SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
3,079 Posts
zeldan said:
Nic sie nie dzieje i AFAIK nic sie juz dziac nie bedzie. Fundamenty strasza i porastaja trawa, a spolka sie z tego wycofala :-(
Nareszcie... Bielsko chyba było jedynym na Śląsku miastem bez krytej pływalni. Znajomi Bielszczanie musieli jeździć poza Bielsku żeby się wykąpać zimą.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top