SkyscraperCity Forum banner

[Białystok (i okolice)] Opuszczone miejsca

6037 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  BLASZAK
Znacie jakieś opuszczone miejsca w białymstoku i okolicach? Ja dwa dni temu odwiedziłem ponownie blok, który kiedyś już prezentowałem;) Znajduje się koło Ignatek. Planowali go postawić podobno dla robotników z okolicznych fabryk (których zresztą również nie skończyli)... i tak sobie stoi opuszczony do dnia dzisiejszego ;)See less See more
16
1 - 2 of 2 Posts
Where the hell??

Moze moznaby prosić szanownego addict'a o pseudonimie "REQ", aby zaznaczył ten blok na zdjeciu z zumi.pl ???
ten blok mógłby sie komuś przydac ;)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top