SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
288 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Voor wie woerden kent, zal dit niets nieuws zijn. een groot deel van de binnenstad gaat op de schop, zo ook het gebied nabij de kazerne.
Er zijn meer plannen, zoals appartemente (hoogbouw?) op een oud stuk van de stadswallen (defensie-eiland).
helaas heb ik hier geen plaatjes of verdere informatie van, heeft iemand anders wel informatie hierover?
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top