SkyscraperCity Forum banner

[Bielsko-Biała] Spacery po Bielsku, spacery po Białej

26859 Views 50 Replies 17 Participants Last post by  aliveinchains
Startujemy od kościoła Opatrzności Bożej w Białej - widok z okna (skrzyżowanie ulic Żywieckiej i Stojałowskiego).

Przeskakujemy na główny deptak - ul. 11 Listopada - widok w stronę ul. KrakowskiejWidok w stronę Placu WolnościPlac Wolności...Kamienica Pod OrłemPozostałe kamienicePrzemieszczamy się w kierunku placu Wojska Polskiego - tył Kościóła ewangelicko-augsburski pw. Marcina Lutra (styl klasycystyczny)Plac Wojska Polskiego - secesyjna Kamienica pod Żabami

Słynny portal z ŻabamiDetaleWidok na kamienice i kościółWylot ulicy Ratuszowej na placWylot ulicy 11 Listopada na placWidok z placu na SDH Klimczok. Swego czasu w PRL-u największy dom handlowy w Polsce (bodajże). Zdecydowanie do wyburzenia.Idziemy na plac budowy Sfery II oraz do Sfery I usiąść chwilę na ławeczce i odpocząć. Po krótkiej przerwie ruszymy dalej.

Zdjęcia w osobnym temacie:

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=12647814&postcount=13

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=12647876&postcount=14
Korzystając z coraz rzadszych okazji odwiedzenie mojego rodzinnego miasta i korzystając z tego, że tym razem nie zapomniałem aparatu :) wybrałem się na świąteczny spacerek i pstryknąłem kilkadziesiąt mniej lub bardziej ciekawych fotek centrum Bielska-Białej. Przy okazji szczęśliwie, zasłaniając się aparatem ;) udało mi się uniknąć zmoczenia, mimo, że jak to bywa w lany poniedziałek biegających z "sikawkami" było sporo.
1 - 5 of 5 Posts
Kilka zdjęć odnawianych/odnowionych kamieniczek w okolicach Starego Rynku:


A to kamieniczka przy ulicy Cechowej, która wkrótce będzie odnowiona:
to nie jest cmentarz zydowski, ale ewangelicki
I za IV LO skręcamy we Frycza-Modrzewskiego by po chwili zobaczyć odnowioną bramę cmentarza żydowskiego

niedawno odrestaurowana Studnia Luschki przy ulicy Sobieskiego


Studnia Luschki i urokliwy skwer


także niedawno odrestaurowana studnia - znajduje się obok Domu Tkacza


Dom Tkacza


Szlak Architektury Drewnianej
Z luźnym nawiązaniem do tematu wątku :), ale warto zareklamować:

Historycy zapraszają do wehikułu czasu
http://bielskobiala.gazeta.pl/biels...0,Historycy_zapraszaja_do_wehikulu_czasu.html
Jacek Kachel

Gra uliczna "Z pamiętnych dni - listopad 1918 roku w Bielsku-Białej" jest pierwszą próbą organizacji na terenie naszego miasta imprezy historycznej będącej połączeniem edukacji i doskonałej zabawy. To inicjatywa Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gra

- Jako nowo powstałe towarzystwo, które stawia sobie za jeden z celów upowszechnianie wiedzy historycznej, sądzimy, że jest to najlepszy sposób na przybliżanie historii naszego miasta. Zaczynamy od wydarzeń listopada 1918 roku, które rozgrywały się w Bielsku i Białej. Mamy nadzieję, że w ten sposób urozmaicimy obchody Święta Niepodległości, które w polskiej tradycji są zazwyczaj smutne i poważne - poinformował dr Bogusław Chorąży, prezes BBTH.

Głównymi organizatorami gry są Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku, gdyby nie dobra wola i pomoc w jego organizacji dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej, Związku Strzeleckiego "Strzelec" oraz drużyn ratownictwa medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Scenariusz gry oparty jest na autentycznych wypadkach, które miały miejsce w Białej i Bielsku w listopadzie 1918 roku. Zostały one opisane przez dr. Antoniego Mikulskiego, ówczesnego dyrektora Seminarium Męskiego Polskiego Towarzystwa Szkół Ludowych, a zarazem przewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego, który ukonstytuował się w Białej 1 listopada 1918 roku.

Gra ma charakter zespołowy. Uczestniczą w niej zespoły trzy-, pięcioosobowe (w tym obowiązkowo jedna osoba pełnoletnia). Odbywać się będzie 11 listopada w godzinach 9-13.30 na ulicach i placach śródmieścia Bielska-Białej. Rozpoczęcie i zakończenie gry odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Komorowickiej 27 w dawnym gmachu Polskiego Seminarium Nauczycielskiego - budynku, w którym znajdowała się siedziba Polskiego Komitetu Narodowego w listopadzie 1918 roku.

Zespoły uczestniczące w grze będą miały za zadanie wykonanie misji, które odnoszą się do rzeczywistych działań studentów, uczniów i skautów w listopadzie 1918 roku. Zarówno Bielsko, jak i Biała były ówcześnie częścią monarchii austro-węgierskiej, która wskutek przegranej w I wojnie światowej znajdowała się na skraju upadku. Wykonanie misji nie będzie łatwe - podobnie jak w 1918 roku trzeba będzie nauczyć się rzemiosła wojskowego - strzelania czy opatrywania rannego. Ulicami miasta trzeba będzie przemieszczać się szybko i sprawnie. Do wykonania będą również typowe zadania konspiracyjne i wywiadowcze - odszukanie zaszyfrowanego hasła, odnalezienie łącznika czy sfotografowanie ważnego obiektu. Wszystko to będzie działo się w niełatwych warunkach - ulice będą kontrolować austriackie patrole, które skutecznie utrudniać będą wykonanie misji. Ostatnie zadanie to prawdziwy wehikuł czasu - wszyscy uczestnicy gry wezmą udział w inscenizacji historycznej, w której polski orzeł zastąpi herb austro-węgierski na gmachu poczty w Bielsku.

- Zakończenie gry polegać będzie na złożeniu karty - sprawozdania z wykonania misji. Najlepsze zespoły nagrodzimy książkami, albumami pamiątkowymi dyplomami oraz okolicznościową gazetą - dodaje dr Bogusław Chorąży. Prawdziwą gratką będzie prezentacja multimedialna najważniejszych punktów gry w archiwalnych obrazach oraz filmach z komentarzem znanych bielskich historyków.

Na końcu wspólna zabawa przy wesołych rytmach muzyki w wykonaniu lipnickiej orkiestry (tu przekroczymy granice epoki - w programie standardy jazzowe i nie tylko). O godz. 15 dla wszystkich chętnych, również tych niezwiązanych z grą miejską, zapraszamy do dyskusyjnego panelu historycznego na temat odzyskania niepodległości i nie tylko.

Regulamin gry jest dostępny na stronie http://www.bbth.beskidia.pl. Zgłoszenia do gry należy przesyłać na adres: [email protected].

http://www.bbth.beskidia.pl
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top