SkyscraperCity Forum banner

Birds' Eye View of Somalia | Picture Gallery

14477 20
Mogadishu 2010


1 - 1 of 1 Posts
Kismaayo wey cagaarnaan jirtey berisamaadkii or so I'm talled. Dhibaatada jarista dhirta ey hayso waa tan. Dhulkii oo idil ayaa tartiib tartiib isku bedelaayaa lama deegaan.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top