SkyscraperCity banner

1 - 20 of 2585 Posts

·
Registered
Joined
·
1,666 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
[Biała Podlaska] Lotnisko/Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Cargo Hub Warszawa–Biała postawiła na swoim i rozwiała wątpliwości mieszkańców i wielu niedowiarków. Rusza budowa Cargo w Białej Podlaskiej, związku z tą jakże miłą informacją otwieram wątek ;) Krótkie przedstawienie lotniska i jego historii:


Port lotniczy Biała Podlaska​

Port lotniczy Biała Podlaska – najbardziej na wschód wysunięte lotnisko powojskowe w kraju. W końcu lat 90. planowano je przekształcić w port lotniczy pasażerski i towarowy. Nadzieje na ożywiony ruch wiąże się z pobliskim przejściem granicznym w Terespolu i pasażerami z terenów Białorusi. Według opinii ekonomistów transportu, ożywienie tego portu dla potrzeb ruchu pasażerskiego jest ważne dla rozwoju gospodarczego tej części Polski.

Dane techniczne:

Lotnisko w Białej Podlaskiej jest wyposażone w dwa pasy startowe jedne z najdłuższych w Polsce z możliwością pełnej eksploatacji:
- pas główny 3300×60 m
- pas rezerwowy 2260×30 m
- pasy lądowania, kołowania, i strefy postojowe,
- pełna całodobowa ochrona,
- obszar o powierzchni ponad 70 ha przeznaczony do rozwoju zaplecza usług pasażerskich i transportowych z niezależnym dostępem,
podziemne zbiorniki do przechowywania ponad 5 mln litrów paliwa
osobna bocznica kolejowa zapewniająca bezpośredni dostęp do granicy.

Próby reaktywacji:

Władze Białej Podlaskiej dość długo wiązały przyszłość lotniska z dużą inwestycją obiecywaną przez tureckiego biznesmena Vahap Toya i jego spółki "Port Cargo". Według nowego planu zagospodarowania portowi lotniczemu nie będą towarzyszyć już elementy infrastruktury, które planowano poprzednio podczas kontrowersyjnej (zakładano wycięcie pobliskiego lasu) i nieudanej inwestycji z Vahapem Toyem, czyli np. obiekty rekreacyjne i sportowe. Obecnie władze deklarują chęć pozyskania inwestorów i przewoźników, a reaktywacją lotniska zajmuje się spółka "Port Lotniczy Biała Podlaska". Zaletą portu w Białej Podlaskiej jest bogata infrastruktura. Istnieją tu dwa utwardzone pasy startowe: główny o długości 3300 metrów i rezerwowy, krótszy o ponad kilometr.

31 marca 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę 327 ha dawnego lotniska wojskowego. Wygrała jedyna startująca w przetargu spółka spółka Cargo Hub Warszawa Biała. Cargo Hub chce wykorzystać część dzierżawionego lotniska jako lądowisko dla małych prywatnych samolotów tzw. General Aviation. Później, po przebudowaniu pasów startowych i zbudowaniu nowych obiektów, docelowo na bialskim lotnisku mają być przyjmowane boeingi 747, potocznie nazywany Jumbo Jetem. Jedne z największych samolotów transportowych świata.

Firma zaoferowała czynsz dzierżawny w wysokości 33 tys. zł miesięcznie (plus 22-procentowy VAT). Obiecała też w przyszłości przeznaczać około 0,5 procenta przychodów na działalność lotnictwa m.in. sportowego.

CARGO-HUB planuje począwszy od kwietnia w ciągu 6-ciu miesięcy uruchomić lądowisko oraz otworzyć aeroklub. Już w kwietniu podjęte zostaną badania pasu startowego i płyt postojowych, ruszą prace projektowe oraz remontowe.

Na wiosnę przyszłego roku ruszą prace związane z odbudową lotniska dla samolotów ciężkich. Lotnisko te ma posiadać pełne wymiary geometryczne. W 2012 firma chce uzyskać już wpis w rejestrze lotnictw.

Dzierżawca powinien do 30 listopada 2012 r. założyć i uruchomić lotnisko cywilne. Inwestycja ma kosztować między 120 a 140 mln. złotych. Jak zapewniają władze spółki mają zdolność do zorganizowania potrzebnych środków. Cargo Hab od momentu wejścia na teren lotniska przejmuje jego utrzymanie, ochronę i koszty eksploatacyjne. Pomogą mu w tym inni zainteresowani działalnością na lotnisku. Wstępnie są to przynajmniej dwa podmioty. Stowarzyszenie Przewoźników Polskich – chce zbudować na jednej z części autodrom. Drugim jest Aeroklub Modliński – jego filia miała by powstać na kolejnej działce położonej w pobliżu lotniska.
ETAP I:

Pierwszym etapem przywrócenia ruchu lotniczego na Lotnisku w Białej Podlaskiej było uruchomienia lądowiska dla małych samolotów. W wyniku prac realizowanych przez naszą firmę, w kwietniu 2011 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podjął decyzję o wpisie do Ewidencji Lądowisk, lądowiska Biala Airport, pod numer 69. Na podstawie uzyskanej decyzji na Lądowisku mogą być wykonywane operacje lotnicze statkami powietrznymi, których dopuszczalna masa startowa nie przekracza 6818 kg.

Etap pierwszy: zakończony.

ETAP II:

Drugim etapem realizacji projektu rozbudowy Lotniska w Białej Podlaskiej jest konwersja lądowiska na lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym ICAO 3C, dla którego głównym pasem będzie wykorzystywany dotychczas pas lądowiska, czyli DS3.

W ramach drugiego etapu inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac:

1) Przygotowanie dokumentacji technicznej lotniska w celu jego rejestracji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
2) Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego lotniska.
3) Wykonanie niezbędnych ekspertyz, w tym badanie nośności pasa startowego, płyt postojowych oraz dróg kołowania, jak również ocena stanu budynków.
4) Wykonanie badań geologicznych.
5) Budowa ogrodzenia Lotniska, zgodnie ze standardami ICAO o długości 13,6 km.
6) Modernizacja pasa startowego DS3 oraz wykonanie oświetlenia nawigacyjnego klasy I.
7) Przebudowa budynku wieży kontroli lotów.
8) Powołanie służb operacyjnych lotniska.
9) Rejestracja i uruchomienie lotniska.

Drugi etap inwestycji jest obecnie realizowany.
Przewidywany termin zakończenia etapu drugiego: październik 2012.


ETAP III:

Trzecim etapem rozbudowy Lotniska w Białej Podlaskiej jest jego transformacja z kategorii ICAO 3C na kategorię 4E. Podniesienie kategorii Lotniska będzie kluczowym czynnikiem determinującym możliwość obsługi cargo. W ramach tego etapu zostanie zmieniony pas główny Lotniska z DS3 na DS1, o wymiarach 3600 x 60m. Po zakończeniu tej fazy projektu, Lotnisko będzie mogło obsłużyć starty i lądowania samolotów cargo oraz pasażerskich o różnych rozmiarach oraz o różnych wymaganiach obsługowych.

Zakres prac trzeciego etapu:

1) Modernizacja głównego pasa startowego DS1, podniesienie kategorii PCN.
2) Zakup oraz instalacja systemu ILS (Instrumental Landing System).
3) Zakup i instalacja urządzeń nawigacyjnych pasa startowego, dróg kołowania oraz płyt postojowych.
4) Budowa infrastruktury obsługowej cargo, wraz przestrzenią biurową oraz hotelem.

Przewidywany czas zakończenia etapu trzeciego: koniec 2013 roku.
 

·
Registered
Joined
·
1,666 Posts
Discussion Starter #3
Parę informacji ze strony spółki Cargo Hub Warszawa-Biała


Budujemy lotnisko typu cargo we Wschodniej Europie dla Ciebie…

Jesteśmy firmą lotniskową, która prowadzi projekt konwersji byłej lotniczej bazy w Białej Podlaskiej na lotnisko cywilne, którego podstawową funkcją będzie obsługa cargo.Nasze specjalistyczne Lotnisko cargo będzie posiadało bardzo dogodną lokalizację z bezpośrednim dostępem do autostrady A2 Wschód – Zachód, łączącą Berlin z Moskwa, przez Warszawę oraz z dostępem do dalekobieżnej magistrali kolejowej E20, biegnące w takich samych kierunkach. Ponadto Lotnisko będzie połączone z drogą ekspresową S19, biegnącą z Południa na Północ.W oparciu o istniejące warunki transportowe, zbudujemy prawdziwe multimodalne logistyczne centrum obsługujące Europę Wschodnią...Według planów, nasze Lotnisko zostanie oddane do użytku w listopadzie 2012 roku. Obecnie wykonywane są wszystkie prace związane z infrastrukturą, mające na celu osiągnięcie najwyższych parametrów branżowych. Chcemy stworzyć Lotnisko, które będzie odpowiadało oczekiwaniom naszych klientów, w związku z tym jesteśmy otwarci na wszelkie komentarze oraz prośby dotyczą charakterystyki operacyjnej i infrastrukturalnej Lotniska.


Lotnisko aktywne...

Będziemy Lotniskiem, które będzie odgrywało aktywną rolę w generowaniu popytu na usługi przewozu frachtu lotniczego. Chcemy zapewniać najlepsze i najbardziej efektywne usługi transportowe. W związku z tym, jeżeli jesteś nadawcą przesyłek, spedytorem lub przewoźnikiem zainteresowanym tworzeniem efektywnych usług logistycznych, bardzo prosimy o kontakt z nami.
 

·
Registered
Joined
·
1,666 Posts
Discussion Starter #4
WYGRANY PRZETARG 02.04.2010

Firma Cargo Hub Warszawa – Biała wygrała przetarg na wydzierżawienie byłego wojskowego lotniska w Białej Podlaskiej na 35 lat.

LĄDOWISKO DLA BIAŁEJ 14.04.2010

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac planistycznych i projektowych, pierwszym etapem przywracania do ruchu lotniczego lotniska w Białej Podlaskiej jest uruchomienie w tym miejscu lądowiska. Dla potrzeb pilotów motolotni, samolotów sportowych czy możliwości przyjmowania lotnictwa General Aviation firma Cargo Hub przygotowuje dokumentację wymaganą przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Najważniejszą jednak rzeczą jest uzgodnienie ostatecznej lokalizacji i współrzędnych pola roboczego. Musi ono spełnić nie tylko możliwość bezpiecznych startów i lądowań, ale też uwzględnić tzw. różę przeważających wiatrów, wszystkie przeszkody terenowe, wzniesienia czy zabudowę wysokościową. Ważnym czynnikiem jest odpowiednie przygotowanie podłoża gruntowego, odwodnienie terenu i wytyczenie dróg kołowania na miejsce startów. Trzeba też wyznaczyć miejsca postoju statków powietrznych, służby ruchu lotniczego i pojazdów zabezpieczenia naziemnego. Ludzie nazywani w żargonie lotniczym „lotniskowcami” pojawili się w tych dniach w Białej Podlaskiej i rozpoczęli intensywna pracę. Jej efektem będzie złożenie odpowiednich wniosków w celu uzyskania wpisu do rejestru lądowisk. Trzeba zaznaczyć, że cały ten proces jest nie tylko czasochłonny, ale tez wymaga poważnych nakładów finansowych, co powoduje, że raz podjęte decyzje mogą skutkować łatwiejszą lub trudniejszą korelacją z trwającym cały czas procesem uruchamiania portu lotniczego w oparciu o infrastrukturę byłego lotniska wojskowego. Z całego terenu liczącego ponad trzysta hektarów około dziesięciu zostanie przeznaczonych na potrzeby przygotowania lądowiska. Sprawne działania inwestora i współpraca z instytucjami miejskimi sprawiają, że lądowisko „wystartuje” w wyznaczonym terminie.
 

·
Registered
Joined
·
1,666 Posts
Discussion Starter #5
Dziennik Wschodni

Lotnisko w Białej Podlaskiej już całkiem blisko​

Jak dobrze pójdzie, mieszkańcom Białej Podlaskiej i okolic już w tym roku zazdrościć będą lublinianie i świdniczanie, zainteresowani korzystaniem z komunikacji lotniczej.

Po latach stagnacji prace przygotowawcze do uruchomienia lotniska cywilnego na bazie dawnego wojskowego w Białej Podlaskiej ruszyły wreszcie pełną parą.

Spółka Cargo Hub Warszawa–Biała, zarządzająca dzierżawionym od miasta lotniskiem, poszerzyła się o kolejne firmy zainteresowane finansowaniem i wykonawstwem prac modernizacyjnych oraz budowlanych. Sławomir Orłowski, dyrektor tej spółki, informuje, że główny projektant, firma Pikulik Projekt, zaprezentowała zarządowi Cargo Hub Warszawa–Biała docelową wersję lokalizacji poszczególnych elementów infrastruktury portu lotniczego.

– Na pierwszy plan inwestycyjny wysuwa się konieczność budowy strażnicy przeciwpożarowej, modernizacji wieży startowej i wykonanie wzmocnionych nawierzchni drogi startowej, płaszczyzn postojowych oraz dróg kołowania. Na ukończeniu jest już proces uzyskiwania wpisu do rejestru lądowiska i lotniska komunikacyjnego. Trwają ostatnie uzgodnienia dotyczące uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Wytyczono również przebieg projektowanego ogrodzenia lotniska – podkreśla Orłowski. Zapewnia, że ten rok będzie czasem bardzo intensywnych prac budowlanych i modernizacyjnych.

– Zarząd spółki podjął również uchwałę o nowej jej nazwie, od marca będzie funkcjonowała jako Biala Airport – mówi dyrektor. Otrzymamy też nowy znak graficzny.

W minionym tygodniu odbyło się walne zgromadzenie udziałowców Cargo Hub Warszawa–Biała. Udzielono absolutorium zarządowi w związku z wykonaniem przedsięwzięć na bialskim lotnisku w 2010 r.

Pod koniec minionego roku w Białej Podlaskiej krytycznie mówiło się o tym, że nie spełniły się nazbyt optymistyczne zapowiedzi spółki Cargo Hub Warszawa–Biała, że we wrześniu 2010 r. na bialskim lotnisku zorganizuje festyn lotniczy i uruchomi lądowisko. Jedną z przyczyn opóźnienia było to, że w czerwcu weszły w życie nowe przepisy o planach ratowniczych i instrukcjach operacyjnych dla lądowisk – co spowodowało wydłużenie załatwiania formalności.

Teraz przygotowania do uruchomienia lądowiska odbywają się już bez przeszkód.
 

·
Registered
Joined
·
19,964 Posts
Zbyt piękne żeby było prawdziwe. Chciałbym, żeby częściej znajdowali się chętni do takich inwestycji, którzy pokonają urzędnicze problemy w stylu ,,niedasie" i ożywią ten teren. Obawiam się, czy znajdą się chętni(chodzi pewnie o firmy kurierskie z Okęcia) do przeprowadzki 150 km na wschód- muszą zaproponować im świetne warunki , niskie opłaty. Z drugiej strony firma musi zainwestować sporo w modernizację infrastruktury budowę magazynów, strażnicy( a kasa z programu Infrastruktura i środowisko jest podzielona), ILS, musi być pomoc PAŻP, ULC (kolejne niedasie urzędnicze). Z kolei atrakcyjna wydaje się być obecna infrastruktura- ponad 3300 m to wystarczająco dużo na załadowane cargo.
W pobliżu nie ma wielkiego przemysłu, dużych miast by rozwijał się ruch pasażerski w przyszłości np. FR co uważam za słabą zagrożenie inwestycji.
Niemniej cieszy ta inwestycja i zapowiedzi, że chcą ruszyć za niecałe 2 lata.Powodzenia
 

·
EPBP - reaktywacja!
Joined
·
2,347 Posts
Inwestycja na terenie dawnego lotniska wojskowego jest moim 'oczkiem w głowie' i na jej powodziniu strasznie mi zależy.

Bialskim lotniskiem interesuję się już od dobrych 15 lat i znam prawie każde drzewo, które tam rosnie:)
Lotnisko to ma OGROMNY potencjał, tyle że trzeba je 'odkurzyć' i unowocześnić, a to nie będzie tanie.
Moim zdaniem najważniejsze kwestie dotyczą:
1) Budowy podwójnego ogrodzenia impulsowego z monitoringiem (to jest obecnie standard).
2) Instalacja oświetlenia ścieżki podejścia z kierunku zachodniego (0.66) oraz wschodniego (244).
3) Wznowienie działalności lub budowa od podstaw radiolatarni prowadzących (BRL i DRL).
4) Budowa systemu oświetlenia nocnego lotniska w tym pasów startowych, dróg kołowania, stref postoju, oczekiwania, wyższych budynków itp.
5) Tak jak kolega wyżej wspomniał obecnie każde ważniejsze lotnisko powinno być wyposażone w system ILS.
6) Modernizacja pasów startowych oraz poszerzenie dróg kołowania oraz płaszczyzn postojowych.
7) Budowa stacji trafo, zasilających budynki oraz oświetlenie nocne.

W moim przekonaniu to są priorytety a lista działań pobocznych, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania lotniska jest jeszcze większa (jak choćby zakup sprzętu i pojazdów do obsługi samolotów).
Trzymam kciuki za tą inwestycję!
 

·
EPBP - reaktywacja!
Joined
·
2,347 Posts
Zapomniałem dodać:)
Zastanawia mnie trochę fakt, że w artykule w Dzienniku Wschodnim nie napisano nic o instalacji oświetlenia lotniska, a wspomniano o modernizacji wieży kontroli lotów. Jak zapewne wiecie, budynek wieży jest najważniejszym budynkiem koordynacji naziemnej. Znajdują się w nim między innymi: stacje kontroli lotów i nasłuchu, stacje meteorologiczne, pomieszczenia radarowe, a także główna i rezerwowa stacja oświetlenia nocnego i nawigacyjnego.
Więc zanim przystąpią do modernizacji budynku sensu stricte, powinni zrobić podkop i przebić ścianę, aby poprzeciągać przewody do pomieszczenia obecnie pustej kablowni i transformatorowni, a potem zatroszczyć się o elewację budynku i dalszą modernizację:

Kilka fotek aby zobrazować problem:)

1. Pulpit, z którego sterowano oświetleniem lotniska za czasów 61 LPSzB i 3 OSzL:

Pulpit znajduje się w przeszklonej kopule kontroli lotów i był podłączony do stacji rozdziałowej znajdującej się w piwnicy budynku w tzw. kablowni.
2. Pomieszczenie kablowni w piwnicy wieży kontrolnej:


W tym pommieszczeniu znajdowała się ogromna ilość róznego rodzaju stacji zasilających oraz przewodów i kabli, które z jednej strony prowadziły do pulpitu sterowania oświetleniem w kopule wieży, a z drugiej rozciągały się pod ziemią na prawie 300 ha powierzchni, łącząc kolejno lampy kołowania, postoju, oczekiwania, przeszkodowe, nawigacyjne itp.

Na tym zdjęciu zaznaczyłem okno oraz fragment ściany, w którym trzeba wykuć dziurę oraz zrobić podkop aby przeciągnąc kable do pomieszczenia kablowni i transformatorowni, aby sterowanie oświetleniem mogło w ogóle odbywać się z pomieszczenia wieży kontroli lotów.
Mam nadzieję, że inżynierowie Cargo Hub zapoznali się z planami tego budynku i wiedzą, że w tym przypadku nie ma alternatywy, bo nie ma w nim więcej pomieszczeń i instalacji pod tego typu "operację". A szkoda, żeby marnowali pieniądze na budowę innych stacji itp, skoro mają tu idealne warunki do ponownego zagospodarowania. Ważne jest tylko, aby modernizacja wieży przebiegała w odpowiedniej kolejności z uwzględnieniem tego typu szczegółów, których jest bardzo wiele, ale nie będę nimi zanudzał:)
Życzę im powodzenia!
 

·
Registered
Joined
·
1,035 Posts
Cały teren wygląda obecnie troszkę jak Prypeć w okolicach Czernobylskiej Elektrowni Atomowej. :D Puste zaniedbane budynki, pozarastane drzewami place, trawniki na ulicach ;)
 

·
EPBP - reaktywacja!
Joined
·
2,347 Posts
Widziałem już niektóre projekty architektoniczne budynków i ich rozmieszczenie na lotnisku. Jednak nie mogę ich jeszcze publikować (prośba projektanta). Mogę również powiedzieć, że Cargo Hub ma już ukończoną i kompletną dokumentację do rejestracji lotniska w ICAO, a co za tym idzie - nasze lotnisko będzie zaznaczane na mapach lotniczych jako działające, otrzyma określoną częstotliwość radiową, kody operacyjne itp. To nie są tanie rzeczy, tak więc osobiście uważam, że bezsensownym byłaby prężna i szybka rejestracja lądowiska, po to, aby stało ono odłogiem.

Jeżeli w kwietniu (planowo) rozpoczną się roboty budowlane, to z czystą przyjemnością wezmę na siebie dokładne fotorelacje z budowy.
 

·
EPBP - reaktywacja!
Joined
·
2,347 Posts
Ostatnio na naszym lotnisku odbyły się ćwiczenia służb medycznych i pożarniczych.
[URL="[/URL]
Oprócz tego, coraz częściej na nasze lotnisko przylatuje śmigłowiec Straży Granicznej. Niedawno pojawił się również SW-4 "Puszczyk" oraz Mi-8.
Kwiecień coraz bliżej, a co za tym idzie planowy termin rozpoczęcia prac budowlanych zbliża się wielkimi krokami...Mam nadzieję, że Cargo Hub nie zawiodą Białej:)
 

·
Registered
Joined
·
5,531 Posts
Też mam taką nadzieję, ale uwierzę w tą inwestycje w 100%, kiedy zobaczę maszyny budowlane na lotnisku....

BIALA NIUNIA widze, ze jestes najlepiej poinformowany w sprawie lotniska, więc jak będziesz wiedział coś więcej, to pisz tutaj...a wraz z kwietniem liczymy na fotorelacje, oby oby:) Na Łomaskiej swoje biuro otworzyło Cargo Hub, więc może stamtąd dałoby się wyciągnąć więcej info?
 

·
EPBP - reaktywacja!
Joined
·
2,347 Posts
Próbowałem 'wyciągać' informacje w biurze spółki w Białej, jak również w głównej siedzibie w Warszawie. Na chwilę obecną, pracownicy Cargo Hub mówią tylko to, co i tak większość z nas już wie. (Oficjalne kroki budowy są publikowane w internecie i regionalnej prasie). Mam kontakt z kilkoma osobami, które są odpowiedzialne za projektowanie budynków, przebieg ogrodzenia, punkty poboru wody itp. Widziałem kilka opcji zarówno wyglądu budynków (lotniskowej straży pożarnej, stacji trafo, wieży kontroli lotów), jak i rozmieszczenie płaszczyzn postojowych, dróg kołowania itp. Jednakże nie ma jeszcze jednej, oficjalnej wersji zagospodarowania przestrznnego. Nad wyborem optymalnej opcji trzeba się dobrze zastanowic, przemyśleć wszystkie 'plusy' i 'minusy'. Gdy tylko zostanie uchwalony ostateczny plan zagospodarowania terenu lotniska, chętnie przedstawię plany budynków oraz wizualizację systemu dróg kołowania:)
 

·
EPBP - reaktywacja!
Joined
·
2,347 Posts
Jeszcze jedna sprawa warta poruszenia, dotycząca lotniska i jego bezpiecznej eksploatacji.

W pobliżu ulicy Lubelskiej istnieje zbiornik wodny po dawnej żwirowni (zaznaczony kolorem czerwonym). W przypadku uruchomienia lotniska, ze względu na normy bezpieczeństwa, basen wodny będzie musiał zostać zakopany. Istnienie zbiornika wodnego w pobliżu ścieżki podejścia do lądowania (w przypadku bialskiego lotniska jest to kierunek zachodni - 0.66) jest bardzo niebezpieczne z dwóch, głównych powodów:
1) Po zmroku, z daleka, mieniące się światła lotniskowych lamp nawigacyjnych oraz światła samolotu (podwoziowe, pulsacyjne), odbijałyby się w tafli wody, powodując dezorientację pilota w prowadzeniu samolotu według oświetlenia nawigacyjnego.
2) Zbiornik wodny jest doskonałym miejscem zamieszkania różnego rodzaju ptactwa. Punkt orientacyjny, który zaznaczyłem na zdjęciu przedstawia miejsce, w którym lądujący samolot znajduje się na pułapie ok. 50-60 metrów nad ziemią. Dalej, siłą rzeczy jest coraz niżej, a co za tym idzie, wzrasta szansa, że wypłoszone i zdezorientowane hałasem ptactwo będzie uciekało z zarośli i może zostać zassane przez pracujący silnik. Nie muszę pisać, że w takim przypadku katastrofa jest praktycznie nieunikniona.


[URL="[/URL]​

Mam nadzieję, że władze spółki Cargo Hub dogadały się z właścicielem dawnej żwirowni o likwidacji zbiornika.:)
 

·
Banned
Joined
·
383 Posts
Witam wszystkich jestem tu nowy .Słyszałem ze głowny pas ma miec długosc około 4 km bedzie prawie rowny z zapasowym na stronie zachodniej.A co do wody to lotnisko koło Tokio jest na sztucznej wyspie wiec jest na wodzie???
 
1 - 20 of 2585 Posts
Top