euro.

STTI
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
gva.be

Voorontwerp toont nieuw gemeentehuis30/06 Beveren-Waas (9120) Volgens het voorontwerp krijgt het nieuwe administratief centrum van Beveren vier verdiepingen en een ondergrondse parking.


Het Gravenplein zal er over een aantal jaren helemaal anders uitzien. Er verrijzen verscheidene nieuwe gebouwen, waaronder een administratief centrum (AC) en politiekantoor, die verbonden worden door een gemeenschappelijk deel. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) stelde het voorontwerp van het AC voor aan de raadsleden. De gevel is zo'n dertig meter breed en wordt gekenmerkt door glaspartijen. Er wordt gespeeld met verschillende schaalvormen, waardoor het gebouw een zekere dynamiek krijgt.

Van de Vijver zou het project buiten de begroting willen realiseren: "We beschikken over voldoende reserves."

Foto gva: Een voorontwerp van het nieuwe gemeentehuis.

STEVEN TINDEMANS
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
gva.be

Europa zet gevangenis Beveren op helling

29/07 Beveren-Waas (9120) In een poging de bouw van de gevangenis in Beveren alsnog 48 meter op te schuiven, heeft stRaten-generaal bij de Europese Commissie een eerste slag thuis gehaald. De Commissie stelt de bouwvergunning voor de gevangenis ernstig in vraag.


Actiegroep stRaten-genraal ijvert voor het Meccano-tracé als alternatief voor de Oosterweelverbinding, terwijl de gevangenis in Beveren net ingeplant wordt midden het Meccano-tracé.

Geen MER of screening

De Europese Commissie oordeelt nu dat er onterecht een bouwvergunning werd afgeleverd voor de gevangenis. Zo werd vooraf een MER (milieueffectrapportage) noch een screening voor de bouw van de gevangenis opgemaakt. Daarop diende stRaten-generaal een klacht in bij de Europese Commissie, die hen nu gelijk gaf.

"Het bouwen van een gevangenis dient te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject. Dergelijk project valt volgens de Europese regelgeving onder de screeningsplicht op milieueffecten", zegt Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal.

Bouwvergunning mogelijk verbroken

In een volgende fase zal de Europese Commissie nu de Vlaamse regering om uitleg vragen waarom er geen MER of screening plaats vond. "Als de Vlaamse regering daarop binnen de twee maanden geen afdoende antwoord kan geven, wordt de bouwvergunning door de Europese Commissie verbroken", legt Claeys uit. "Vanaf dan moet de aanvraag voor een bouwvergunning van voor af aan worden hernomen, met de opmaak van een screening of MER waartegen stRaten-generaal wel bezwaar kan indienen. Indien de regering gewoon doorgaat met de bouw van de gevangenis, waarvan de eerste steen op 1 juni werd gelegd, kan de Europese Commissie België voor het Europese Hof van Justitie dagen."

Volgens Claeys is het perfect mogelijk de gevangenis in Beveren 48 meter op te schuiven en zo een corridor vrij te houden voor het Meccano-tracé van de Antwerpse ring. Maar volgens Claeys probeert de Vlaamse regering nu door de bouw van de gevangenis dat Meccano-tracé onmogelijk te maken. "Men spant het paard voor de wagen en daarom is het belangrijk dat de Europese Commissie ons in deze klacht heeft gelijk gegeven."​


En ondertussen zijn de funderingswerken wellicht al zeer goed gevorderd.
Wel WEER blammage voor de overheid, die zich zelf blijkbaar niet aan de eigen regels moet houden
 

·
Registered
Joined
·
12,408 Posts
^^Ik vind het vooral een blamage voor de EU. Waarom zou men rekening moeten houden met de wilde plannen van een actiegroep? Is een MER voor de bouw van een gevangenis trouwens gangbaar?

Verder gedraagt de EU zich hier als opperoverheid waar alle andere overheden maar naar moeten dansen. De EU moet echt het woordje 'autonomie' eens uitgelegd krijgen. Er zijn 0,0 bevoegdheden overgedragen naar de EU die betrekking hebben op bouwvergunningen. Zij hebben zich dus nergens mee te moeien. Dit is een Vlaamse aangelegenheid. Er zijn voldoende inspraakmomenten en procedures ingebouwd.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
de milieuwetgeving is echter wél door de EU geregistreerd. En het zou me verbazen als een gevangenis geen plan-mer-screening zou nodig hebben.

Maar blijkbaar valt hier nog over te discusieren:

"Het bouwen van een gevangenis dient te worden beschouwd als een stadsontwikkelingsproject. Dergelijk project valt volgens de Europese regelgeving onder de screeningsplicht op milieueffecten", zegt Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal.
Is een gevangenis wél een stadsontwikkelingsproject? Die van Beveren wordt gebouwd naast een KMO-zone op de rand van landbouwgebied. Het is wel een overheidsgebouw, maar dan nog...
 

·
Registered
Joined
·
939 Posts
Schiet er nog iets over van de WARANDA ? grootste flop sinds mens heugenis ? :D
Warande Shopping heeft sinds kort enkele nieuwe winkels waaronder Albert Heyn, Bozzy, BE shop tv, the coffee club en een telenet lounge. JBC heeft zijn winkel uitgebreid naar het pand waar vroeger Shoeby Fasion gevestigd was. Na een tegenvallende start komen er eindelijk toch nog nieuwe winkels bij...
 

·
Registered
Joined
·
1,360 Posts
BEVEREN | VISIE
Wat vinden jullie van deze Hoogbouw torens op het markt plein van beveren !?
Ik denk dat ze er wel zouden passen !
Zou mischien ook helpen om de winkels in de buurt een boest te geven !
Als ze dan er ook nog voor zorgen dat er een direct buslijn is van Kruibeke -> Beveren

En een tram van Antwerpen --> Beveren
Zou dit de economie ook erg boesten !
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
Ik vind de torens wat eenvoudig qua structuur ;)
Verder weet ik niet of hoogbouw en de kosten (en last) die daarmee gepaard gaan, eigenlijk wel kunnen in Beveren...

Die tram is trouwens al gepland he!
 

·
Registered
Joined
·
1,012 Posts
De positie op de render is niet dezelfde als diegene aangegeven op de kaart. Er staan daar trouwens al veel hoge gebouwen vlak naast het park (rechtsonder op je kaart, nog net te zien).
 

·
Registered
Joined
·
1,360 Posts
Ja , de verhoudingen enzo zijn niet denderend ! Maar het was enkel om een beeld te scheppen !

Silvertop : De bedoeling is ntrlk dat deze gebouwen hoger zijn , en ik had ze gepland op de plaats waar de lage gebouwen staan van bart smith ! dus +- in die hoek , ik heb het natuurlijk niet gemeten ,
Maar wat vind u van het idee opzich ?
 

·
Registered
Joined
·
939 Posts
Wat vinden jullie van deze Hoogbouw torens op het markt plein van beveren !?
Ik denk dat ze er wel zouden passen !
Zou mischien ook helpen om de winkels in de buurt een boest te geven !
Als ze dan er ook nog voor zorgen dat er een direct buslijn is van Kruibeke -> Beveren

En een tram van Antwerpen --> Beveren
Zou dit de economie ook erg boesten !
Of het echt zou passen dat weet ik niet, maar ten opzichte van de sleuren die er nu staan kan het enkel maar verbeteren... Hoogbouw in beveren zie ik eerder ontstaan rond de residentiele blokken aan het station. En op de plek waar jij de gebouwen getekend hebt zijn alle commerciele ruimtes toch al gevuld? Of bedoel je de volledige winkelzone want dan heb je uiteraard gelijk.
 

·
Registered
Joined
·
939 Posts
Die tram is trouwens al gepland he!
Die tramverbinding word al zo lang belooft terwijl er nog niks van beweging te zien is, deadlines worden opgeschoven, plannen worden gewijzigd enz... Eerlijk gezegd geloof ik niet meer in dat project, en zo een fantastisch project vind ik dat nu ook weer niet. Er zijn genoeg gpede busverbindingen naar antwerpen waardoor ik een tramverlenging eerder zie als een luxeproject, kruibeke is een ander verhaal natuurlijk.
 
1 - 20 of 51 Posts
Top