SkyscraperCity Forum banner

[Bielsko-Biala] Centrum Sfera 2

290082 Views 671 Replies 127 Participants Last post by  karawana
W Bielsku od kilku tyg. w samym centrum miasta sa wyburzane stare hale fabryczne. Na ich miejscu powstanie centrum handlowo - biznesowe. Nie ma niestety jeszcze wizualizacji nowego obiektu, za to centrum miasta w tym momencie przypomina krajobraz ksiezycowy :)

Dziś wiadomo, że na gruzach fabryki powstanie nowoczesne, wielopoziomowe centrum. Znajdą się w nim nie tylko sklepy, ale także sale konferencyjne, a nawet lokale mieszkalne oraz część hotelowa. W planach jest wielopoziomowy parking oraz wybudowanie szklanej przewiązki łączącej obie Sfery. Według nieoficjalnych informacji prace mają rozpocząć się jeszcze przed końcem roku i zakończyć za dwa lata.
1 - 2 of 672 Posts
no nie powiem :)

przyzwoicie to wyglada :)


Sfera razy dwa
Data: 2006-07-17
Za około półtora roku obok bielskiej Galerii Sfera powstanie jej druga - jeszcze okazalsza niż pierwsza - część

W drugiej części Sfery, która ma powstać na terenie dawnych Zakładów Przemysłu Wełnianego Finex, na powierzchni ok. 100 tys. mkw., ma funkcjonować ponad sto nowych sklepów, dwupoziomowy parking podziemny, hotel ze 120 pokojami, apartamentami i salami konferencyjnymi. Obok budynku powstanie parking na 1,5 tysiąca samochodów. Istniejąca i nowa część galerii połączy szklane nadziemne przejście. Jak informuje Ireneusz Hendel - autor projektu - inwestycja została tak pomyślana, żeby nie zmieniać krajobrazu nabrzeża rzeki, z którym sąsiaduje obiekt i udostępnić go mieszkańcom Bielska. Na nabrzeżu Białej pojawią się kawiarenki, w których będzie można odpocząć. Inwestycja będzie kosztowała ponad 100 mln zł, ma rozpocząć się na przełomie tego roku i potrwać ok. 17 miesięcy. (jor) Wizualizacja: Bielska Sfera będzie dwa razy większa
1 - 2 of 672 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top