SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Member
Joined
·
4,580 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Rotterdam gaat het verblijfsklimaat van de binnenstad op een hoger peil brengen. Het begrip City Lounge verwoordt deze kernopgave. ‘We willen de binnenstad ontwikkelen tot een kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak voor zowel bewoners, bedrijven als bezoekers. De binnenstad moet hét visitekaartje worden van de stad”, aldus wethouder Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening).

Vandaag (6 juni) presenteerde de gemeente Rotterdam de plannen die ze heeft om de binnenstad aan te pakken. De komende jaren zal de gemeente investeren in onder meer de buitenruimte, in stadswoningen (5.000 tot 2015), in kantoorruimte (800.000 m2), in verkeer en vervoer (o.a. 3.000 extra parkeerplaatsen), en in cultuur en leisure. (80.000 m2). Hoogtepunten zijn de verbouwing van het rijksmonumentale HUF-gebouw in de Hoogstraat, het oude postkantoor aan de Coolsingel en de Rotterdamse Schouwburg op het Doelenplein.

De gemeente heeft de afgelopen maanden met inbreng van ondernemers, ontwikkelaars, bewonersorganisaties en maatschappelijke en culturele partijen uit de binnenstad gewerkt aan het Binnenstadsplan 2008 – 2020. In dit plan zijn zes ambities geformuleerd. Allereerst een ‘slimme economie’, wat betekent dat Rotterdam een binnenstad wil realiseren die een gewilde en aantrekkelijke plek is voor kennisintensieve activiteiten. Er moet ruimte gecreëerd worden om mensen en bedrijven kennis te laten uitwisselen. Een andere ambitie is om de binnenstad een mooie plek te laten zijn om te wonen. Uit een woningbehoefteonderzoek blijkt behoefte aan 15.000 woningen in de binnenstad. De gemeente focust met nieuwe woningen op drie woonmilieus, te weten ‘city wonen’ in Centraal District Rotterdam, het Lijnbaankwartier en de Coolsingel, ‘informeel-creatief wonen’ in het Laurenskwartier, Oude Westen, Cool en Hoboken en het zogenoemde ‘waterlife-wonen’ in het Scheepvaartkwartier, Wijnhaveneiland, Oude Haven/Boompjes en Kop van Zuid.

Ontwikkeling City Lounge
Een derde ambitie van de stad is om aantrekkelijke en onderscheidende voorzieningen te treffen op het gebied van cultuur, leisure en winkelen. Er moeten grote voorzieningen komen in Centraal District Rotterdam en het Schouwburgplein, zodat hier 24 uur per dag de mogelijkheid is om te ontspannen. Hiervoor ligt onder andere een plan voor een Urban Culture Podium. Ook op de Wilhelminapier moet meer horeca en cultuur komen. Verder moet het huidige winkelgebied in de omgeving van de Lijnbaan en de Koopgoot onderscheidende winkels krijgen in de omliggende straten. Een van de ontwikkelingen hierin is de herinrichting van het oude postkantoor. “We hebben een plan gepresenteerd aan de gemeente waarin het oude postkantoor een compleet nieuwe functie krijgt, waarbij retail centraal staat. Het moet een nieuwe ontmoetingsplaats worden voor de Rotterdammer”, aldus architect Ben van Berkel van UNStudio.

Ambitie vier is om te zorgen dat door de hoogbouw ook op straat veel leven en energie is. Rotterdam heeft een prachtige skyline, maar dit wordt niet direct vertaald in een fascinerend straat- en stadsbeeld. Om een City Lounge te kunnen creëren zullen plinten in de binnenstad worden aangepakt en zal het hoogbouwbeleid op nieuwe uitgangspunten getoetst worden.

De verbonden stad
De vijfde ambitie heeft te maken met de ultieme kracht van Rotterdam als stad aan de rivieren de Maas en de Rotte. Door de rivier als recreatieve drager te ontwikkelen krijgt de link tussen de stad en de rivier een nieuwe dimensie. Als recreatieve drager vormt de rivier ook een de regionale koppeling met landschappen buiten de stad. Ambitie nummer zes is de Verbonden Stad. “Het is onze ambitie de samenhang en continuïteit tussen mooie en bijzondere plekken in de stad te verbeteren. We streven daarom naar een kwalitatief hoogwaardige en goed ingerichte buitenruimte met een goed evenwicht tussen voetganger, fietser en auto. Een goede buitenruimte is de belangrijkste voorwaarde voor alle economische ontwikkelingen in de stad. Om de gewenste verbetering van de buitenruimte te realiseren moet gedurende lange tijd, over een periode tot minimaal 2020, worden vastgehouden aan de visie verbonden stad”, aldus wethouder Bolsius (Financiën, Sport en Buitenruimte).

Er zal meer groen komen in de stad, zoals bomen, binnenterreinen en groene daken, en er moeten meer stadsstraten en pleinen onderdeel uitmaken van de inrichting. In het Laurenskwartier wordt de kwaliteit die aan de buitenruimte wordt gesteld als eerste zichtbaar. In dit gebied zal naar verwachting eind 2011 de grootste overdekte markthal van Europa geopend worden; een mooie trekpleister voor de stad.

Ring rond het centrum
Wanneer de binnenstad intensiever gebruikt zal gaan worden, zal er een toename zijn van verkeersbewegingen in de stad. “Onze binnenstad is altijd al een voorbeeld geweest van ruimte voor wandelend en winkelend publiek. Ook in de toekomst willen we deze voorbeeldfunctie behouden en versterken”, aldus wethouder Baljeu (Verkeer, Vervoer en Organisatie). Er zullen goede looproutes en oversteekvoorzieningen komen en er wordt een Park- en Walksysteem aan de rand van de stad geïntroduceerd. Auto’s zullen meer ondergrondse plekken krijgen; een van de ontwikkelingen daarin is de bouw van de garage aan het Kruisplein. Om de bereikbaarheid van het centrum beter te kunnen garanderen, zal bovendien een ring rond het centrum gerealiseerd worden. De verkeersafwikkeling gaat in de toekomst in volgorde van belangrijkheid via de stadsboulevard, de centrumboulevard en de stadsstraten. Na de zomer wordt het Verkeersplan Binnenstad met daarin onder andere verschillende verkeersscenario's aan de gemeenteraad voorgelegd.

Consultatieavond voor Rotterdammers
Voor bewoners en ondernemers vindt vandaag een consultatieavond plaats in de Burgerzaal van het stadhuis. De aanwezigen zullen een reactie geven op het binnenstadsplan. In het oude postkantoor is tot 15 juni een tentoonstelling te bezichtigen over de binnenstad. Hier zijn o.a. maquettes te zien van de prestigieuze bouwprojecten in de stad. Op zondag 8 juni wordt een publieksdag georganiseerd met verschillende evenementen. Zo kan het publiek speciale routes volgen waarbij onder leiding van een gids een toelichting wordt gegeven op de bouwplaatsen en ontwikkelingen.

In de binnenstad bevinden zich vier (Laurenskwartier, Centraal District Rotterdam, Coolsingel/Lijnbaan en EMC-Hoboken) van de dertien VIP- gebieden die de gemeente heeft aangewezen in de vorig jaar gepresenteerde Stadsvisie. In deze gebieden wordt met voorrang geïnvesteerd omdat ze het meeste bijdragen aan het versterken van de economie en het aantrekkelijker maken van Rotterdam als stad om in te wonen.

Bron: Bestuursdienst, 05-06-2008
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top