SkyscraperCity Forum banner

...

Białe bloki

1002 Views 3 Replies 3 Participants Last post by  horizon2
G
1 - 4 of 4 Posts
Dużo sie dzieje - bloki, ciekawe same w sobie, giną w kadrze
Trochę jak dwa osobne zdjęcia nałożone na siebie
Nic ciekawego w tym zdjeciu nie dostrzegam. Fajnie ze czarno biale bo w kolorze byloby pewnie jeszcze bardziej rozpraszajace uwage tlo. Klocki jak klocki, to cos co lezy kolo nich tez rozprasza i burzy jakas tam kompozycje. Jak dla mnie 7. :)
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top