Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 47 Posts

·
Registered
Joined
·
6,023 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Here, we will post pictures from Bihor County, a varied county in terms of relief, the typologies of settlements and cities. A very interesting county located at the western limit of Apuseni Mountains where the Western Plain intertwined as fingers to the foot of the three groups of Apuseni Mountains: Șes/Plopis Mountains, Pădurea Craiului Mountains and Codru-Moma Mountains. These three groups of mountains form two great depressions: Vad-Borod Depression on the Crișul Repede Valley between Șes/Plopiș Mountains and Pădurea Craiului Mountains and Beiuș Depression on the Crișul Negru Valley between Padurea Craiului Mountains and Codru-Moma Mountains. Vad-Borod Depression is crossed by DN1 national road which links Oradea and Cluj-Napoca while Beiuș Depression is crossed by DN76 national road, which links Oradea and Deva from Hunedoara county. Bihor county has also a N-S arrangement across DN 79 from Arad to Oradea, and DN 19 from Oradea to Satu Mare. Bihor County has 4 municipalites: Oradea, Salonta, Beiuș and Marghita and 6 towns: Aleșd, Nucet, Săcuieni, Ștei, Valea lui Mihai and Vașcău. The county is very rich in culture and folklore, especially in natural diversity and relief: gorges, waterfalls, mountains plateaus and unique caves in Europe (Bear's Cave, The Crystal Cave from Farcu Mine). The characteristic vegetation is the grass-steppe vegetation in the plain, wood-steppe vegetation where plains meets with the foothill of the mountains, and forest floor and coniferous forest floor in mountains. In Bihor County is also situated the Curcubăta Mare Peak, the highest peak in Western Carpathians, 1849 m.

Aici o să postăm imagini din județul Bihor, un județ foarte variat din punct de vedere al reliefului, al tipologiilor așezărilor si al orașelor. Un județ foarte interesant situat la limita vestica a Apusenilor acolo unde Câmpia de Vest pătrunde "digitat" până la poalele celor trei grupe de munți ale Apusenilor: Munții Șes/Plopiș, Munții Pădurea Craiului și Munții Codru-Moma. Cele trei grupe de munți formează două mari depresiuni, Depresiunea Vad-Borod pe Valea Crișului Repede între Munții Șes/Plopiș și Munții Pădurea Craiului și Depresiunea Beiuș pe Valea Crișului Negru. Depresiunea Vad-Borod este traversată de DN1 care leagă Oradea de Cluj-Napoca, iar depresiunea Beiuș este traversată de DN76 care leagă Oradea de Deva. Județul Bihor are de asemenea o dispunere N-S de-a lungul lui DN79 care leagă Aradul de Oradea și mai departe spre Satu Mare pe DN19. Județul Bihor are patru municipii: Oradea, Salonta, Beiuș și Marghita și 6 orașe: Aleșd, Nucet, Săcueni, Ștei, Valea lui Mihai și Vașcău. Este un județ bogat în cultură și folcor, dar mai ales în diversitatea naturală, unde întâlnim chei, cascade, peșteri unice pe plan european (Peștera Urșilor, Peştera cu Cristale din mina Farcu) și platouri montane. Vegetața caracteristică județului este cea de stepă în zona câmpiei, silvostepă acolo unde câmpia se întâlnește cu Dealurile de Vest, etajul foiaselor în cele trei grupe de munți menționate, și etajul coniferelor în zona montană. Pe teritoriul județului Bihor se află și Vârful Curcubăta Mare, cel mai înalt vârf din Carpații Occidentali, 1849 m.


 

·
Registered
Joined
·
6,023 Posts

·
Registered
Joined
·
6,023 Posts
1 - 20 of 47 Posts
Top