SkyscraperCity banner

1 - 20 of 48 Posts

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #1
Ponieważ w ostatnim czasie, ze zrozumiałych względów, nie powstają w tym wątku nowe tematy, postanowiłem pogrzebać w swoich fotografiach z ostatnich lat, tym bardziej, że spędzając wówczas wiele czasu na Białorusi, odbyłem kilka jednodniowych wycieczek po tym kraju, organizowanych przez uczelnię, na której pracuje moja żona. Było wśród nich kilka wypadów do obwodu grodzieńskiego. Ponieważ organizatorzy tych wycieczek starają się raczej kierować je w mniej znane miejsca, nie będzie w tym temacie zdjęć z Grodna, Nowogródka czy Lidy, będą za to miejsca przez większość turystów raczej omijane,ewentualnie oglądane z okna samochodu/autokaru, podczas przejazdu do bardziej uczęszczanych miejsc.
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #2
I tak - pierwsza wycieczka odbyła się pod koniec października 2017 r. Dżdżysta, późnojesienna pogoda nie bardzo sprzyjała robieniu zdjęć. Celem wyjazdu był wówczas rejon oszmiański, w tym miejsca związane z postacią Franciszka Bohuszewicza (Францішак Багушевіч), XIX-wiecznego poety tworzącego zarówno w języku polskim, jak i (głównie) białoruskim. Pochodził on z terenów dzisiejszej Litwy, ale mieszkał i zmarł w rejonie oszmiańskim. Jego grób znajduje się na cmentarzu w miejscowości Żuprany (Жупраны)
100_5191.JPG


Сiekawym obiektem w Żubranach jest neogotycki kościół świętych Piotra i Pawła, ukończony w 1875 r. W środku znajduje się m. in. tablica poświęcona Bohuszewiczowi.
100_5189.JPG
100_5182.JPG
100_5185.JPG
100_5186.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #3
Bohuszewicz w ostatnim okresie życia mieszkał jednak nie w Żupranach, a w oddalonych o 10 kilometrów Kuszlanach (Кушляны), wsi leżącej obecnie już w rejonie smorgońskim, tuż przy granicy z oszmiańskim. Zachował się tu drewniany dworek Bohuszewiczów z 1896 r., w którym dziś mieści się muzeum poety
100_5199.JPG
100_5195.JPG
100_5197.JPG
100_5196.JPG
100_5198.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #4
Głównym miastem rejonu jest oczywiście Oszmiana (biał. Ашмяны, ros. Ошмяны), położone na trasie Mińsk-Wilno, kilkanaście kilometrów od przejścia granicznego Kamienny Łog/Miedniki i ok. 40 km od Wilna. Tak więc do litewskiej stolicy jest stąd znacznie bliżej niż do Mińska czy Grodna (stolicy obwodu). Nic dziwnego, że historycznie Oszmiana ciążyła zawsze ku Wilnu. Jak wiele białoruskich miasteczek, także to zamieszkane było dawniej przez ludność prawosławną, katolicką i żydowską. Do dziś zachowała się cerkiew Zmartwychwstania oraz kościół św. Michała Archanioła
100_5218.JPG
100_5219.JPG


Zachował się również budynek dawnej synagogi. Po II wojnie światowej mieściły się w niej magazyny spożywcze, po ich likwidacji budynek zaczął popadać w ruinę. W 2012 r. przejęło go miejscowe muzeum krajoznawcze, które snuje plany odbudowy, wszystko jednak rozbija się o kwestie finansowe.
100_5214.JPG
100_5211.JPG
100_5212.JPG


Samo rzeczone muzeum znajduje się w tym oto budynku, a w kolekcji ma m.in. różne okazy przyrodnicze
100_5209.JPG
100_5206.JPG
100_5207.JPG
100_5208.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #5 (Edited)
Kolejna wycieczka odbyła się pół roku później, wiosną 2018 r. Tym razem celem był rejon iwiejski (Іўеўскі раён). Na początek wioska o swojsko brzmiącej nazwie Dudy (Дуды). Znajduje się tam osiemnastowieczny kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowany z drewna w stylu barokowym.
100_5423.JPG
100_5424.JPG
100_5425.JPG
100_5428.JPG
100_5430.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #6
Dudy położone są kilka kilometrów od głównego miasta rejonu, czyli Iwia (biał.Іўе, ros. Ивье). Reklamuje się ono jako miasto czterech kultur i czterech wyznań - prawosławia, katolicyzmu, judaizmu i islamu. Na głównym placu miasta w 2012 r. postawiono pomnik 4 religii, składający się z czterech elementów, skierowanych w stronę świątyni danej religii i oznaczonych ich symbolami
100_5451.JPG
100_5452.JPG
100_5453.JPG

100_5458.JPG

Na dobrą sprawę Iwie można by nazwać miastem nawet pięciu religii, ponieważ w XVI wieku był to jeden z ośrodków arianizmu, istniała tu szkoła ariańska. Dziś jednak po arianach nie ma śladu, podobnie jak po wyznawcach judaizmu. Zachowała się jednak dawna synagoga, i w przeciwieństwie od prezentowanej tu wcześnie synagogi w Oszmianach, ta w Iwiu jest w dużo lepszym stanie. Wszystko to dlatego, że w jej budynku cały czas mieści się biblioteka miejska
100_5454.JPG
100_5456.JPG


Dziś w Iwiu, jak w większości niewielkich białoruskich miasteczek, życie toczy się leniwie, zwłaszcza w niedzielne południe
100_5457.JPG
100_5450.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #7
;)
Do dziś funkcjonuje natomiast w Iwiu świątynia rzymskokatolicka - kościół świętych Piotra i Pawła, wraz z dawnym klasztorem bernardynów. Kompleks zbudowano pod koniec XV wieku, a w kolejnych stuleciach wielokrotnie przebudowywano, w związku z czym dziś łączy on w sobie 3 style architektoniczne: gotyk, renesans i barok
100_5435.JPG
100_5439.JPG
100_5440.JPG
100_5441.JPG

W 2000 r. przed kościołem postawiono statuę Chrystusa, nawiązującą do tej z Rio (i ze Świebodzina;))
100_5437.JPG

Pamiątkowy kamień na miejscu dawnej akademii ariańskiej
100_5434.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #8
Najciekawszą iwiejską świątynią jest jednak z pewnością meczet. Jeszcze od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto było jednym z głównych skupisk ludności tatarskiej.Sama nazwa "Iwie" pochodzi zresztą z języka tatarskiego i oznacza gniazdo lub dom. Również dziś Iwie jest głównym ośrodkiem białoruskich Tatarów, z jednym z niewielu na Białorusi (choć nie jedynym) funkcjonujących meczetów. Meczet działa nie tylko jako świątynia, ale też centrum kultury tatarskiej.
100_5461.JPG
100_5462.JPG
100_5463.JPG
100_5464.JPG
100_5465.JPG
100_5466.JPG
100_5468.JPG
100_5470.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #9
Kolejnym punktem wycieczki była wieś (dawniej miasteczko) Sobotniki (biał. Суботнікі). Można w niej obejrzeć neogotycki kościół św. Władysława z 1904 r. Patron kościoła został wybrany nieprzypadkowo, bowiem jego fundatorem był hrabia Władysław Umiastowski, ówczesny właściciel tych ziem. W podziemiach kościoła znajduje się grobowiec rodzinny Umiastowskich.
100_5472.JPG
100_5473.JPG
100_5478.JPG
100_5474.JPG
100_5476.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #10
Główną rezydencją Umiastowskich był jednak pobliski Żemłosław (Жамыслаўль), gdzie w latach 1863-1877 wybudowali oni zespół parkowo-pałacowy, z głównym budynkiem będącym kopią Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach. Niestety zarówno pałac, jak i park oraz większość zabudowań gospodarczych są dziś mocno zaniedbane. Do 1996 r. działało tu sanatorium dziecięce, po jego zamknięciu wszystko zaczęło popadać w ruinę, którą przyspieszył jeszcze pożar pałacu kilka lat później. W 2017 r. teren, za symbolicznego rubla kupił ponoć jakiś przedsiębiorca, planujący utworzyć tu luksusowy hotel dla zagranicznych myśliwych. Rok później nie było widać jakichkolwiek prac w tym kierunku, choć kupując zabytek za bezcen, nabywca zobowiązał się do przeprowadzenia remontu.
100_5483.JPG
100_5487.JPG
100_5482.JPG
100_5489.JPG
100_5481.JPG
100_5488.JPG

100_5484.JPG

Z gospodarczego zaplecza dawnego majątku do dziś funkcjonuje gorzelnia
100_5492.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #11
Kolejny przystanek to wieś Gieranony (Геранёны),w której podziwiać możemy kościół św. Mikołaja z 1529 r., później wielokrotnie przebudowywany
100_5494.JPG
100_5495.JPG
100_5496.JPG
100_5498.JPG


W Gieranionach znajdował się też zamek Gasztołdów z XVI wieku. To tu w 1537 r. odbył się ślub Stanisława Gasztołda z Barbarą Radziwiłłówną. Po śmierci Barbary zamek zaczął popadać w ruinę, który to proces przyspieszyły toczone w XVII wieku wojny i dziś pozostały po nim jedynie resztki ruin
100_5500.JPG
100_5504.JPG
100_5501.JPG

W drodze powrotnej do Mińska zajeżdżamy jeszcze do wsi (dawniej miasta należącego do wspomnianych wcześniej Gasztołdów) Lipniszki (Ліпнішкі), gdzie mamy kolejny przykład późnego neogotyku - kościół św. Kazimierza z 1910 r.
100_5507.JPG
100_5509.JPG
100_5508.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #12
Jeszcze raz odwiedziłem Grodzieńszczyznę jesienią 2018 r. Tym razem program wycieczki obejmował obwód szczuczyński. Na początek wieś Stare Wasiliszki (Старыя Васілішкі), w której urodził się i spędził dzieciństwo Czesław Julliusz Wydrzycki, bardziej znany jako Czesław Niemen (1939-2004). Do dziś zachował się rodzinny dom Wydrzyckich, w którym obecnie mieści się muzeum artysty
100_6001.JPG
100_6002.JPG
100_6003.JPG
100_6004.JPG
100_6005.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #13
Niemen mieszkał w Starych Wasiliszkach do 1958 r., kiedy to jego rodzina przeniosła się do Polski. Później piosenkarz kilkarotnie, przy okazji tras koncertowych za wschodnią granicą (często występował w ZSRR), odwiedzał rodzinną miejscowość
100_6011.JPG
100_6012.JPG
100_6013.JPG
100_6006.JPG
100_6007.JPG
100_6016.JPG


W Starych Wasiliszkach znajduje się neogotycki kościół św. Piotra i Pawła, wybudowany w latach 1897-1903. To tu został ochrzczony Czesław Niemen
100_6018.JPG
100_6020.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #14
2 kilometry od Starych Wasiliszek leżą "nowe" Wasiliszki, dawne miasteczko, obecnie agromiasteczko. Jest tam barokowy kościół św. Jana Chrzciciela, z repliką Groty Narodzenia, wykonaną z papier-mache
100_6027.JPG
100_6024.JPG
100_6025.JPG
100_6023.JPG
100_6022.JPG
100_6026.JPG

Na tyłach kościoła znajduje się ciekawy ogródek
100_6030.JPG
100_6033.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #15
Dawny, eklektyczny pałac Iwanowskich w Głowiczpolu (Галавічполе).Obecnie należy do jakiejś instytucji, więc obejrzeć go można jedynie przez płot
100_6034.JPG


W Szczuczynie (Шчучын,Щучин) znajduje się z kolei dawny pałac Druckich-Lubeckich z XVIII wieku. W czasach radzieckich dobudowano do niego nowe skrzydło mieszczące salę koncertową,a sam pałac pełnił wówczas funkcję domu kultury oficerów (do początku lat 90. w mieście zlokalizowana była baza lotnicza i 2 jednostki wojskowe). Obecnie w pałacu mieści się niewielkie muzeum krajoznawcze oraz młodzieżowy dom kultury
100_6035.JPG
100_6039.JPG
100_6036.JPG
100_6038.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #16
Jednym z symboli Szczuczyna jest też wieża zegarowa na placu Wolności (плошча Свабоды)
100_6042.JPG

Cennym zabytkiem jest też kościół św. Teresy wraz z przylegającym doń dawnym klasztorem i szkołą pijarów. Budynki pochodzą z lat 20. XIX wieku i zostały zafundowane przez Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, rezydującego w prezentowanym wcześniej pałacu
100_6043.JPG
100_6045.JPG

Z kolei z 1863 r. pochodzi cerkiew św. Archanioła Michała
100_6044.JPG

Z okolic Szczuczyna pochodziła Ałaiza "Ciotka" Paszkiewicz, białoruska poetka z przełomu XIX i XX wieków. Kilka lat temu w Szczuczynie postawiono jej pomnik.
100_6046.JPG

Upamiętniono też Franciszka Skarynę, twórcę białoruskiego piśmiennictwa
100_6041.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #17
Na peryferiach Szczuczyna znajduje się jeszcze jedna cerkiew, przerobiona w latach 90. XX w. z budynku dawnej synagogi
100_6049.JPG
100_6048.JPG
100_6047.JPG

zaś w niedalekiej Różance (Ражанка) - kościół św. Piotra i Pawła z połowy XVII w. Fasadę przebudowano jednak w stylu neogotyckim w latach 20. XIX w.
100_6050.JPG
100_6051.JPG
W pobliskich Łopatach (Лапаты) zachował się jeden z punktów tzw. południka Struvego, czyli sieci punktów triangulacyjnych z I połowy XIX wieku,a rozciągających się od Przylądka Północnego do Morza Czarnego
100_6053.JPG
100_6054.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #18
Po kolejnych 10 kilometrach dojeżdżamy do Żołudka (Жалудок), osiedla typu miejskiego, w którym podziwiać można kościół Wniebowzięcia Panny Marii z połowy XIX wieku. Znajduje się tu także neobarokowy pałac Czetwertyńskich z 1908 r., niestety z uwagi na ograniczenia czasowe nie zdążyliśmy go tym razem zaliczyć
100_6059.JPG
100_6058.JPG
100_6057.JPG


Zaliczyliśmy za to XVI-wieczną cerkiew obronną Narodzenia Bogurodzicy w Murowance (Мураванка)
100_6063.JPG
100_6061.JPG
100_6064.JPG
100_6065.JPG

Taki widok z jednej z wieżyczek
100_6066.JPG
100_6067.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #19
Po obwodzie grodzieńskim czas na obwód witebski. Na początek rejony uszacki i lepelski,które odwiedziłem w maju 2018 r. We wsi Orzechowno (Арэхаўна) znajduje się zrujnowany dwór i park, niegdyś należące do rodu Hrebnickich. W czasie II wojny światowej w budynku mieścił się szpital wojskowy, po wojnie - szkoła, później dwór opustoszał
100_5710.JPG
100_5713.JPG
100_5711.JPG
100_5714.JPG

Orzechowno leży nad malowniczym jeziorem o tej samej nazwie
100_5717.JPG
100_5718.JPG
 

·
Registered
Joined
·
245 Posts
Discussion Starter #20
Z Orzechowna jedziemy do wioski Byczki (Бычкі), w której na świat przyszedł jeden z najbardziej znanych dwudziestowiecznych pisarzy białoruskich Wasyl Bykau (Васіль Быкаў, 1924-2003). Znajduje się tu niewielkie muzeum pisarza
100_5719.JPG
100_5724.JPG
100_5721.JPG
100_5722.JPG
100_5723.JPG

Chatka, w której mieści się muzeum, jest kopią tej, w której Bykau mieszkał do 1940 r. Oryginalna chata została po śmierci pisarza rozebrana z uwagi na katastrofalny stan (od kilkudziesięciu lat była już opuszczona) a na jej miejscu zbudowano dokładną jej replikę
100_5725.JPG
 
1 - 20 of 48 Posts
Top