SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2155 Posts

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #1
RADIOBIPER

Aleja Solidarności - kolejny etap
Wiadomo już kto będzie pełnił nadzór inwestorski dla zadania „modernizacja Al.Solidarności z budową mostu”. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie tego nadzoru najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
INVESTCOM Sp. z o.o. ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska. Z cena oferty brutto: 187 880,00 zł.

Nadzór chciały jeszcze pełnić takie firmy jak:
- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consultingowych Budownictwa „BUD-INVENT” Sp. z o.o. ul. Filtrowa 67 D lok. 111 02-055 Warszawa,
- Usługi Budowlane, Projekty Nadzory „PROBUD” ul. Śreniawitów 3/26 03-188 Warszawa,
- Konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o.o. Ul. Puławska 182 02-670 Warszawa EGIS Router-Scetauroute S.A. Ul. Puławska 182 02-670 Warszawa.
Żadna z tych firm nie osiągnęła jednak nawet połowy z punktacji uzyskanej przez INVESTCOM w kryteriach branych pod uwagę - cena nadzoru.

Roboty prowadzone przy moście w grudniu 2008.

Roboty prowadzone przy moście w grudniu 2008.

Wygrywając obecny przetarg Investcom wziął na siebie odpowiedzialność za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wraz z kontrolą i rozliczeniem rzeczowym i finansowym przy budowie Alei Solidarności w Białej Podlaskiej na odcinku od km 1+785,97 do km 2+370,78 wraz z budową mostu na rzece Krzna i budową oświetlenia. Oraz na odcinku od drogi krajowej Nr 2 tj. od km 0+102 do km 1+785,97, i na odcinku od km 2+370,78 do km 3+482,33, budowie oświetlenia, budowie odwodnienia skrzyżowania Al. Solidarności z ul. Sidorską i ul. Brzegową oraz przebudowie sieci telefonicznej i przebudowie kolizji NN i SN w Białej Podlaskiej.

Roboty prowadzone przy moście w grudniu 2008.

Pierwszy z tych odcinków, od km 1+785,97 do km 2+370,78 wraz z budową mostu na rzece Krzna i budową oświetlenia jest już w fazie realizacji. Wykonawcą tego etapu robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA z siedzibą w Białej Podlaskiej i MOTA – ENGIL POLSKA SA z siedzibą w Krakowie. Realizacja tego etapu zakończy się w listopadzie tego roku. Natomiast realizacja drugiego odcinka rozpocznie się w listopadzie 2009 i potrwa do końca 2010 roku.
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #2 (Edited)
RADIOBIPER

Janowska
Wykonane tymczasowego ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 811 i 812 (ul. Janowska) w miejscu budowy pierwszego w Białej Podlaskiej wiaduktu (roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia) to prace wykonane w ostatnich dniach na tym odcinku przebudowy obwodnicy w Białej Podlaskiej.


Jedyna do tej pory podobna budowla w mieście pojawiła się w latach 80-tych, była to i jest do tej pory kładka dla pieszych nad linią kolejową w ciągu ul. Łomaskiej.

Ciekawostka:
wiadukty i tunele które pojawiają się w opracowaniach rozwojowych miasta:
- wiadukt nad torami kolejowymi w rejonie obecnego przejazdu na ul. Witoroskiej.
- wiadukt w ciągu projektowanej obwodnicy Zachodniej (trasy 811-812) nad ul. Żurawią.
- tunel drogowy w ciągu Alei Jana Pawła II pod linią kolejową, z wylotem na lotnisko i obejściem do ul.Łomaskiej.
- tunel pod linią kolejową w ciągu ul. Łomaskiej.
- wiadukt bądź tunel pod linią kolejową w ciągu planowanej realizacji obwodnicy Wschodniej (Aleje Solidarności).
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #3
BIALA24.PL

Powstanie sygnalizacja świetlna łącząca obwodnicę Białej Podlaskiej oraz ulice Terebelską. Z takim wnioskiem wystąpił prezydent Andrzej Czapski oraz wójt gminy Wiesław Panasiuk do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Rozmowy były przeprowadzone w fazie projektowej przed modernizacją drogi krajowej nr 2. Wstępnie planowano, aby to właśnie tam powstało rondo. Jednak GDDiA postawiła urzędników z miasta i gminy pod ścianą. – Mieliśmy do wyboru albo powstanie wiadukt na Janowskiej, albo tutaj rondo. Wybraliśmy pierwsze rozwiązanie, dlatego, że ułatwi przejazd w najbardziej niebezpiecznym miejscu w Białej Podlaskiej – tłumaczy Andrzej Czapski, prezydent miasta Biała Podlaska.

Prezydent tłumaczy jednak, że najlepszym rozwiązaniem jednak by było zamknięcie tego przejazdu w kierunku Rakowisk. – Ruch w tym kierunku powinien przebiegać przez wiadukt na Janowskiej a następnie gmina musiałaby wybudować drogę zbiorczą w kierunku Rakowisk – uważa Czapski.

Wśród kierowców są zwolennicy i przeciwnicy takich rozwiązań. Większość wskazuje, że osiedle Jagiellońskie jest największym w mieście i powinno mieć lepszą infrastrukturę drogową. – Jeżeli zostanie w końcu połączona Janowska z Terebelską to na pewno większość osób będzie korzystać z wiaduktu.

Ale jak nasze władze obiecują tyle czasu dokończenie drogi a nikt tego końca nie widzi. Ulica stanęła w polu – mówi Antoni Zacharuk. Mieszkańcy Rakowisk i Terebeli uważają, że dobrze, że pozostawiono te skrzyżowanie. – Szkoda jednak, że nie będzie ronda. Na pewno by tu usprawniło ruch na tym skrzyżowaniu – zaznacza Wojciech Radkiewicz.

Wszyscy jednak uważają jednogłośnie, że nie należy budować na drogach szybkiego ruchu, co chwile jakichś zjazdów. Powoduje to niepotrzebne zahamowania. Urzędnicy wskazują, że jak pojawi się tam sygnalizacja świetlna to może też zatamować ulice Terebelską. - Może zdarzyć się tak, że powstanie korek od krajówki do kościoła. Wtedy zablokuje się na kilka godzin ten rejon miasta. Musimy jednak bardziej ten ruch przenieść na Janowską – podkreśla prezydent.
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #4
BIALA24.PL

Mieszkańcy osiedla Kopernika oraz kierowcy autobusów miejski narzekają na trudności na skrzyżowaniu Kopernika – Akademicka – Glinki. W godzinach szczytu wyjechanie z ulic wlatujących do Akademickiej w prawo powoduje dużo nerwów.

Utrudnienia w ruchu oraz komunikacji miejskiej występują w Białej Podlaskiej w wielu miejscach Ostatnio mieszkańcy osiedla Kopernika zauważają coraz częstszy problem z wyjazdem z głównej ulicy przebiegającej z ich osiedla. – Ciężko jest wyjechać samochodem osobowym z ulicy Kopernika w kierunku Terebelskiej przez Glinki. Poranny ruch nie bardzo mi na to pozwala. Muszę tam często jeździć do szpitala ze względu na stan mojego zdrowia – mówi Artur Zubkiewicz. Dodaje, że ciężko ktoś kto projektował drogi nie pomyślał aby zrobić ulice naprzeciwko siebie. Mieszkający mężczyzna tuż przy tym skrzyżowaniu obserwuje tam coraz częstszy ruch samochodów. – Radziłbym urzędnikom zastanowić się nad przebudową tego skrzyżowania tak aby połączyć wloty ulic Kopernika i Glinki – zaznacza.

Również bialski Miejski Zakład Komunikacyjny ma problemy z jeżdżeniem tą trasą swoich autobusów. – Wyjechać z Kopernika to jeszcze nie stworzy problemu. Ale autobus jest długi i wjechanie na ulicę Glinki jak jest korek od strony osiedla Jagiellońskiego graniczy z cudem. Autobus musi zablokować na jakiś czas Akademicką bo inaczej nie wyrobi się na zakręcie w prawo – wskazuje Tadeusz, kierowca linii H, która łączy te osiedle ze szpitalem.

Ułatwieniem takim może być całkowita przebudowa tych skrzyżowań lub ustawienie sygnalizacji świetlnej. Co może w godzinach szczytu skrócić długość oczekiwania przez pojazd włączenia się do ruchu lub możliwość przejazdu. Kierowca dodaje, że przebudowane skrzyżowanie sprawdziło by się wtedy gdy autobus nie wjeżdżał by na ulicę Akademicką tylko ją przecinał.

Urzędnicy bialskiego magistratu wiedzą o problemie w tamtym rejonie miasta. Wskazują, że były robione badania natężenia ruchu. Ale czekają na przekazanie wyników przez firmę, która te badania przeprowadzała. – Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera, że ulica Kopernika zostanie wydłużona do Sitnickiej. Na razie nazywa się ona 4KDZ. Zaś Glinki będzie ulicą zamkniętą od strony Akademickiej, a wjazd planowany jest tylko od Sitnickiej – podkreśla Rudolf Somerlik, dyrektor gabinetu prezydenta. Plan został zatwierdzony przez bialską radę miasta. Urząd w przeciągu kilku lat zamierza zrealizować tą inwestycje.

Przy ulicy Akademickiej znajduje się biblioteka, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące. Powoduje to duży ruch młodzieży oraz ich rodziców w tej części miasta.
 

·
Lublinianin (Lubelak)
Joined
·
4,462 Posts
Z Dziennika Wschodniego:
Buduje się wschodnia obwodnica
Mimo zimy w Białej Podlaskiej trwają prace przy modernizacji alei Solidarności. Obecnie przebudowywany jest tam most. Jest to bardzo ważna inwestycja dla układu komunikacyjnego miasta.


(Fot. Marek Pietrzela)

Al. Solidarności staje się prawie obwodnicą wschodnią miasta łączącą drogą krajową K2 z ul. Sidorską, przy której siedziby mają firmy transportowe.

Modernizacja potrwa do 2010 roku. Obecnie czekamy na unijne dotacje. Nakłady na tę inwestycję wyniosą prawie 20 mln zł, z tego ponad połowę mają stanowić dotacje.
W tym roku projekt budżetu miasta zakłada wydanie na prace przy al. Solidarności 8,8 mln zł - wyjaśnia Rudolf Somerlik, dyrektor gabinetu bialskiego prezydenta. (pim)
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090128/PODLASKA/276518112
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #9
BIALA24.pl

Szykują przebudowę Jana Pawła II

Dziury w asfalcie, wąska jezdnia, chodnik po jednej stronie drogi - tak wygląda obecnie aleja Jana Pawła II od ulicy Brzeskiej w kierunku Terebelskiej. Już za rok ma stać się to historią. Bialski urząd miasta przewiduje modernizację oraz poszerzenie nawierzchni.

Kierowcy narzekają na stan dróg w mieście. Jednak największy żal do urzędników mają o aleję Jana Pawła II. – Dziura na dziurze. Trzeba jechać czasami slalomem po jezdni, by nie wyrwać zawieszenia. To jedna z najgorszych dróg przykryta asfaltowym dywanikiem – skarży się Jerzy Kukawski. Kierowcy najbardziej narzekają na odcinek od ulicy Brzeskiej do Terebelskiej. Nadmieniają też, że droga jest bardzo wąska i przy dużym natężeniu ruchu nie ma tam mozliwości płynnego poruszania się.

Piesi idący chodnikiem wzdłuż alei także nie szczędzą złych słów na ten temat. – Ponieważ dużo jest dziur w jezdni, to często po opadach deszczu można zostać ochlapanym przez pojazd – zauważa Janina Owczarek. Piesi także narzekają na rowerzystów. – Jeżdżą chodnikami. Czasami wyskakują znikąd. Powinna tu powstać ścieżką rowerowa – dodaje Owczarek.

Magistrat rozwiewa wszystkie wątpliwości. Już niedługo rozpoczyna projektowanie nowej drogi. – W tym miejscu chcemy poszerzyć całą jezdnię tak jak na wysokości od Brzeskiej do Sidorskiej. Powstaną po dwa pasy w obu kierunkach – informuje Rudolf Somerlik, dyrektor gabinetu prezydenta. Tuż po wykonaniu projektu urząd ma zacząć jeszcze w tym roku wykup gruntów pod nową drogę, by w przyszłym roku przystąpić do realizacji projektu. – Chcemy na ten cel pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Jest to droga inwestycja, gdyż musimy przesunąć gazociąg oraz inne media, które tamtędy przebiegają – mówi Somerlik. W tym roku urząd przewidział w budżecie miasta sto tysięcy złotych na projekt.

W planach jest remont całej drogi - w tym budowa nowych chodników i ścieżki rowerowej.
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #10
BIALA24.pl
Drogę wybuduje im miasto

Mieszkańcy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej od dawna zabiegają o wybudowanie trzech dróg łączących ich ulicę z Terebelską. Cieszyli się, że budowa zacznie się w minionym roku. Niestety, radość trwała krótko, bo radni podjęli inną decyzję. Teraz magistrat obiecuje, że w tym roku powstanie pierwsza z dróg.

Błoto i doły na drogach, tak wygląda powstające osiedle przy ulicy Janowskiej. - Brak dojazdów do bloków. Od ośmiu lat budowane są one tutaj. Miasto chyba do tej pory nie wiedziało, że tutaj przybywa mieszkańców – podkreśla pan Zygmunt, mieszkaniec jednego z bloków przy Janowskiej. Obecnie, aby dostać się na ulicę Terebelską mieszkający tam muszą chodzić ulicą Okopową. – Nie mamy połączenia z Terebelską jak kiedyś, że do szpitala czy szkoły można było podjechać autobusem – zaznacza Kazimierz Nowowiejski. Po stronie ulicy Terebelskiej znajduje się również przychodnia, pawilon handlowy oraz bankomaty.

Adam Olesiejuk, zastępca bialskiego prezydenta mówi, że dostali wiele petycji od mieszkańców. – W tej chwili już jest przygotowany projekt budowy drogi. Mają powstać tam cztery pasy, dwa w każdym kierunku. Lada dzień ogłaszamy przetarg na budowę – informuje. W poprzednim roku radni wykreślili drogę z budżetu miasta. Tłumaczyli wtedy, że w sprawie tego osiedla było wiele niedopowiedzeń.
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #11
BIALA24.pl
Pół miliona na obwodnicę miasta

Zarząd województwa zaakceptował we wtorek projekt uchwały, zakładający dofinansowanie przebudowy Al. Solidarności wraz z budową mostu na Krznie i łącznika do ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Teraz wszystko w rękach radnych województwa. Zgoda oznacza, że miasto dostanie z budżetu województwa pół miliona złotych.

- Dokładnie przeanalizowaliśmy to co dzieje się na ulicach Białej Podlaskiej - wyjaśnia Krzysztof Grabczuk, marszałek województwa lubelskiego. - Drogą wojewódzką nr 812 przejeżdża w ciągu doby ponad 10 tysięcy pojazdów. Budowa obwodnicy wschodniej w znacznym stopniu poprawi tę sytuację. - Dlatego już na etapie planowania budżetu na ten rok założyliśmy udzielenie miastu pomocy finansowej - dodaje marszałek.

Decyzja w tej sprawie zapadła podczas posiedzenia Zarządu Województwa Lubelskiego, które odbyło się we wtorek, 3 marca. Teraz muszą ją zaakceptować jeszcze wojewódzcy radni.

Wysokość dotacji to 500 tysięcy zł. Pieniądze pójdą na I etap przebudowy Al. Solidarności, polegający na budowie mostu i łącznika do ul. Sidorskiej. Realizacja tych prac pochłonie w sumie około 9,2 mln zł. Powinny one zakończyć się w listopadzie.
 

·
Registered
Joined
·
1,044 Posts
Obwodnica - zdj luty 09

DCINEK "C" od km 630+519 do km 641+489, obwodnica Białej Podlaskiej Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.:
1. Prowadzone były roboty związane z :
-wycinką drzew
-wykonaniem robót ziemnych i umocnień zbiornika infiltracyjnego płytami ażurowymi 2B-5
-montażem osadników i separatorów - 6 szt.
2. Budowa mostu MD - 1 (km 638+440-638+480, str. prawa):
-zbrojenie ustroju nośnego
-szalowanie poprzecznie płyty pomostu
-montaż dylatacji
3. Budowa wiaduktu WD (km 634+859,25):
-wykonanie pali fundamentowych na podporze P3-7 szt.

siedlce-terespol.pl
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #17
Kolejne inwestycje drogowe----RADIOBIPER

102k - za 7 miesięcy

Budowa drogi 102 K wraz z oświetleniem Białej Podlaskiej.

Wybudowane zostaną w tym roku:
ulica 102 K (km 0+000,00 - km 0+391,50) - 391 metrów
ulica 104 K (km 0+000,00 - km 0+065,00) - 65 metrów
ulica 105 K (km 0+000,00 - km 0+022,00) - 22 metry
Wszystkie w rejonie osiedla Janowska
Koszt inwestycji: 2.853.670 zł w tym roku - 2.600.000 zł
Ulica ma zostać oddana do ruchu do końca października 2009 roku, połączy ul. Terebelską z ul. Janowską.


Budowa 102 K i kilkudziesięciu metrów ulic 104 K i 105 K poprzedzona będzie rozbiórka istniejących w niektórych miejscach fragmentów krawężników, betonowej ławy pod nimi, płyt betonowych, chodnika z płytek i kostki betonowej w sumie z terenu budowy ulicy wywiezionych zostanie ponad 316 ton gruzu.

W początkowej fazie ucierpi także przyroda, wykarczowanych będzie musiało być 0,35 ha zagajników jakie w rejonie nowej trasy zdołały wyrosnąć od czasu zaprzestania używania tych terenów rolniczo. Ściętych zostanie też 6 drzew o średnicy pnia 26-35 cm. Są to drzewa w wieku do 30 lat.

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu warstwy ziemi z przebiegu trasy, formowanie wykopów i nasypów. Obszar zajęty pod budowę drogi wynosi 9.356 m2. Sama jezdnia powstanie na 6.083 m2 a długość krawężników po obu jej stronach wynosić będzie 1.012 metrów. Powstaną 3 zjazdy i 6 wylotów na przedłużenia w kierunku pozostałych ulic zaplanowanych w tym rejonie. Ulica wyposażona zostanie zarówno w kanalizację sanitarną jak i deszczową. Wybudowanych zostanie 1.897 m2 chodników dla nich, powstaną humusowe zieleńce na nasypach.

Ciekawostka:
Na całej długości nowo wybudowanej drogi (ok. 450 metrów) zamocowanych zostanie 35 sztuk znaków drogowych plus oznakowanie poziome i 3 azyle dla pieszych z takich oto słupków (fachowo nazywają się one "słupkami przeszkodowymi U-5a")
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #18
Al. Solidarności na bieżąco

Prace przy budowie Al. Solidarności są już na tyle zaawansowane że ogłoszono przetarg na kolejną część prac, chodzi o opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oświetlenia wydzielonego ul. Sidorskiej na odcinku od. Al. Solidarności do granicy miasta i Al. Solidarności od ul. Sidorskiej do nowo projektowanego odcinka od km 1+785,97 do km 2+370,78 w Białej Podlaskiej.Na całej długości opracowania zamontowanych zostanie 66 słupów oświetleniowych po dwóch stronach arterii. Kabel doprowadzający energię będzie musiał mieć aż 2.413 metrów długości.

Biorąc pod uwagę 11 kilometrów przebudowanej Obwodnicy na której to również montowane jest oświetlenie drogowe do tej pory istniejące jedynie w rejonie skrzyżowań, można się liczyć z tym że w ciągu najbliższego roku ulice miasta staną się bardziej bezpieczniejsze i przyjazne zarówno dla kierowców jak i przechodniów.

 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #19
Przechodnia

39 KUL w samym Centrum kilka dni temu. Widać już jej przebieg, nie ma śladu po drewnianym budynku mieszkalnym przy ul. Janowskiej który jeszcze kilka tygodni temu stał na wylocie ul. Przechodniej (taką nazwę prawdopodobnie otrzyma ten odcinek).


Widok od strony ul. Piłsudskiego

Widok od strony ul. Janowskiej
 

·
Registered
Joined
·
5,542 Posts
Discussion Starter #20
....cos dla fanów ciekawostek..... RADIOBIPER

Nowe nazwy ulic w mieście - propozycje

Z Teresą Malicką, Naczelnikiem Wydziału Urbanistyki, Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Miasta Biała Podlaska oraz z Anną Osiej, Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami rozmawiam na temat 102 K i tego jak wygląda nadanie nazwy ulicy miejskiej.

Pytanie co to jest - 102 K ?
Śpieszę wyjaśnić że to nazwa ulicy, mało tego jak na złość ulicy która obecnie jeszcze nie jest jedną z wizytówek miasta a mieszkającym przy niej osobom przyprawia jej jakość o ból głowy i siarczyste "pozdrowienia" słane chyba pod każdym adresem jaki istnieje i akurat przyjdzie nam do głowy. 102 K to jedna z kilku ulic jakie leżą w kwadracie: Terebelska - Obwodnica - Janowska - Szpital.

O tym że w tym roku ulica ta zostanie wybudowana pisaliśmy już w innych materiałach a dziś przedstawiamy Wam propozycję nazw ulic jakie zaproponował Urząd Miasta dla tego rejonu miasta.
Jeszcze w tym roku możliwe jest to że mieszkańcy ul. Janowskiej x/x (oczywiście nie wszyscy) staną się mieszkańcami ulic:
- Jana III Sobieskiego,
- Jana Kazimierza,
- Stanisława Koniecpolskiego,
- Stanisława Żółkiewskiego,
- Jana Zamoyskiego,
- Stefana Batorego,
- Stanisława Lubomirskiego,
czy Pawła Sapiehy.


Na podobne decyzje - związane z nazwaniem ulic przy których powstają bloki czekają nabywcy nowych mieszkań przy ul. Podmiejskiej. Tu główną arterią komunikacyjną jaka powstanie dla tej dzielnicy miasta będzie ul. Armii Krajowej i to właśnie z AK związane są propozycje Urzędu Miasta nazw ulic w tym obszarze przedstawione Komisji do sp. Nazewnictwa Ulic Miejskich.
Tu padają propozycje:
- Stefana Roweckiego,
- Tadeusza Bora Komorowskiego,
- Leopolda Olulickiego,
- Emila Fieldorfa,
- Witolda Pileckiego,
- Tadeusza Pełczyńskiego,
czy Władysława Andersa.

 
1 - 20 of 2155 Posts
Top